Vụ cần cẩu sập chết người: Chưa có đất vẫn xây nhà

(Baonghean.vn) - Dự án Khu chung cư biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi (TP.Vinh) chưa hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng đất, nhưng vẫn được địa phương và một số ngành liên quan kiến nghị, phê duyệt dự án; chủ đầu tư vẫn tiến hành thi công!

Phớt lờ quy định

Ngày 25/7/2015, Công ty CP 471 có tờ trình số 274TT.CT về việc xin trả đất trước thời hạn và hợp đồng mua bán tài sản trên đất giữa Công ty Cổ phần 471 và Công ty TNHH Trường Thành. Các thửa đất Công ty CP 471 xin trả lại là các thửa đất được UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty CP 471 thuê đất trả tiền hàng năm tại quyết định số 721.QĐ-UBND.ĐC ngày 16/12/2014 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thứ tự là BY 969917 có diện tích 947,7m2, BY 969918 có diện tích là 302,6m2, BY 969919 có diện tích là 1669,3m2 thuộc khối 5, phường Trường Thi (TP Vinh). Trên cơ sở đó, ngày 16/9/2015, Công ty TNHH Trường Thành có tờ trình số 106/TT.CT về việc xin thuê lại đất Công ty CP 471 trả để đầu tư xây dựng chung cư, nhà ở liền kề.

Để hợp lý, Công ty TNHH Trường Thành đã có biên bản lấy ý kiến các hộ dân sinh sống quanh dự án. Theo biên bản này 100% hộ dân đã đồng ý. Tuy nhiên tại biên bản này không có ý kiến của đại diện Trường THPT Lê Viết Thuật (giáp với phía Tây và phía Nam của dự án).

Văn bản lấy ý kiến các hộ dân về dự án của Công ty TNHH Trường Thành

Ngày 1/3/2016, UBND phường Trường Thi có văn bản số 33/UBND-TT (do Chủ tịch UBND Nguyễn Tất Thiện ký), kiến nghị “Từ khi được cấp đất đến nay Công ty Cổ phần 471 không kinh doanh hiệu quả việc sử dụng đất trở thành nơi tập kết rác thải xây dựng, cây cỏ mọc hoang hóa, nhân dân tại đây có rất nhiều ý kiến không đồng tình, mặt khác việc kinh doanh của Công ty 471 thua lỗ nên Công ty CP 471 đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với 3 khu đất cho Công ty TNHH Trường Thành. Vì vậy để phát huy được giá trị sử dụng của khu đất và phù hợp với quy hoạch chung của TP Vinh, UBND phường Trường Thi xét thấy việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất này để đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà ở liền kề là phù hợp với quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật. UBND phường đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết”.

Ngày 9/3/2016, UBND TP Vinh có văn bản số 861/UBND-QLĐT “Về việc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở chung cư và liền kề tại phường Trường Thi, thành phố Vinh của Công ty TNHH Trường Thành”, do Chủ tịch UBND TP Vinh ký, có kiến nghị “Việc chuyển đổi các thửa đất nêu trên từ đất kinh doanh dịch vụ sang đất ở để xây dựng chung cư, nhà liền kề là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố Vinh... Để khai thác quỹ đất có hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên đất, tăng quỹ nhà ở cho đô thị và góp phần thu ngân sách, UBND TP Vinh thống nhất với đề xuất của Công ty TNHH Trường Thành và ý kiến của UBND phường Trường Thi để xây dựng khu nhà ở tại các vị trí thửa đất nêu trên”.

Tại các văn bản trên, cả phường Trường Thi và UBND thành phố Vinh đều không đề cập đến việc dự án khu chung cư thương mại cao tầng này được xây dựng sát ngay cạnh Trường THPT Lê Viết Thuật, và cho rằng dự án này là “phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố Vinh” và “không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh”.

Kiến nghị của Trường THPT Lê Viết Thuật về dự án

Chưa có đất… vẫn xây nhà!

Ngày 11/3/2016, Sở Tài Nguyên và Môi Trường có văn bản 1135, kiến nghị “Dự án nêu trên chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 29/4/2010. Tuy nhiên, hiện nay các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang lập điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020 và kế hoạch đất kỳ cuối (2016-2020) nên nếu UBND tỉnh đồng ý thì việc bổ sung, điều chỉnh dự án nêu trên vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vinh để trình UBND tỉnh phê duyệt”.

Tại văn bản trên, Sở Tài nguyên Môi trường cũng kiến nghị các bước thực hiện dự án này như: Hoàn thiện hồ sơ thuê đất, trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất; sau khi được UBND tỉnh cho thuê đất, Công ty TNHH Trường Thành đăng ký nhu cầu sử dụng đất, phối hợp với các cơ quan liên quan để lập thủ tục để được chuyển nhượng mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án.

