Việt Nam nỗ lực bảo tồn di sản được UNESCO công nhận

Bà Katherine Muller-Marine, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam có nhiều di sản vật thể và phi vật thể đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị của các di sản đã được UNESCO công nhận. 
 
Thành nhà Hồ - một di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận. Ảnh: TTXVN
 
Phát biểu tại Hội thảo về các công ước quốc tế của UNESCO, do Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 21/2, bà Katherin cho rằng Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức lớn trong lĩnh vực bảo tồn di sản bởi những bài toán kinh tế kèm theo như phát triển du lịch...
 
Theo bà, việc bảo vệ di sản cần được tiến hành ngay từ khi chưa được công nhận và phải tiếp tục để đảm bảo tính phát triển bền vững. Di sản phải được bảo vệ bằng cách tôn trọng tính tự nhiên, xác thực, nguyên vẹn... Để làm được điều đó, cần có kiến thức, sự hiểu biết cùng sự hợp tác với các chuyên gia nhằm tôn tạo, trùng tu hay bảo vệ di sản một cách tốt nhất như nó vốn có. 
 
Hội thảo là dịp hỗ trợ các nhà báo, những người làm truyền thông cập nhật và hệ thống hóa các vấn đề căn bản có liên quan đến các công ước quốc tế của UNESCO như Công ước về Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước về Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể... Qua đó, chương trình cung cấp thêm thông tin và tăng cường sự hiểu biết về các vấn đề liên quan đến di sản và các công ước quốc tế của UNESCO, giúp nâng cao chất lượng thông tin và tăng cường tính lan tỏa thông tin trong cộng đồng xã hội. 
 
Các đại biểu dự hội thảo nhất trí vai trò của truyền thông rất quan trọng trong việc chia sẻ thông tin, hướng dẫn dư luận và định hướng nhận thức cộng đồng trong các vấn đề liên quan đến di sản vật thể và phi vật thể. 
 
Các đại biểu cũng trao đổi thông tin về định hướng trọng tâm các vấn đề văn hóa và phát triển của Liên hợp quốc; Công ước 1972 về Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Chương trình ký ức thế giới; Công ước 2001 về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước; Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
 
Theo Vietnam+