Xã Hưng Chính (TP. Vinh): Sáng tạo, hiệu quả trong phát huy lợi thế

(Baonghean)- Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ xã Hưng Chính (TP. Vinh) xác định mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
 
Nhờ linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, tạo nhịp độ tăng trưởng đạt bình quân 7,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 29,5 triệu đồng/năm (đầu nghiệm kỳ là 16,8 triệu đồng) tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) năm 2014 đạt 145,3 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2015 là 160 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,8% năm 2010 đến năm 2015 còn 0,83%  (mục tiêu đại hội đề ra 1,8%)...
 
Về phát triển công nghiệp - TTCN - XD, xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển, đa dạng các ngành nghề, thu hút nhiều lao động, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống như: sản xuất cơ khí, gỗ đồ mộc, sản xuất vật liệu xây dựng, nghề may mặc và chế biến nông sản hàng hoá… Trên địa bàn hiện có 2 hợp tác xã, 6 công ty trách nhiệm hữu hạn, 9 doanh nghiệp tư nhân, tạo việc làm cho 150 lao động.
 
Xây dựng giao thông nội đồng ở xã Hưng Chính.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Chính được thành phố chọn làm điểm chỉ đạo. Bên cạnh chỉ đạo phát triển kinh tế. Đảng ủy chủ trương đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực đạt tổng giá trị nguồn kinh phí xây dựng NTM qua 4 năm là 54,578 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 11,12 tỷ đồng và 7.700 ngày công, hiến đất 1.850m2. Năm 2010 xã mới chỉ đạt 5 tiêu chí; đến 2014 đạt 15 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt 19/19 tiêu chí NTM. 
 
Hưng Chính cũng tạo ra những kết quả rõ nét trong lĩnh vực văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo nền tảng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và các giá trị đạo đức tốt đẹp. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu, trong nhiệm kỳ, xã đã được thành phố công nhận thêm 3 xóm văn hoá, đưa tổng số xóm đạt xóm văn hoá lên 7/8 xóm, tỷ lệ gia đình văn hoá  hàng năm đạt 86% (đạt mục tiêu Đại hội đề ra), gia đình thể thao đạt 45%. Công tác giáo dục được thường xuyên chăm lo, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ thành phố về “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 và những năm tiếp theo”. Trường tiểu học giữ vững chuẩn mức độ II, trường mầm non đạt chuẩn mức độ I. Trường THCS đang tập trung và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn vào quý III//2015. Hội Khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng thường xuyên hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào giáo dục của xã phát triển.
 
Đảng bộ xã Hưng Chính luôn coi trọng công tác quốc  phòng, quân sự địa phương, thường xuyên chỉ đạo luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt công tác huấn luyện giáo dục quốc phòng, tuyển quân và chính sách hậu phương quân đội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tập trung tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn; xây dựng triển khai các mô hình xóm sạch về ma túy; mô hình tổ tự quản…
 
Đảng bộ xã cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đã tổ chức tôn vinh 5 tập thể và 29 cá nhân điển hình làm theo Bác.
 
Phát huy thành tựu, những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, xã Hưng Chính tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; phát huy nội lực, khai thác tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và thành phố, xây dựng phường phát triển vững chắc, toàn diện; tăng trưởng nhanh về kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh toàn diện...
 
Mục tiêu của xã là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng xã Hưng Chính thực sự là xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố. Theo đó, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,9%/năm; đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng, tổng thu ngân sách đạt 17.377,4 triệu đồng. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại và các công trình đã được phê duyệt và thi công trên địa bàn; dự kiến tổng số công trình xây dựng trong nhiệm kỳ 26 công trình với tổng mức đầu tư 62,2 tỷ đồng…
 
Với các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Đại hội Đảng bộ xã Hưng Chính nhiệm kỳ 2015 - 2020 tập trung bàn các giải pháp thực hiện sáng tạo nhất, phù hợp và khai thác được tiềm năng, lợi thế to lớn trên địa bàn, xây dựng xã vững mạnh, góp phần vào việc phát triển Thành phố Vinh hướng tầm trung tâm phát triển của khu vực.
 
Lưu Ngọc Tư 
(Bí thư Đảng ủy xã Hưng Chính)