Vietnam Airlines tăng tải dịp 2-9

Ngày 26-8, Vietnam Airlines thông báo kế hoạch tăng tải trong dịp cao điểm 2-9 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.


Theo đó, trong thời gian từ ngày 30-8 đến ngày 3-9-2013, Vietnam Airlines sẽ thực hiện các chuyến bay tăng chuyến trên 10 đường bay trục và du lịch nội địa có nhu cầu cao, bao gồm: Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh – Hà Nội; Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Hới/Đà Nẵng/Nha Trang/Phú Quốc và Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt. Các đường bay tăng tải mạnh nhất trong giai đoạn này là Hà Nội - Đồng Hới/Phú Quốc - Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Hới/Nha Trang - Tp Hồ Chí Minh, với mức tăng từ 70% tới 100% so với thường lệ.


Tổng lượng ghế cung ứng của Vietnam Airlines trong giai đoạn cao điểm 2-9 lên tới 285.623 chỗ (bao gồm cả thường lệ và tăng tải), tăng 22% so với thường lệ và 21% so với cùng kỳ 2012. Với kế hoạch này, Vietnam Airlines hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 2-9-2013.


(Theo QĐND Online) -ĐP