Vươn lên chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean) - Trích phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Cảnh sát PC&CC Nghệ An của đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

...Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh mới được thành lập (tháng 8/2014) và chính thức đi vào hoạt động vừa tròn một năm, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương trong tỉnh, Đảng bộ đã lãnh đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn ban đầu, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực công tác; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, chính sách để chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh... Từ khi thành lập đến nay đã có 9 tập thể và 44 cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu. Những kết quả đó đã góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo đại hội

Tỉnh Nghệ An chúng ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc, trung tâm của Khu vực Bắc Trung bộ, đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Do vậy, cơ sở hạ tầng của tỉnh sẽ phát triển với tốc độ rất nhanh; nhiều nhà máy, công trình trọng điểm, khách sạn, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại và dịch vụ đã và đang được xây dựng mới. Bên cạnh đó, có nhiều đô thị, mật độ dân cư đông; diện tích rừng lớn (gần 900 ngàn ha); thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài, nên nguy cơ cháy, nổ là rất cao. 

Thực tế ấy đặt ra cho Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy nhiệm vụ hết sức nặng nề. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy phải đạt được các mục tiêu chính, đó là: Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này đảm bảo kịp thời và hiệu quả; tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy được triển khai nhanh chóng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; từng bước đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ ngày càng tốt hơn yên cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy vững mạnh; lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ để đua vào Nghị quyết các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nuớc về công tác phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới" và Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy"; tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634 ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; để các cấp, các ngành xác định rõ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng ngày và chấp hành nghiêm túc.

Thứ hai, đặc biệt coi trọng công tác nắm, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình để có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn trong triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trước hết là phối hợp với lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm và các địa phương... thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy; điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra các vụ cháy, nổ trên địa bàn, để có biện pháp khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy của tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Thanh Hóa để xử lý các tình huống cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Thứ ba, tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ một cách sâu rộng, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nhưng nòng cốt là lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành, để kịp thời phát hiện và xử lý sớm những vụ cháy, bén cháy.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng...; chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An, trước mắt là vào dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cứu sập cho cán bộ, chiến sỹ. Chú trọng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để triển khai có hiệu quả trong các mặt công tác. Phấn đấu xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Nghệ An chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Thứ sáu, chú trọng công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Quan tâm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và chiến sỹ trong toàn đơn vị.

...Sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh nhà trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Tại Đại hội này, cho phép tôi thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, ƯBND tỉnh Nghệ An cám ơn sự quan tâm đó và mong rằng thời gian tới Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục có nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí và trang thiết bị, phương tiện để xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Nghệ An vững mạnh toàn diện, chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới...

(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

Tin mới

 "Bà con nông dân Yên Thành cần mẫn cấy lúa ban đêm với chút ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn pin". Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành làm đất, cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua, Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 40-42 độ C. Để tránh cái nắng như thiêu đốt, nông dân huyện Yên Thành đã chong đèn làm đất, cấy lúa đêm, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa có năng suất lao động cao. 
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ấn nút khai trương ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp năm 2022

Nghệ An thăm dò 3.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh về chỉ số cạnh tranh địa phương

(Baonghean.vn) - Sau khi tổ chức lễ công bố Bộ chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh các sở, ngành và cấp huyện (gọi tắt là DDCI), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An đã tổ chức phát mẫu phiếu khảo sát, điều tra DDCI năm 2022 tới các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh.
Người thầy với trái tim trẻ thơ

Người thầy với trái tim trẻ thơ

(Baonghean.vn) - Thầy Lê Hữu Ngộ - người thầy giáo ở Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức - đã dành cả thanh xuân cho thiếu nhi. 31 năm công tác, không có giây phút nào thầy ngừng nghỉ việc chăm sóc những học sinh yêu quý của mình.
 Huy Hoàng xin từ chức HLV trưởng SLNA

Huy Hoàng xin từ chức HLV trưởng SLNA

(Baonghean.vn) -Sau chuỗi thành tích thi đấu bết bát đã qua, HLV Huy Hoàng đã xin từ chức.Phan Như Thuật tạm thời được bổ nhiệm lên vị trí huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An.
Nông dân Nghệ An phấn khởi vì hành hoa được giá

Nông dân Nghệ An phấn khởi vì hành hoa được giá

(Baonghean.vn) - Những ngày nắng nóng vừa qua, vùng chuyên canh rau màu ở huyện Quỳnh Lưu vẫn đảm bảo cung cấp ra thị trường hàng chục tấn mỗi ngày. Đặc biệt, ở thời điểm này nông dân rất phấn khởi vì hành hoa được giá...
HLV Phạm Minh Đức nhận nhiệm vụ giải cứu SHB.ĐN.

Phạm Minh Đức, ‘Mourinho Việt Nam’ nhận nhiệm vụ cứu SHB Đà Nẵng; HLV Hoàng Anh Tuấn làm điều bất ngờ với trung vệ cao 1m92 của U17 Việt Nam

(Baonghean.vn) -  CLB SHB Đà Nẵng đã quyết định chia tay ông Phan Thanh Hùng và bổ nhiệm HLV Phạm Minh Đức;  Đinh Quang Kiệt đã được HLV Hoàng Anh Tuấn thử nghiệm ở vị trí tiền đạo cho U17 Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An còn một số bất cập về thiết kế kỹ thuật cần được tháo gỡ

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An còn một số bất cập về thiết kế kỹ thuật cần được tháo gỡ

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT), các nhà đầu tư, nhà thầu cũng như các địa phương có đường bộ cao tốc chạy qua, việc GPMB đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm vướng mắc, trong đó có những ách yếu liên quan đến thiết kế kỹ thuật công trình.
Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 2/6

Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 2/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội khoá XV thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm; Chủ tịch UBND tỉnh thăm, làm việc tại thị xã Hoàng Mai… Đây là những nội dung đáng chú ý ngày 2/6 đăng trên baonghean.vn.
Làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu sông Giăng và tuyến đường chợ Chùa tại huyện Thanh Chương

Làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu sông Giăng và tuyến đường chợ Chùa tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tiếp xúc cử tri vùng Cát Ngạn (huyện Thanh Chương), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đã trả lời, làm rõ kiến nghị của cử tri về xây dựng cầu cứng sông Giăng và nâng cấp tuyến đường từ chợ Chùa (xã Phong Thịnh) đi xã Thanh Đức.
Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIII: Ghen 1

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIII: Ghen 1

(Baonghean.vn) - Chắc hẳn ai đã từng yêu đều biết cảm xúc ghen tuông mang đến cho người trong cuộc cảm xúc như thế nào. Trong chương trình đêm nay, hãy cùng lắng nghe để xem các nhân vật trong "Quân khu Nam Đồng" đối diện với tình huống được xem như gia vị của tình yêu như thế nào.
Cử tri đề nghị sớm có chính sách hỗ trợ 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tương Dương

Cử tri đề nghị sớm có chính sách hỗ trợ 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, tại xã Lượng Minh (Tương Dương), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã: Lượng Minh, Xá Lượng và Yên Na. Đây là hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Giới thiệu 75 bức tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Giới thiệu 75 bức tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

(Baonghean.vn) - Mỗi tác phẩm tranh cổ động là một thông điệp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và các tổ chức thành viên do đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân đại lễ Phật đản 2023 (Phật lịch 2567).