#Việc cần làm

3 kết quả

Việc cần làm!

Việc cần làm!

(Baonghean) - Thời trước, mấy anh em, bạn bè cùng sinh sống tại khu tập thể công nhân trạm cá giống vô cùng gắn bó với nhau. Cái sự gắn bó đó có rất nhiều lý do, trong đó có một lý do là cùng được chăm sóc chung ở... nhà trẻ của khu tập thể. Gọi là nhà trẻ, nhưng tại đó, bọn mình đã được các cô chăm sóc và bày dạy từ khi còn “đỏ hỏn” cho tới khi chuẩn bị vào học cấp một, nên có thể xem đó vừa là nhà trẻ, vừa là mầm non vậy.