Xã Diễn Thành: Tạo tốc độ phát triển kinh tế vững tốp đầu của huyện

(Baonghean) - Thực hiện thành công mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015,  là động lực để Đảng bộ và nhân dân Diễn Thành (huyện Diễn Châu) vững tin bước vào Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiều chỉ tiêu mới...

Đồng chí Hồ Thị Tâm, Bí thư Đảng bộ xã Diễn Thành phấn khởi cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung đổi mới, nâng cao  năng lực lãnh đạo, tập trung đầu tư, xây dựng các đề án, quy hoạch vùng đất để phát triển kinh tế toàn diện... Xã đề ra mục tiêu “Huy động tối đa mọi nguồn lực tiềm năng sẵn có cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch, tiểu thủ công nghiệp và nông, lâm, ngư. Phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh, chăm lo thực hiện xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đưa Diễn Thành trở thành một trong những xã có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất của huyện Diễn Châu, Đảng bộ đạt TSVM”. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ được đặt lên hàng đầu, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ và nhân dân thống nhất về ý chí hành động, hăng hái tích cực trong lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thực hành tiết kiệm. Để củng cố nguồn nhân lực, nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã tiến hành một bước công tác quy hoạch, đào tạo, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ nguồn. Đến nay đội ngũ cán bộ cơ bản được ổn định, thực sự yên tâm công tác, đa số phát huy tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 49 đảng viên mới. Chi bộ đạt TSVM bình quân hàng năm  80%, Đảng bộ 4 năm đạt TSVM. 

Bãi tắm Khu du lịch biển Diễn Thành (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Hải
Bãi tắm Khu du lịch biển Diễn Thành (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Hải

Phát huy những thuận lợi sẵn có cùng với sự năng động trong chuyển dịch cơ cấu đúng hướng nên kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng khá, sản xuất kinh doanh phát triển nhất là dịch vụ thương mại. Tổng giá trị sản xuất: Đầu nhiệm kỳ 2010 đạt 136.886 triệu đồng, dự kiến năm 2015 là 388.958 triệu đồng, đạt chỉ tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 là 27,2 triệu đồng, năm 2015 ước 33,1 triệu đồng, đạt chỉ tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân 19,8% tăng 2,8% so với chỉ tiêu Đại hội, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp 25,5%, TTCN-XD 21,9%, các ngành dịch vụ 52,6%  đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội.  

Sản  xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, các loại cây trồng và vật nuôi giá trị đều tăng nhờ áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Các dịch vụ cung ứng giống kịp thời cho nông dân, đẩy mạnh tập huấn cây con, giống mới, đưa tiến bộ KHKT đến tận người dân có hiệu quả, nhất là cây dưa hấu và một số cây rau quả khác. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua đã hình thành nhiều mô hình tổ hội sản xuất, tập trung cây dưa hấu ở xóm 4 và xóm 6, rau cao cấp ở xóm 10, xóm 11... Thực hiện việc dồn điền đổi thửa theo Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ qua 10/11 xóm đã hoàn thiện giao thông nội đồng và giao đất. Điều đáng ghi nhận là số xóm đã hoàn thành chuyển đổi kết quả bước đầu đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. 

Bãi tắm Khu du lịch biển Diễn Thành (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Hải
Bãi tắm Khu du lịch biển Diễn Thành (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Hải
 

Việc khai thác, nuôi trồng, chế biến  thủy, hải sản cũng được Đảng bộ xã chú trọng chỉ đạo, hiện toàn xã có 17 tàu, 60 bè công suất từ 20 CV trở lên, bình quân sản lượng khai thác hàng năm đạt 500 tấn, đạt 82%  so với mục tiêu đại hội. Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng, nhất là sau khi đưa chợ mới Phủ Diễn vào hoạt động. Giá trị sản xuất ngành TTCN, dịch vụ và thu khác đầu nhiệm kỳ đạt 95.618 triệu đồng, dự kiến năm 2015 là 268.541 triệu đồng, đạt so với chỉ tiêu Đại hội. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo  giảm từ 9% đầu nhiệm kỳ  xuống dưới 3% năm 2015, vượt mục tiêu Đại hội.

