Xã Châu Thành (Quỳ Hợp): Phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Thành (Quỳ Hợp) đã khắc phục khó khăn, đoàn kết khai thác, phát huy các nguồn lực một cách có hiệu quả để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XX đề ra. Tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao... 
 
Đến nay, tổng giá trị sản xuất nội xã đạt 49.060 triệu đồng, tăng 69,57% so nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 11.317.000 đồng (tăng 1,88 lần); sản xuất nông - lâm nghiệp đạt 25.510 triệu đồng (tăng 2 lần); CN - TTCN - XDCB đạt 12.200 triệu đồng (tăng 1,4 lần); dịch vụ - thương mại đạt 11.350 triệu đồng (tăng 1,45 lần); tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 1.253 tấn (tăng 0,92%); thu ngân sách trên địa bàn đạt 15.660,608 triệu đồng (tăng 219%)... 
 
Keo nguyên liệu được thu hoạch ở xã Châu Thành.
Phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới đã được triển khai trên toàn xã và được nhân dân đồng tình ủng hộ; đến nay xã đã xây dựng được 250m đường bê tông ở xóm Tiến Thành và bản Cải, với kinh phí 135.000.000 đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đề nghị cho nhân dân vay vốn về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã với tổng số vốn dư nợ 13.838 triệu đồng.
 
Chất lượng giáo dục được quan tâm, số học sinh khá và giỏi ngày càng tăng; đã có nhiều em dự thi học sinh giỏi các cấp, có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; các cháu thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học hàng năm đều tăng. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT ngày càng được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Đến nay, số gia đình văn hoá chiếm 66%; làng văn hóa chiếm 33,3%. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được chăm lo; triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia như: tiêm chủng mở rộng, phòng, chống sốt rét, phòng, chống lao... 
 
Chế tác đá phong thủy ở bản Cô, xã Châu Thành (Quỳ Hợp).
Cùng với đó, xã thực hiện tốt và kịp thời các chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo để phát triển kinh tế. Hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 200 đến 250 lao động; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 5,99%. 
 
Công tác quốc phòng - an ninh, đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng chiến đấu tại chỗ, xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời và có hiệu quả các tình huống xảy ra. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Nhờ vậy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có điểm nóng xảy ra. 
 
Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Châu Thành đưa ra mục tiêu khai thác tốt thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bền vững, phù hợp với đặc điểm của xã. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất mang lại hiệu quả cao. Chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, Đảng bộ xã phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 
 
Hà Thanh Xuân
(Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành)
 
Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: 
Tổng giá trị sản xuất ước đạt 140.559 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 41.300.000 đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 19 - 21%. Nông - lâm - thủy sản đạt 18,74%. Công nghiệp - XDCB đạt 31,94%. Dịch vụ - thương mại đạt 5,10%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn định sản xuất nông - lâm nghiệp, tăng dần ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Với cơ cấu ngành: Nông - lâm - thủy sản 62,70%. Công nghiệp - XDCB 22,57%. Dịch vụ - thương mại 14,74%. Về văn hóa, xã hội: Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 100%. Đến năm 2018 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Ổn định tăng dân số tự nhiên từ 0,9 - 1,0%. Tỷ lệ gia đình văn hóa 70 - 75%; tỷ lệ làng văn hóa đạt 66%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 4 - 6%.