Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(Baonghean.vn) - Sáng nay 22/02, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong  toàn thể cán bộ, công chức.
                                             Quang cảnh hội nghị.
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của các cán bộ, kiểm sát viên trong Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Nhiều ý kiến đã khái quát được đặc điểm, tình hình về lịch sử của Hiến pháp, đưa ra nhiều nội dung góp ý mang tính khoa học pháp lý, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn… Đặc biệt có một số ý kiến đi sâu phân tích vào các chương về quyền con người, chương về quốc hội, chủ tịch nước và chương về tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân.

 

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được Viện Kiểm sát triển khai trong toàn ngành, đã nhận được hàng chục ý kiến đóng góp thảo luận của các cán bộ, kiểm sát viên trong toàn tỉnh.


Mỹ Hà