Vượt mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

(Baonghean) - Trích phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
...Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử xấu, nhưng Đảng bộ Bộ đội biên phòng Nghệ An đã phát huy truyền thống 2 lần Anh hùng LLVTND, đoàn kết, đồng thuận cao, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như sau:
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chỉ đạo đại hội.
Thứ nhất: Với vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đối sách và 4 đề án quan trọng về công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.
 
Thứ hai: Luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi 37 chuyên án lớn, trong đó có 1 chuyên án chính trị, 36 chuyên án ma túy và hình sự; ngoài ra còn phối hợp với nước bạn Lào đấu tranh thành công 7 chuyên án về ma túy... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng, vụ việc phức tạp trên địa bàn biên giới.
 
Bộ đội đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn) phối hợp dân quân địa phương tuần tra bảo vệ ANTT địa bàn. Ảnh: P.V
Thứ ba: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố địa bàn và xây dựng nền biên phòng toàn dân. Thực hiện có hiệu quả chủ trương về tăng cường Bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy ở 27 xã biên giới. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở 27 xã biên giới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.
 
Thứ tư: Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, tích cực tham mưu và giúp UBND tỉnh mở rộng ngoại giao nhân dân đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Trong đó nổi bật là đã triển khai có hiệu quả phong trào kết nghĩa dân cư (Bản - Bản) hai bên biên giới Việt Nam - Lào theo Chỉ thị số 12 của UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đấu tranh với các loại tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới; giúp đỡ nước bạn trong huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ biên giới, hỗ trợ vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác. Góp phần tích cực trong việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và nước bạn Lào.
 
Thứ năm: Công tác xây dựng lực lượng có nhiều tiến bộ, đã duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ưong 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh 5 năm liên tục được xếp loại vững mạnh. Đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2. Những kết quả đó đã góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh...
 
...Trong những năm tới, tình hình quốc tế, trong nước còn có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Bộ đội Biên phòng tỉnh là rất nặng nề và đòi hỏi rất cao mà Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ để đưa vào Nghị quyết các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
1. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; Quán triệt và triển khai kịp thời, hiệu quả Chỉ thị 46 ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; Chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về các chủ trương, giải pháp trong quản lý, bảo vệ biên giới và giải quyết các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới, nhất là những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ và giải quyết vấn đề người di cư tự do.
 
2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, mở rộng ngoại giao nhân dân nhằm mở rộng giao lưu, phát triển kinh tế của tỉnh nhà và đất nước, góp phần tăng cường, củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay của nước bạn Lào. Đồng thời, tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan,... để kiểm soát tốt các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa khi qua các cửa khẩu, nhất là khi Cửa khẩu Thanh Thủy được nâng cấp.
 
3. Thực hiện tốt công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 09, số 10 của Tỉnh ủy về xây dựng củng cố cơ sở chính trị vùng dân tộc, vùng tôn giáo. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới với tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tích cực tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng các xã biên giới vững mạnh về mọi mặt, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.
 
4. Quan tâm xây dựng hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng Biên phòng, xây dựng tình đoàn kết quân - dân, tình đồng chí, đồng đội; tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng biên phòng tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
5. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Biên phòng vững mạnh toàn diện; Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác kiểm tra các cấp, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia xây dựng Đảng; chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.
 
6. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy, tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), gắn với triển khai thực hiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp.
 
...Tôi mong rằng trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục có nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí và trang thiết bị, phương tiện để xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; luôn xứng đáng là đơn vị 2 lần Anh hùng LLVTND...
 
---------------------------------
(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.