Khi kinh tế ổn định thì các lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng có điều kiện phát triển. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đề ra Nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục toàn diện, thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng việc dạy và học ngày càng tốt hơn; chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục các cấp. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học ở các trường được nâng lên: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS bình quân hàng năm đạt 97%; học sinh đậu vào các trường đại học và cao đẳng trong 5 năm qua là 537 em, vào các trường công lập 428 em; cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia. Riêng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 và 3 trường đều được công nhận đơn vị văn hoá cấp huyện.  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh. Trong đó tập trung xây dựng gia đình văn hóa, làng, đơn vị văn hóa… nhằm nâng cao chất lượng. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2014 đạt 82%, dự kiến năm 2015 có 83% gia đình văn hóa. Công tác y tế, an sinh xã hội, chính sách với người có công được thực hiện tốt;  quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh trật tự được tăng cường, giữ vững... 

Nông dân xã Diễn Thành (Diễn Châu) trồng rau theo chương trình VietGAP. Ảnh: Thu Hương
Nông dân xã Diễn Thành (Diễn Châu) trồng rau theo chương trình VietGAP. Ảnh: Thu Hương

Thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, dấu ấn của nhiệm kỳ qua đó là tổ chức thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và hỗ trợ các cấp, đóng góp của nhân dân đã xây dựng  đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa xóm... (nhân dân đóng góp gần 6 tỷ đồng  hơn 100 tuyến đường, mương bê tông, nhựa thôn xóm có tổng chiều dài 15,8 km). Ngoài ra, một số dự án  hạ tầng khu du lịch biển, tuyến đê biển, đê Lạch Vạn được đầu tư nâng cấp đồng bộ từ ngân sách cấp trên và các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại khu du lịch, khách sạn nhà hàng kinh doanh dịch vụ của tư nhân. Đến hết năm 2014, xã đạt 18/19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Diễn Thành xác định tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa, nâng cao chất lượng lao động; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn liền với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hàng năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 45 - 47 triệu đồng; diện tích cây trồng có thu nhập cao 150 ha có thu nhập cao từ 200 triệu đồng/ha trở lên; thu ngân sách trên địa bàn (ngoài tiền cấp QSD đất) bình quân 5 năm tăng  16- 17%; tỷ lệ gia đình văn hóa 83% trở lên, gia đình thể thao 30 – 35%; xây dựng từ 3 - 4 đơn vị, dòng họ, làng văn hoá; giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS vững chắc, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2;  giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 2% năm 2020... Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015.

Đồng chí Hồ Thị Tâm, Bí thư Đảng bộ xã khẳng định: Để mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 sớm trở thành hiện thực, đòi hỏi toàn Đảng bộ phát huy trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, cộng sự hợp tác nhất trí cao. Tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng, đơn vị Anh hùng LLVTND; với tinh thần đoàn kết nhất trí, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã nhà quyết tâm thống nhất một ý chí và hành động tập trung tổ chức thực hiện tốt mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng Diễn Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước.

Thanh Thủy

Tin mới

Nhi đồng Tân Kỳ khổ luyện, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

Nhi đồng Tân Kỳ khổ luyện, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với 6 lần đội bóng Nhi đồng đoạt chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, huyện Tân Kỳ đã ghi tên mình vào danh sách những địa phương có đóng góp quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo những tài năng cho bóng đá tỉnh nhà.
Khi nhà chòi ‘tự mọc’ trên Đảo Chè

Khi nhà chòi ‘tự mọc’ trên Đảo Chè

(Baonghean.vn) - Chứng kiến chuỗi công trình dịch vụ du lịch theo mô hình homestay trên đồi Khe Trò (xã Thanh An, huyện Thanh Chương) đang bị “tuýt còi” vì tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép công trình trên đất lâm nghiệp, chúng tôi không khỏi có những băn khoăn...
Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

(Baonghean.vn) - Truyện kể về một cậu bé trai vì giận dỗi bố mẹ nên đã quyết định “đi bụi” để bố mẹ phải ân hận về cách cư xử mà theo cậu là không đúng với bản thân mình. Nguyên nhân là cậu thi trượt vào cấp ba, bị bố mẹ mắng nhiếc...
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

(Baonghean.vn) - Phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Hơn 3.000 thanh niên tình nguyện Nghệ An sẵn sàng tiếp sức sĩ tử vào lớp 10… là những thông tin nổi bật ngày 4/6.