Vị thế là ở đó!

(Baonghean) - Hôm vừa rồi đi theo đoàn khảo sát mới thấy vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có vẻ chưa được rõ nét, nhất là trong các công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân ông ạ!
- Vấn đề này cũng đã được nhiều người lên tiếng cảnh báo rồi. Xu hướng tất yếu là các công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân sẽ thống lĩnh thị trường, tổ chức đảng không gây được ảnh hưởng cũng như không khẳng định được vai trò, vị trí với tư cách là một nhân tố không thể thiếu trong sự phát triển của doanh nghiệp thì tình hình là hết sức gay go.
 
- Vậy theo ông thì phải khắc phục vấn đề này theo cách nào?
 
- Vấn đề ở chỗ, giống như các thứ khác đang tồn tại trên cõi đời này là anh phải chứng minh, phải thể hiện cho mọi người thấy sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của anh là có lý do chính đáng. Phải minh chứng anh có ích lợi, không cho được tất cả thì cũng là số đông.
 
- Ý ông là…?
 
- Là phải chứng minh khi có tổ chức đảng có lợi như thế nào so với khi chưa có hay với những nơi không có. Phải cùng chung lưng đấu cật với doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Những việc gì họ không làm được thì tổ chức đảng phải giúp họ giải quyết được.
 
- Nhưng làm được thế không dễ vì tổ chức đảng không thể can thiệp vào mọi chuyện trong khi doanh nghiệp thì hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
 
- Anh không can thiệp sâu mà chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động và giữa doanh nghiệp với các cơ quan, sở, ngành có liên quan. Giải quyết hài hòa các mối quan hệ đó và khi cần là tác nhân để gỡ rối, gỡ khó cho doanh nghiệp. Ví dụ như khi doanh nghiệp thật sự gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh thì anh có thể giúp họ gỡ khó bằng cách kết nối với sở, ngành để có sự giúp đỡ như cho giãn nợ, bớt thuế hoặc chậm nộp thuế phù hợp quy định… Gặp khúc mắc với người lao động trong vấn đề quyền lợi, lương thưởng hay bảo hiểm xã hội… thì tổ chức đảng cũng phải xúm vào mà giải quyết cho thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi của cả đôi bên. Giúp cho doanh nghiệp ổn định và phát triển. Tóm lại là phải chứng minh cho họ thấy “chơi” với anh có lợi như thế nào ! 
 
- Vậy ai sẽ là người làm việc đó?
 
- Còn ai vào đó nữa ngoài cơ quan chuyên trách vấn đề này. Địa phương nào mà chẳng có đảng bộ khối doanh nghiệp. Đó là đầu mối, đấu nối và bắc cầu. Cái chính là  phải chủ động tìm đến kết thân với người ta, đừng ngồi chờ người ta tìm đến. Bởi đơn giản là vị thế có trong từng việc làm cụ thể, có thể sinh lợi cho doanh nghiệp, chứ không phải trong lời nói hay công văn, báo cáo, chỉ thị…
 
Phúc Vinh