Trước đó, ngày 9/3/2016, Sở Xây dựng có văn bản số 416 cho rằng “Việc điều chỉnh quy hoạch các khu đất nêu trên từ đất trụ sở làm việc sang đất ở (nhà ở chung cư cao tầng và nhà ở thấp tầng) là có thể chấp nhận được”.

Ngày 16/3/2016, Sở Kế hoạch đầu tư có văn bản 431 gửi UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến “Dự án đề xuất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/1/2015”.

Trên cơ sở đó, ngày 24/3/2016, UBND tỉnh có văn bản số 1190/QĐ.UBND-XD (do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền ký), chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép lập quy hoạch xây dựng dự án chung cư thương mại, biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An. Trong văn bản này có ghi “Dự án chỉ được khởi công khi chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư phát triển nhà ở, đất đai, quy hoạch xây dựng kinh doanh bất động sản… và được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định”.

Quy hoạch chi tiết 1/500 về dự án chung cư, nhà ở liền tại khối 5, phường Trường Thi

Trong khi các thửa đất mà Công ty TNHH Trường Thành xin thuê lại đất Công ty CP 471 trả để đầu tư xây dựng chung cư, nhà ở liền kề vẫn đang thuộc quyền sử dụng của  Công ty CP 471, thì ngày 28/3/2016, Công ty TNHH Trường Thành đã làm Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/5000 Tòa chung cư –biệt thự liền kề.

Ngày 4/5/2016, UBND Thành phố Vinh có văn bản 1874 đồng ý với Tờ trình của Công ty TNHH Trường Thành và “đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng xem xét thẩm định, quyết định để Công ty TNHH Trường Thành thực hiện các bước tiếp theo”.

Tiếp đó, ngày 25/5/2016, Sở Xây dựng có văn bản số 1095, kết luận “Hồ sơ quy hoạch do chủ đầu tư thẩm định đạt yêu cầu theo quy định hiện hành của Nghị định số 37/2010/NĐ.CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ theo nội dung trên đây và kính trình UBND tỉnh phê duyệt để các cơ quan liên quan và chủ đầu tư thực hiện”.

Trên cơ sở tham mưu của các cấp, ngành liên quan, ngày 31/5/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định 2443/QĐ.UBND (do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền ký), phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu chung cư – biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh.

Trên thực tế, các kiến nghị, quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép lập dự án và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu chung cư biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh là chưa phù hợp với quy định, bởi các thửa đất mà Công ty TNHH Trường Thành xin lập dự án vẫn đang thuộc quyền sử dụng của Công ty CP 471.

Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh có văn bản 7979, có ý kiến “Dừng thực hiện quyết định số 1190/QĐ.UBND-XD ngày 23/4/2016”.

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh tiếp tục có Quyết định 5622/QĐ-UBND (do phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền ký), hủy bỏ Quyết định số 1190/QĐ.UBND-XD ngày 23/4/2016 và Quyết định số 2443/QĐ.UBND ngày 31/5/2016, với lý do “ban hành chưa phù hợp với quy định”.

Trong quá trình triển khai, dự án này cũng đã có nhiều vi phạm về trật tự xây dựng. Ngày 18/7/2016, UBND phường Trường Thi đã xử phạt vi phạm chủ đầu tư công trình vì vi phạm trật tự xây dựng vì “đã tự ý đổ 2 trụ bê tông để làm chân cẩu tháp nằm vào đất vỉa hè”. Ngày 4/8/2016, UBND phường Trường Thi có văn bản số 1613 gửi các cơ quan chức năng kiến nghị dự án đang triển khai xây dựng phần móng nhưng các biện pháp an toàn, bảo vệ còn sơ sài….

Dự án đã được triển khai xây dựng từ tháng 7/2016

Với việc “cầm đèn chạy trước ô tô” của Công ty TNHH Trường Thành, sự “qua chuyện” của địa phương và các cấp ngành liên quan trong việc tham mưu. Dự án Khu chung cư biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi (TP.Vinh) đã xây dựng khi chưa được cấp phép và ngày 14/11/2016, tai nạn đau lòng đã xảy ra tại dự án này, khi cần cầu tháp đổ sập xuống sân trường THPT Lê Viết Thuật làm một học sinh tử vong tại chỗ.

Trước sự việc trên, ngày 15/11/2016, UBND tỉnh có Công văn số 8752, gửi các cấp, ngành liên quan chỉ đạo “điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Nhóm phóng viên