Việc chuyển nhượng cơ sở vật chất của Giáo xứ Cầu Rầm cho HTX Hợp Đức đã hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật

(Baonghean) - Sau khi Báo Nghệ An đăng loạt bài "Đồng bào công giáo Nghệ An sống phúc âm trong lòng dân tộc", trong đó kỳ 5, số ra ngày 03/10/2011 có bài "Sớm có giải pháp xây dựng Khu vui chơi, giải trí và du lịch hồ Cửa Nam theo đúng quy hoạch", ngày 5/10, Linh mục quản hạt Cầu Rầm Fx Hoàng Sĩ Hướng có ý kiến phản hồi về Báo Nghệ An đề nghị làm rõ chi tiết liên quan đến thủ tục chuyển nhượng cơ sở vật chất và đất khu vực hồ Cửa Nam được Giáo xứ Cầu Rầm nhượng cho HTX Hợp Đức ngày 12/10/1976. Linh mục Hoàng Sĩ Hướng muốn biết có hay không, khế ước hợp pháp của việc chuyển nhượng này và nếu có thì trên tinh thần "thượng tôn pháp luật" cần đăng lên báo để độc giả theo dõi nhằm đánh giá sức thuyết phục của vấn đề bài báo nêu...
 
Về vấn đề này, trên cơ sở quy định của pháp luật và tìm hiểu hồ sơ liên quan đến sự việc, Báo Nghệ An trả lời như sau:
 
Trước hết, căn cứ Hiến pháp (năm 1959) và các quy định của Pháp luật Dân sự của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì Ban hành giáo xứ Cầu Rầm, phường Cửa Nam đã hoàn tất việc chuyển nhượng cơ sở vật chất tại khu phố 2, TP Vinh trước đây cho HTX Hợp Đức với số tiền 13.000 đồng (mười ba ngàn đồng) để cơ sở này mở rộng sản xuất gạch ngói. Thoả thuận chuyển nhượng này là bình đẳng, hợp pháp vì trên tinh thần thoả thuận và hoàn toàn tự nguyện theo đúng nguyên tắc của Pháp luật Dân sự. Bên nhận chuyển nhượng là HTX Hợp Đức đã thanh toán tiền đầy đủ cho Ban hành giáo và Linh mục của xứ Cầu Rầm.
 
Về mặt pháp lý, thời điểm 1976, mặc dù quy định pháp luật chưa được hoàn thiện như hiện nay nhưng hồ sơ chuyển nhượng tài sản và khu đất khá chặt chẽ và đầy đủ gồm đại diện cho Giáo xứ Cầu Rầm là ông Bá Đình Loan, Trưởng Ban hành giáo xứ viết giấy đề nghị, ký ngày 12/10/1976; phía dưới có chứng thực và đồng ý bằng chữ ký, đóng dấu của Linh mục Nguyễn Duy Thường, quản xứ Cầu Rầm; tiếp đó, thoả thuận này đã được Ban cán sự hành chính khu phố 2, TP Vinh do ông Phạm Văn Chương thay mặt ký và đóng dấu ngày 17/11/1976.
 
Về mặt chính sách, việc chuyển nhượng còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đồng bào công giáo, trong đó có Giáo xứ Cầu Rầm. Sau khi chuyển nhượng cơ sở vật chất tại khu phố 2, TP.Vinh cho HTX Hợp Đức, giáo xứ đã dùng số tiền từ việc chuyển nhượng để tu sửa một số nhà thờ họ trong giáo xứ. Hơn 10 năm sau, tức vào năm 1989, giáo xứ mới có nguyện vọng xin Nhà nước bố trí địa điểm mới để thực hiện nhu cầu tôn giáo. Năm 1998, cùng thời điểm Nhà nước chuyển khu đất hồ Cửa Nam cho mục đích xây dựng Khu vui chơi, giải trí và du lịch, trên cơ sở đề nghị của Giáo xứ Cầu Rầm, UBND tỉnh đã đưa ra 3 địa điểm để Ban hành giáo xứ lựa chọn; sau đó UBND tỉnh đã đồng ý và phê duyệt với lựa chọn của Ban hành giáo xứ lấy địa điểm khu Kho Vòm của Công ty Xây dựng I để xây dựng Nhà thờ Cầu Rầm như hiện nay. Ngoài việc giao 11.000 m2 đất trên, trên cơ sở đề nghị của giáo xứ, tỉnh đã hỗ trợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng khu đất.
 
Sau khi nhận chuyển nhượng, HTX Hợp Đức đã liên tục sử dụng khu đất nói trên vào mục đích kinh doanh vật liệu xây dựng cho đến ngày 20/12/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 603/QĐ-TTg phê duyệt tổng thể Thành phố Vinh, theo đó khu đất (gần 3 ha) mà HTX Hợp Đức đang sử dụng hợp pháp được xác định nằm trong vùng quy hoạch xây dựng Công viên hồ Cửa Nam phục vụ vui chơi giải trí, du lịch của nhân dân Thành phố Vinh và nhân dân Nghệ An nói chung. Để từng bước thực hiện quy hoạch trên, tháng 8 năm 1995, UBND Thành phố Vinh đã trích ngân sách 720,7 triệu đồng đền bù cho HTX Hợp Đức để giải phóng mặt bằng và giao cho UBND phường Cửa Nam quản lý khu đất trên để xây dựng Công viên vui chơi, giải trí và du lịch.
 
Như vậy, việc chuyển nhượng cơ sở vật chất tại khu phố 2 (TP. Vinh) của Ban hành giáo và quản xứ Cầu Rầm cho HTX Hợp Đức đã hoàn tất; việc kiến nghị đòi lại đất của Giáo xứ Cầu Rầm là không có cơ sở. Hiện nay, Nhà nước chỉ xem xét, chọn phương thức đầu tư, sử dụng khuôn viên khu đất vào đúng quy hoạch đã duyệt và tiến độ để người dân sớm được hưởng lợi.
 
Việc đòi lại đất cũ mà Nhà nước đã giao cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng trong quá trình Nhà nước thực hiện chính sách đất đai, Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật"; Luật Đất đai cũng quy định: "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước..."
 
Đề nghị của Linh mục Hoàng Sĩ Hướng, về việc công bố giấy chuyển nhượng tài sản tại khu vực hồ Cửa Nam, TP Vinh giữa HTX Hợp Đức và Giáo xứ Cầu Rầm ngày 12/10/1976 chúng tôi sẽ công khai vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật.


Báo Nghệ An