Vụ gặt hè thu

(Baonghean) - Những cánh đồng vàng rực dưới nắng thu, những luống rạ thẳng đều tăm tắp, những bóng người, bóng xe cần mẫn, như thấy mùi khói thơm đốt đồng trong ráng chiều chầm chậm xuống...

Cùng gặp lại nét tảo tần, niềm vui mùa thu hoạch của người nông dân xứ Nghệ vụ hè thu này qua chùm ảnh của nhà báo Sỹ Minh.
 
Máy gặt về đồng.
Xếp lúa.
Đốt rạ.
Phút chờ...
Vận chuyển lúa.
NACT