Xã Châu Thái (Quỳ Hợp): Phấn đấu trở thành đơn vị khá

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 -2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Thái (Quỳ Hợp) đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX,  nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá hiệu quả; cơ sở hạ tầng được tăng cường; thu ngân sách đạt khá, dịch vụ thương mại từng bước phát triển; các hoạt động VH-XH có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
 
Trong nhiệm kỳ tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm  đạt 16%. Đến hết năm 2014 tổng giá trị sản xuất nội xã đạt 120.669 triệu đồng, đạt 99,7%; trong đó  giá trị sản xuất nông nghiệp đạt  57.714 triệu đồng, chiếm 47,8%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - TTCN- XDCB: 34.392 triệu đồng, chiếm 28,5%; giá trị dịch vụ - thương mại: 28.563 triệu đồng, chiếm 23,7%; tổng sản lượng cây có hạt 3.135,75 tấn/3.185,52 tấn, đạt 98,45%;  thu nhập bình quân đầu người đạt 15.915.000 đồng/năm.
Giờ học tại Trường Mầm non Châu Thái (Quỳ Hợp). Ảnh: Đặng Cường
 
Về xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân ở các xóm, bản đã hiến đất, cây cối, hoa màu và tài sản để xây dựng nông thôn mới. Số công trình nông thôn mới do dân đóng góp tăng lên, nhất là đường giao thông và nhà văn hoá xóm, bản; nâng tổng số km đường bê tông nông thôn lên 4,4 km. Một số mô hình kinh tế có hiệu quả được nhân rộng, như mô hình chăn nuôi lợn ở xóm Hộc Mởi, xóm Bù Sành, mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi ở xóm Đồng Minh, bản Hạt, bản Cố, Nong Ôn, bản Muộng… Đến nay, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới đạt 5,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,8  tỷ đồng. 
Trụ sở UBND xã Châu Thái. Ảnh: Đặng Cường
Lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm. Mạng lưới trường lớp từ mầm non đến trung học cơ sở được quy hoạch hợp lý, đáp ứng được nhu cầu dạy và học; chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên ngày càng được nâng lên; chất lượng giáo dục học sinh chuyển biến đáng kể. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào chiều sâu; góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, từng bước đầy lùi các tập tục lạc hậu. 
 
Về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em có nhiều chuyển biến tiến bộ. Trạm y tế xã đã có bác sỹ, cơ sở vật chất, thiết bị y tế cơ bản đáp ứng được yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân. Các chính sách xã hội, lao động, việc làm đạt được nhiều kết quả tích cực, các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, định hướng để người lao động tìm được công ty xuất khẩu lao động có uy tín để đi xuất khẩu lao động tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản… với thu nhập cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
 
Về xây dựng hệ thống chính trị, để các chủ trương, nghị quyết đi vào đời sống, Đảng ủy xã thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong quán triệt, triển khai... Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 58 đồng chí, tặng huy hiệu 30, 40, 50 và 55 tuổi đảng cho 51 đồng chí.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Thái xác định các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Tổng giá trị sản xuất nội xã: 233.648 triệu đồng. Trong đó: Giá trị nông, lâm nghiệp 109.312 triệu đồng, chiếm 47%. Giá trị CN - TTCN - XDCB 66.690 triệu đồng, chiếm 28,5%. Giá trị TMDV - VT 57.246 triệu đồng, chiếm 24,5%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 12%/năm. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới; thu ngân sách trên địa bàn đạt 320 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm. Về văn hóa, xã hội: Tỷ lệ xóm đạt chuẩn văn hóa 14 xóm. Tỷ lệ gia đình văn hóa 80%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 3 trường = 100%. Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm 3%... Phấn đấu trở thành xã khá của huyện Quỳ Hợp.
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu, cấp ủy, chính quyền xã Châu Thái cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục chuyển  dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa với lợi thế của từng vùng, từng cụm. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, phát huy hiệu quả và vai trò quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân…
 
Lô Văn Thước
(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Thái)