Xã Hưng Tân (Hưng Nguyên): Hướng mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean) - Là xã đầu tiên của huyện Hưng Nguyên hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua Đảng bộ, nhân dân xã Hưng Tân đã giành được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội; hệ thống chính trị ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhiệm kỳ mới, Hưng Tân nêu quyết tâm vươn lên xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hưng Tân - Hoàng Văn Lai phấn khởi cho biết: “Từ khi xã về đích nông thôn mới, có nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta và những tỉnh bạn đã đến Hưng Tân chúng tôi để tham quan học hỏi mô hình”... Đó là điều tự hào lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Tân; đồng thời thể hiện quyết tâm, kết quả thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015. 
 
Trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Võ Ngọc Minh, xã Hưng Tân (Hưng Nguyên).
 
Nhiệm  kỳ qua, tốc độ phát triển kinh tế của Hưng Tân bình quân 10%; tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đến năm 2015 đạt 29,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 26 triệu đồng/năm (tăng so với nhiệm kỳ trước 14 triệu đồng; đạt 104% kế hoạch). Một kết quả đáng ghi nhận là việc thực hiện thành công đề án xây dựng cánh đồng thu nhập cao, trên 5 cánh đồng với tổng diện tích 45 - 50 ha. Giờ đây trên các cánh đồng mẫu lớn máy móc  sản xuất đã đến tận ruộng, từ máy cày đa chức năng, máy gặt đập liên hoàn và mới nhất là máy cấy theo công nghệ gieo mạ khay đã tiết giảm được thời gian, chi phí nhân công, lại cho hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, là thực hiện các đề án nuôi trồng thủy sản, sản xuất lúa nguyên chủng, làng có nghề nấu rượu, xuất khẩu lao động...
 
Trong đó đối với đề án nuôi trồng thủy sản đã chỉ đạo cho nhân dân tận dụng một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, đến nay toàn xã có 147 mô hình chăn nuôi kết hợp cho trị giá bằng 2 - 3 lần sản xuất lúa. Với đề án sản xuất lúa nguyên chủng, hiện xã đã quy hoạch, đưa vào sản xuất được 65 ha đạt chất lượng tốt. Về thực hiện đề án làng có nghề nấu rượu và đề án xuất khẩu lao động đã góp phần giải quyết thêm việc làm... Cũng thông qua triển khai các đề án thành công, người dân được tham gia tập huấn chuyển giao KHKT, trình độ thâm canh đáp ứng phát triển sản xuất. 
 
Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, trong nhiệm kỳ qua Hưng Tân cũng đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đầu tư xây dựng được nhiều hạng mục quan trọng  như: xây dựng 2 trạm biến áp và hệ thống lưới điện hạ áp và lưới điện hạ thế với trị giá hơn 2,9 tỷ đồng; hoàn thành và xây mới công trình nhà văn hóa đa chức năng, trường mầm non, Đài tưởng niệm, hệ thống đường liên thôn và 4 km kênh mương nội đồng với tổng giá trị 4,5 tỷ đồng, nhà văn hóa xóm, cổng làng… với tổng giá trị đầu tư 87,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện và tỉnh là 37 tỷ đồng, ngân sách xã 9,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp tiền và ngày công là 41 tỷ đồng. 
 
Để người dân hăng say thi đua lao động sản xuất, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, các phong trào văn hoá, văn nghệ, hoạt động của các CLB dân ca được triển khai nhân rộng trên khắp 9 thôn xóm; toàn xã có 86% gia đình đạt Gia đình Văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 là 3,8%, giảm 3,5% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác giải quyết việc làm gắn với xuất khẩu lao động được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đến cuối nhiệm kỳ toàn xã có 315 người đi lao động xuất khẩu. Với những lao động bám ruộng đồng, quyết chí làm giàu trên quê hương, Đảng ủy đã chỉ đạo liên kết với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề mở được 12 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, ngành nghề phụ: Điện dân dụng, trồng nấm, lớp may công nghiệp.
 
Trang trại chăn nuôi của anh Hồ Văn Cường ở xóm 1, xã Hưng Tân (Hưng Nguyên).
 
Để có được những thành công và những bứt phá mạnh mẽ trên các mặt, thì công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được coi trọng trước hết. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, bình quân hàng năm Đảng ủy ban hành 8 nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm, về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các nghị quyết chuyên đề và các loại văn bản quy chế, hướng dẫn. Nhờ sự chỉ đạo sát đúng của các cấp ủy đảng nên các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội đã thực sự là của người dân, do dân làm và dân thụ hưởng.
 
Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị từ xã đến xóm có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ có hiệu quả, đặc biệt thực hiện nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đã vận động nhân dân hiến hơn 10 ha đất, và 12 tỷ đồng, xứng đáng là khối đại đoàn kết toàn dân, chỗ dựa vững chắc của Đảng và chính quyền. Trong 5 năm qua đã vận động gần 200 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”, chất độc da cam, gần 200 triệu đồng đền ơn đáp nghĩa, 60 triệu đồng quỹ từ thiện nhân đạo, hơn 50 triệu đồng quỹ bão lụt, vì biển đảo. 
 
Bước vào nhiệm kỳ mới 2015 – 2010, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Tân đang ra sức thi đua lập thành tích phấn đấu đạt những chỉ tiêu mới: Phát triển kinh tế bình quân 5 năm 11 - 12%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020 hằng năm từ 25 - 30 ha giống lúa nguyên chủng trên địa bàn 9 xóm, chuyển dịch 50 - 60 ha đất 2 lúa kém hiệu quả của vụ hè thu sang trồng ngô; xây dựng 3 cánh đồng mẫu lớn (10 - 15 ha/cánh đồng), thu nhập bình quân 42 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020 thu ngân sách đạt 36 tỷ đồng; xây dựng thành công đề án nuôi trồng thủy sản, mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản ở một số vùng làm lúa kém hiệu quả… Chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất cá giống, phấn đấu đến năm 2020 có 70 ha nuôi thủy sản, sản lượng đạt 400 tấn/năm. Đồng thời hoàn chỉnh các tiêu chí xây dựng nông thôn kiểu mẫu đến năm 2020, từng bước xây dựng thành công xã anh hùng trong thời kỳ đổi mới, chú trọng đến các yếu tố về phát triển văn hóa – xã hội; đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,8%... Để hoàn thành được những mục tiêu đó, Đảng bộ sẽ chú trọng đến việc bồi dưỡng, phân công theo dõi giới thiệu, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 35 - 40 đảng viên; giữ vững 12/12 chi bộ TSVM, Đảng bộ TSVM tiêu biểu.
 
Đồng chí Hoàng Văn Lai, Bí thư Đảng bộ Hưng Tân cho biết thêm: Đại hội nhiệm kỳ mới chủ trương tăng cường công tác tư tưởng, làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kinh tế - xã hội, chuyển mạnh tư duy phát triển trong sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường với tư tưởng tiến công, dám nghĩ, dám làm. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính hướng tới phục vụ tốt nhu cầu của người dân sẽ được chú trọng, nhất là phải thực hiện tốt quy chế dân chủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
 
Thanh Nga