Xã Hưng Tân (Hưng Nguyên): Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) - Suốt quá trình hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ và nhân dân xã Hưng Tân đã có nhiều đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước, là xã đầu tiên của huyện Hưng Nguyên được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
 
Phát huy truyền thống cha anh, trong sự nghiệp đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên, nhân dân Hưng Tân luôn đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, chung sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh, trở thành một trong những xã có phong trào dẫn đầu toàn diện, được các cấp, các ngành ghi nhận; đời sống vật chất, tinh thần của người dân khởi sắc, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đặc biệt năm 2014, Hưng Tân trở thành điểm sáng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, về đích đầu tiên của huyện Hưng Nguyên, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Kiểm tra lúa trên cánh đồng sau chuyển đổi ở xã Hưng Tân.
Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, hàng năm, Ban thi đua khen thưởng xã đều tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... Ngay từ đầu năm xây dựng kế hoạch, phát động đăng ký thi đua, xây dựng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng được thực hiện đúng quy chế; các thành viên trong Hội đồng được phân công nhiệm vụ cụ thể, cuối năm tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn. Thời gian qua, Hội đồng thi đua khen thưởng và các ban ngành, các đơn vị đều tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đăng ký thi đua từ đầu năm. Các phong trào đều có nội dung, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong các ban ngành, các đơn vị trường học và các xóm.
Đoàn Thanh niên xã Hưng Tân vệ sinh thôn xóm vào thứ 7 hàng tuần.
Tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế, đến nay toàn xã có 152 mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi kết hợp phát huy hiệu quả tốt. Tiêu biểu như trang trại của gia đình ông Hồ Sỹ Tân ở xóm 1, ông Phan Trọng Hưng ở xóm 2, ông Ngô Xuân Nam ở xóm 6, ông Nguyễn Trọng Thịnh và ông Hồ Văn Quang ở xóm 9... Trong đó đặc biệt là mô hình nuôi trồng thuỷ sản với loại giống con mới có giá trị kinh tế cao nuôi cá ba sa của ông Phan Trọng Hưng ở xóm 2. Gia đình ông đã đầu tư hàng trăm triệu đồng vào tận miền Nam tìm mua giống cá ba sa về nuôi trồng đem lại thu nhập cao. Để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trong năm 2014, xã mở được nhiều lớp tập huấn, lớp học nhân giống cho các nông hộ, tổ chức các cuộc hội thảo đầu bờ...; bình quân thu nhập đầu người đạt 25 triệu đồng/năm. Khi kinh tế ổn định, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được chú trọng hơn. Đến nay 9/9 xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa, hệ thống thiết chế VH - TT đồng bộ đảm bảo cho luyện tập thể thao, sinh hoạt văn nghệ, hội họp đoàn thể. Xã thành lập 1 CLB dân ca hoạt động rất hiệu quả, luôn đạt thành tích cao trong các hội thi, hội diễn. Năm 2014 toàn xã có 15 em học sinh đậu vào các trường đại học, 6 học sinh giỏi tỉnh, 10 học sinh giỏi huyện. Xã đã xây dựng được quỹ khuyến học trị giá hơn 50 triệu đồng; 9/9 xóm và các dòng họ có quỹ khuyến học, hàng năm tiến hành trao thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Cả 3 trường học đều giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và là đơn vị tiên tiến xuất sắc; trường tiểu học giữ vững chuẩn quốc gia mức độ 2. Cán bộ và nhân viên ngành y tế xã nhà thường xuyên làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh, khám và điều trị cho bệnh nhân; thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế; năm 2014 ngành y tế được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn xã hiện có 7/9 xóm không có người sinh con thứ 3; đặc biệt có 2 xóm 20 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên. Các đoàn thể khác như Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Người cao tuổi... đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, đặc biệt trong việc “làm theo” được các cấp suy tôn, khen thưởng.
 
Để đạt được những kết quả trên là nhờ trong những năm qua bộ máy chính quyền tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý điều hành Nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Cán bộ làm việc tại Trung tâm giao dịch “một cửa” hoạt động có hiệu quả, không gây phiền hà cho các tổ chức và công dân khi đến giao dịch, đáp ứng với yêu cầu của công tác cải cách hành chính. Nội bộ chính quyền đoàn kết thống nhất cao, hoạt động theo quy chế và chương trình công tác đã được xây dựng. Tổng kết Hội nghị cán bộ, công chức xã năm 2014 đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá và xếp loại 18/18 cán bộ, công chức được công nhận là lao động tiên tiến và được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 3 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 2 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen...
 
Năm 2015, Hưng Tân tiếp tục thi đua phát huy sáng kiến, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng giá trị trên đơn vị diện tích, giải quyết và tạo việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm giao dịch “một cửa”. Phát động toàn thể nhân dân đẩy nhanh các phong trào thi đua tạo điều kiện thuận lợi để toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đẩy lùi các tệ nạn xã hội... Thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức tốt các phong trào thi đua. Các ban, ngành, đoàn thể từ xã xuống xóm căn cứ vào chỉ tiêu chung để xây dựng nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể của đơn vị mình. Quan tâm các danh hiệu tập thể xóm, ưu tiên những cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động sản xuất.
 
Hoàng Văn Lai (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Tân)