Xã Bắc Yên Thành: Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế

(Baonghean) - Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Bắc Thành (Yên Thành) đã phát huy tiềm năng, vươn lên phấn đấu đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, cuộc sống người dân ngày càng nâng lên; tạo tiền đề để địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới...
 
Bắc Thành là xã bán sơn địa của huyện Yên Thành, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, để đưa xã nhà vươn lên phát triển, nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Bắc Thành đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo sát, hợp với tình hình thực tế. Kinh tế trong nhiệm kỳ có bước phát triển không ngừng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hướng tích cực và tăng trưởng trên các lĩnh vực, đưa thu nhập bình quân đạt 26,7 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội 10,4%; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%... 
 
Trong phát triển nông nghiệp, Đảng ủy tập trung chỉ đạo chính quyền, đoàn thể triển khai quyết liệt công tác dồn điền đổi thửa, bước đầu thực hiện cơ khí hóa nông nghiệp, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Năm 2015 tổng sản lượng lương thực ước đạt 4.100 tấn, đạt 87% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển chăn nuôi, tổng đàn trâu, bò 1.220 con, đàn lợn 2.310 con; tổng giá trị thu nhập về chăn nuôi ước đạt 28,7 tỷ đồng. Thực hiện khai thác tiềm năng vùng đồi phát triển kinh tế trang trại nông lâm kết hợp chăn nuôi,  bước đầu hình thành được hàng chục trang trại, gia trại kinh tế tổng hợp cho thu nhập cao. Bảo vệ và phát huy được trên 423 ha rừng, trong đó có 147 ha rừng đặc dụng. 
Làm giao thông nông thôn ở xóm 7, xã Bắc Thành.
 
Cùng với phát triển sản xuất, công tác thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện tốt. Công nghiệp xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá; tổng giá trị sản xuất năm 2015 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 60,3 tỷ đồng; trong đó: ngành công nghiệp ước đạt 18,7 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua cũng đã bê tông hóa được 5,6 km đường giao thông, xây dựng 3 phòng học tại trường tiểu học, 4 phòng chức năng tại trường trung học cơ sở và hàng trăm cầu cống giao thông nội đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 16 tiêu chí, các tiêu chí còn lại gần đạt, phấn đấu hoàn thành trong năm 2015 đó là: Tiêu chí về giao thông; tiêu chí về thuỷ lợi; tiêu chí về trường học. Tổng đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội ước đạt 167,5 tỷ đồng.
 
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng – an ninh cũng gặt hái nhiều thành tựu. Đến nay có 9/9 xóm đạt danh hiệu Làng Văn hoá, tỷ lệ gia đình văn hoá 92%, xã đạt chuẩn thiết chế văn hoá TTTT đồng bộ. Các trường tiểu học và mầm non giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn I; tỷ lệ trẻ em đúng độ tuổi đến trường đạt 100%; học sinh đậu tốt nghiệp các cấp đạt trên 90%. Bình quân mỗi năm có 65 - 70 em đậu đại học, cao đẳng. Thực hiện tốt các chương trình về y tế quốc gia, y tế cộng đồng, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; năm 2011 xã đạt chuẩn về y tế mức I, năm 2013 xã đạt chuẩn y tế mức II. 
 
Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã xác định việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nội dung quan trọng thường xuyên, liên tục trong công tác xây xựng Đảng. Đảng ủy triển khai sâu rộng, nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, ý thức tự giác, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên một cách rõ nét và có sự lan tỏa mạnh mẽ; từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, thiết thực, những mô hình sáng tạo. 
 
Đảng ủy xã Bắc Thành cũng đã nghiêm túc rút ra những hạn chế của nhiệm kỳ qua để nỗ lực khắc phục, tạo chuyển biến mới; như chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, công tác tự phê bình và phê bình trong một số tổ chức đảng cơ sở, trong đảng viên đang còn hạn chế... Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy xã Bắc Thành đưa ra các giải pháp cơ bản như: Đội ngũ cán bộ các cấp các ngành phải chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.
Mô hình chăn nuôi bò của gia đình anh Nguyễn Đại Thưởng, xóm 3, xã Bắc Thành.
 
Xã đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, trên cơ sở lợi thế về sản xuất nông nghiệp, ổn định diện tích trồng trọt, thâm canh cây lương thực, áp dụng các tiến bộ KHKT để nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm, vừa đảm bảo nhu cầu và sản xuất hàng hoá. Phát triển chăn nuôi, phát triển cây nguyên liệu gắn với đầu tư phát triển công nghiệp chế biến.  Khuyến khích chuyển đổi đất nông nghiệp, phát huy lợi thế từng vùng, xây dựng trang trại, gia trại một cách hợp lý, hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng quy hoạch khu vực trung tâm xã; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới.
 
Định hướng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu lao động của các khu công nghiệp trong nước. Xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh chương trình xuất khẩu lao động.  Chuẩn hoá, xã hội hoá các ngành, các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội. Nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng làng văn hoá, gia đình văn hoá. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xẩy ra các vụ việc phức tạp, ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội.  
 
Chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ, làm tốt công tác phân công, kiểm tra, đánh giá, xếp loại đảng viên ở từng chi bộ.  Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, cải cách hành chính, công tác tiếp dân. Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giám sát đảng viên, cán bộ, công chức...
 
Trần Danh Lương
(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Thành)