Việt Nam và Trung Quốc luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng

Hai nước đều cho rằng, công tác xây dựng Đảng phải luôn vì nhân dân, gắn với lợi ích của nhân dân.

Từ ngày 27 – 29/7/2013, Hội thảo Lý luận lần thứ IX với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam” giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, làm Trưởng đoàn.

Tại Lễ khai mạc Hội thảo, ông Đinh Thế Huynh, Trưởng đoàn đại biểu Đảng ta đã có bài phát biểu đề dẫn quan trọng với tiêu đề "Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới - Thực tiễn và bài học kinh nghiệm".

Báo cáo nhấn mạnh, trong thực hiện đường lối của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, mang tầm vóc lý luận và thực tiễn sâu sắc; đồng thời cũng là vấn đề rất khó khăn và phức tạp.

Báo cáo khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Báo cáo giới thiệu thực trạng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; những bài học kinh nghiệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Báo cáo đề dẫn của đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, với tiêu đề "Những cách làm và kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng tác phong Đảng liêm chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Báo cáo nêu rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến nay luôn coi trọng việc duy trì tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng. Từ sau Đại hội XVIII, Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt chú trọng tăng cường kỷ luật chính trị trong Đảng, xây dựng tác phong liêm chính và triển khai đường lối quần chúng “vì dân, thiết thực, thanh liêm” để giữ gìn mối liên hệ máu thịt với quần chúng nhân dân, chống chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng thụ và tác phong xa xỉ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, xây dựng hệ thống trừng trị và phòng ngừa tham nhũng; kết hợp các mặt công tác giáo dục, xây dựng thể chế với công tác giám sát, uốn nắn, trừng trị tham nhũng.

Các đại biểu hai Đoàn đã tiến hành các phiên thảo luận tập thể xoay quanh các chuyên đề "Xây dựng tác phong", "Xây dựng chế độ", "Giám sát, ràng buộc quyền lực", "Môi trường xã hội". Các phiên thảo luận diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, cởi mở, thẳng thắn và cầu thị; tập trung đi sâu phân tích các mặt của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phòng chống tham nhũng; giới thiệu các quan điểm, chủ trương, chính sách, những cách làm tốt, những bài học kinh nghiệm của mỗi bên để tham khảo học tập lẫn nhau.

Tại lễ bế mạc Hội thảo, hai bên khẳng định Hội thảo lý luận lần thứ IX giữa hai Đảng đã thành công tốt đẹp; đánh giá cao kết quả của Hội thảo lý luận lần này đối với lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng của mỗi Đảng; góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước./.


Theo vov.vn - L.T