Việt kiều Campuchia góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Sáng 7/6, tại Phnom Penh, đại diện cộng đồng người Campuchia gốc Việt trên khắp 24 tỉnh, thành phố của Campuchia đã tham gia đóng góp ý kiến, thể hiện tâm tư, tình cảm cũng như trí tuệ vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, góp phần vào vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ Quốc.



Toàn cảnh buổi lễ đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
(Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt, ông Châu Văn Chi nhấn mạnh, hoạt động đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là một minh chứng sinh động khẳng định cộng đồng Việt kiều tại Campuchia luôn là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Trong quá khứ, Việt kiều Campuchia đã góp công, góp của cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, giành thống nhất đất nước. Ngày nay, Việt kiều Campuchia vẫn tiếp tục đóng góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đại diện các Tỉnh Hội người Campuchia gốc Việt nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp, cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, của dân tộc trong tình hình mới.

Đại diện cho cộng đồng Việt kiều Campuchia đã tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung một số điều đang được dư luận quan tâm như Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều 70 về vai trò, chức năng của lực lượng vũ trang, quyền sở hữu đất đai quy định ở điều 58, 59 hay vấn đề đổi tên nước…

Các ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ được Tổng hội người Campuchia gốc Việt tổng hợp và chuyển về cơ quan có thẩm quyền trong nước./.


Theo (Vietnam+) - L.T