Việc khai sinh, khai tử được thực hiện trong thời gian bao nhiêu ngày?

Ông Hồ Trọng Xâm, thường trú tại xóm 8, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu hỏi:
 
Theo quy định của pháp luật việc khai sinh, khai tử được thực hiện trong thời gian bao nhiêu ngày? Nếu quá thời gian quy định thì bị xử phạt bao nhiêu tiền? 
 
Trả lời:
 
Thứ nhất, quy định của pháp luật về vấn đề khai sinh:
Điều 14, Nghị định số 158/2005/NĐ – CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định thời hạn đi khai sinh và trách nhiệm khai sinh như sau: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em”. Như vậy, thời hạn mà pháp luật quy định đối với việc khai sinh cho trẻ là 60 ngày, kể từ ngày trẻ được sinh ra.
 
Về việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 27, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP. Theo đó:
 
1. Cảnh cáo đối với người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em mà không thực hiện việc đăng ký đúng thời hạn quy định.
 
2. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh.
 
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 
a) Làm chứng sai sự thật về việc sinh;
 
b) Cố ý khai không đúng sự thật về nội dung khai sinh;
 
c) Sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục đăng ký khai sinh.
 
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ để làm thủ tục đăng ký khai sinh”.
 
Căn cứ vào quy định này, nếu cha, mẹ hoặc người có trách nhiệm không thực hiện việc khai sinh cho trẻ đúng thời hạn do pháp luật quy định thì sẽ bị phạt cảnh cáo. Ngoài ra, tùy từng trường hợp cụ thể, người có trách nhiệm sẽ bị xử phạt hành chính theo các quy định nêu trên.
 
Thứ hai, quy định của pháp luật về vấn đề khai tử:
 
Điều 20, Nghị định số 158/2005/NĐ – CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định thời hạn đi khai tử và trách nhiệm khai tử như sau: 
 
1. Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết. 
 
 2. Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.  
 
Như vậy, theo quy định này thì thời hạn khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết.
 
Vấn đề xử phạt hành vi vi phạm về đăng ký khai tử được quy định tại Điều 31, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP. Theo đó: 
 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai tử.
 
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ giả hoặc làm chứng sai sự thật cho người khác để làm thủ tục đăng ký khai tử.
 
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ để làm thủ tục đăng ký khai tử.
 
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 
a) Đăng ký khai tử cho người đang sống;
 
b) Cố ý không đăng ký khai tử cho người chết để trục lợi.
 
 
Văn phòng Luật sư Trọng Hải và cộng sự