WB hỗ trợ tín dụng 400 triệu USD cho Việt Nam

Chiều 14/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký ba thỏa thuận tín dụng với tổng trị giá 400 triệu USD giúp Việt Nam cải cách quản lý kinh tế, hỗ trợ triển khai chương trình Cải cách giáo dục đại học và tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ 5 tuổi.WB hỗ trợ 400 triệu USD cho Việt Nam. Ảnh VGP/Huy Thắng

Theo đó, khoản tín dụng hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh Kinh tế đầu tiên (EMCC 1) sẽ cấp 250 triệu USD tài chính ưu đãi để hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách, bao gồm: Khu vực tài chính; Chính sách tài khóa; Hành chính công và trách nhiệm giải trình; Quản lý doanh nghiệp Nhà nước; Quản lý đầu tư công; Hiệu quả môi trường kinh doanh; Bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.

Khoản tín dụng thứ hai trị giá 50 triệu USD cho “Chương trình Chính sách phát triển Giáo dục đại học - Giai đoạn 3” sẽ được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các chương trình cải cách giáo dục đại học của Chính phủ với các chính sách tăng cường quản trị, tài chính và chất lượng giáo dục đại học.

Đặc biệt, khoản tín dụng này hỗ trợ các nỗ lực nhằm cải thiện khả năng đáp ứng của giáo dục đại học và năng lực nghiên cứu; tăng cường minh bạch tài chính, tính bền vững và hiệu quả của giáo dục đại học, và nâng cao chất lượng của các tổ chức giáo dục đại học.

Còn dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” nhằm mục đích tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ chuẩn bị bước vào tiểu học, đặc biệt với nhóm có nguy cơ gặp khó khăn để thành công trong môi trường học tập.  Dự án này có tổng trị giá 100 triệu USD sẽ hỗ trợ một số mục tiêu lựa chọn từ chương trình quốc gia của Việt Nam về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015” (Nghị định 239). Đặc biệt, dự án hỗ trợ nỗ lực mở rộng chương trình đi học mầm non 2 buổi/ngày, nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non và củng cố chuyên môn  cho giáo viên và hiệu trưởng các trường mầm non.

Tại lễ ký kết, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB Việt Nam chúc mừng các nỗ lực bình ổn kinh tế của Chính phủ trong 18 tháng vừa qua. Đồng thời, bà Victoria Kwakwa khẳng định: Việc tiếp tục duy trì các nỗ lực này là cần thiết, cũng như cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình cải cách cấu trúc. EMCC được thiết kế để thúc đẩy quan hệ đối tác  với chính phủ nhằm hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và ngành ngân hàng.


Theo (Chinhphu.vn) - L.T