Xã Diễn Phú (Diễn Châu): Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean) - Với lợi thế nông nghiệp, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ xã Diễn Phú (Diễn Châu) tập trung chỉ đạo phát triển ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; xây dựng được nhiều vùng cây trồng có giá trị thu nhập cao. 2 HTX dịch vụ nông nghiệp đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ, phục vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Hệ thống điện được quan tâm đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 
 
Một góc xã Diễn Phú. Ảnh: Thu Hương
Đặc biệt trong nhiệm kỳ, xã đã chỉ đạo quyết liệt công tác “dồn điền, đổi thửa”; toàn xã sau chuyển đổi bình quân 58 thửa/hộ, giảm 4,47 thửa/hộ; diện tích bình quân 823 m2/thửa, tăng 487 m2/thửa so với trước khi chuyển đổi; nhân dân góp bình quân 30m2 đất để chuyển đổi ruộng đất và làm giao thông nội đồng. Sau khi hoàn thành chuyển đổi ruộng đất đã bước đầu đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tiết kiệm chi phí, dần dần hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, trồng rừng tập trung được địa phương quan tâm; đã triển khai các dự án bảo vệ rừng, phát triển rừng đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp tục thực hiện Dự án trồng rừng 661 và Dự án WB3; tổng diện tích rừng trồng mới tập trung Dự án WB3 đạt 206,5 ha, giá trị thu nhập hàng năm đạt 2 tỷ đồng.
 
Để phát triển đa ngành nghề, tạo việc làm cho lao động địa phương, Đảng bộ lãnh đạo phát triển  các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như may mặc, hàn xì, xay xát, mộc, gạch; kinh doanh dịch vụ tập trung tại chợ Bạc mới, vùng trung tâm và các dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ... Đặc biệt dịch vụ vận tải vận chuyển hàng hóa và hành khách có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả cao. 
 
Đến năm 2014, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 177.109 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,2 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân 16,5%...
 
Trong nhiệm kỳ, nhờ sự hỗ trợ và thu hút đầu tư cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương đã xây dựng được một số công trình quan trọng trên địa bàn, bao gồm: 18 phòng trường tiểu học; công trình chợ Bạc theo chuẩn nông thôn mới; trạm y tế xã; đài truyền thanh không dây; trung tâm “một cửa” xã; xây dựng hạ tầng chia lô khu dân cư mới thuộc xóm 12, 22; nhựa hóa 2,7 km tuyến 19 - 22, tuyến chợ Bạc đi xóm 3; bê tông hóa  3,56 km đường cấp A tuyến Diễn Phú đi Diễn Thọ. Sửa chữa hệ thống lưới điện nông thôn. Được sự hỗ trợ về xi măng của Nhà nước cùng với huy động sức dân, Diễn Phú đã hoàn thành 4,83 km đường cấp B, bê tông ngõ xóm trên 10 km; kiên cố hóa 2 km kênh mương; cấp phối gần 11 km trên 17 tuyến tại các trục chính và các tuyến giao thông nội đồng; xây dựng 1 bãi rác thải; hoàn thành 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Tổng mức đầu tư xây dựng trong 5 năm qua đạt khoảng 39 tỷ 607 triệu đồng. 
 
Kênh chính của xã Diễn Phú (Diễn Châu) dẫn nước từ hồ Xuân Hương tỏa đi khắp 23 xóm. Ảnh: Thu hương
Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, thực hiện tốt xã hội hóa  đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng việc đổi mới giáo dục; chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phổ cập các cấp học. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82%; toàn xã có 12 xóm văn hóa, 4 đơn vị văn hóa cấp huyện, tỉnh. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, KHHGĐ và an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được chăm lo; cơ sở vật chất phục vụ cho khám, chữa bệnh từng bước được đầu tư đầy đủ.
 
Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 38% năm 2010 xuống 6,64%  năm 2014. Đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ xuất khẩu lao động và việc làm, đến nay tổng số lao động xuất khẩu trên địa bàn xã là 145 lao động, tăng 47 người so với đầu nhiệm kỳ. 
 
Đảng bộ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, giúp cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao được vai trò tiên phong gương mẫu. Trong nhiệm kỳ kết nạp 38 đảng viên mới; bồi dưỡng 49 quần chúng ưu tú học cảm tình đảng. Hoạt động đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Bước sang nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Diễn Phú đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển đổi theo hướng tích cực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2020, Diễn Phú trở thành xã đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới.
 
Cao Thị Thúy
(Phó Bí thư Đảng ủy xã Diễn Phú)