Vì sao tờ tiền giấy của nhiều nước không thể sao chụp?

Để loại trừ khả năng giả mạo, tiền giấy của nhiều nước có khả năng chống lại việc sao chụp của máy photocopy, máy scan hay thậm chí không thể mở bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh photoshop nhờ một kỹ thuật quy ước chung được áp dụng từ năm 1996.Theo VNE