Xã Châu Quang (Quỳ Hợp): Tập trung xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Quang (Quỳ Hợp) đã phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động sáng tạo, vươn lên giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… 
 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra 17 chỉ tiêu phấn đấu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đến nay có 13 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 là 20,1%. Tổng giá trị sản xuất nội xã năm 2015 ước đạt 433,2 tỷ đồng; trong đó giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp là 147,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,8%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản là 140,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 22,6%; giá trị dịch vụ - thương mại đạt 145,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 28,4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 31 triệu đồng (Nghị quyết đại hội là 14 triệu đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 18,8%.
Các hoạt động văn nghệ thường xuyên được tổ chức ở Châu Quang (Quỳ Hợp).
 
Qua gần 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã tạo được phong trào mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Tính đến cuối năm 2014 có 15/19 tiêu chí đạt chuẩn quốc gia.
Làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đáp ứng nhiệm vụ dạy và học. Toàn xã hiện có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, cả 4 trường đều đã đạt chuẩn quốc gia; năm học 2014 - 2015 cả 3 cấp học có 63 lớp, 1.772 học sinh; đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt trên 98%.  
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân hưởng ứng tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85% trở lên. Năm 2011 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa, có 2 xóm được công nhận làng văn hóa; tỷ lệ làng, bản đơn vị văn hóa  đạt 90%.
 
Cơ sở vật chất trạm y tế được xây dựng đáp ứng tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Năm 2014 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020. Từ năm 2010 đến 2015 tỷ lệ phát triển dân số ổn định từ 0,9 - 1%. Công tác chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Trong 5 năm đã xóa được 207 nhà tạm bợ từ các nguồn với tổng giá trị trên 16 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ 1,02 tỷ đồng, ngân sách xã 82 triệu đồng; thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2-3%. 
 
Trên cơ sở những thành tích đạt được, bước sang nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở tăng cường đoàn kết trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung phát huy mạnh các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ và đầu tư của Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Quang phấn đấu đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển mạnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại; áp dụng các tiến bộ KHKT, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả  nông - lâm nghiệp; tạo chuyển biến mới trong các hoạt động VH-XH, giữ vững QP-AN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, về đích nông thôn mới vào cuối năm 2015. 
 
Theo đông chí Hủn Vy Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Quang, các chỉ tiêu chủ yếu của xã đến năm 2020 là : Tổng giá trị sản xuất nội xã: 708,357 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm 10,2%; trong đó: nông - lâm nghiệp: 188,230 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm 5,0%. Công nghiệp - XDCB: 259,794 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm 13,1%. Dịch vụ - Thương mại: 260,333 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm 12,4%. Thu nhập bình quân đầu người: 65 triệu đồng/năm, tăng bình quân hàng năm 15,8%. Về văn hóa - xã hội: Tỷ lệ gia đình văn hóa: 90%; tỷ lệ làng bản văn hóa: 97%; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2 - 3%...
 
Bài, ảnh: P.V