Xã Hùng Tiến (Nam Đàn): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) - Xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đoàn kết khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ xã Hùng Tiến (Nam Đàn) đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, qua đó động viên toàn dân, chung sức đồng lòng thực hiện và hoàn thành nhiều chỉ tiêu đã đề ra...

Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ xã Hùng Tiến tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương. Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển kinh tế; đồng thời tập trung xây dựng các chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.
 
Trước hết, xã làm tốt đề án dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, mở rộng mạng lưới giao thông nội đồng đưa máy móc vào sản xuất, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp; đưa vào sản xuất một số diện tích các loại cây màu có giá trị kinh tế cao như ớt cay, đậu tương, bí xanh, bí đỏ, dưa hấu, rau màu, dưa các loại cho hiệu quả kinh tế khá cao… Đến nay, 100% diện tích đất nông nghiệp cho giá trị từ 50 triệu đồng/ha/năm, trong đó có 468 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt giá trị sản xuất trên 70 triệu đồng/ha/năm và 130.5 ha đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm.
Mô hình trồng ớt xuất khẩu ở xã Hùng Tiến (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
 
Kết hợp phát triển trồng trọt với chăn nuôi; chủ yếu là chăn nuôi bán công nghiệp và tận dụng tại hộ gia đình: nuôi trâu, bò vỗ béo, sinh sản, bò lai sind, lợn hướng nạc, nuôi lợn theo hướng bán công nghiệp, chăn nuôi gà, vịt tập trung ngày càng phát triển. Đặc biệt, đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án LIFSAP tổ chức cho các gia đình chăn nuôi lợn theo mô hình VietGAP với khoảng 130 hộ tham gia nuôi từ 10 con trở lên. Nhờ đó, kinh tế trang trại, tiểu trang trại từng bước được hình thành và phát triển, nhất là sau chuyển đổi ruộng đất; đến nay toàn xã có 37 trang trại vừa và nhỏ. Phát huy lợi thế kinh tế vườn, nhiều hộ mạnh dạn phá bỏ bờ rào cây dại, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, rau màu như hoa lý, cam, chanh, hồng xiêm, nhãn… đạt thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/năm.
 
Lĩnh vực công nghiệp - TTCN phát triển khá, tập trung vào sản xuất và khai thác các sản phẩm, ngành nghề có lợi thế như: khai thác cát sạn, gạch không nung, chế biến nông - lâm sản, mộc, nề, cưa xẻ, hàn xì, cơ khí… Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2010 - 2015) là 8,6%. Dịch vụ - thương mại có bước phát triển khá và ngày càng đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống, cung ứng kịp thời hàng hóa tiêu dùng cho nhân dân như buôn bán lẻ hàng hóa, vận tải, dịch vụ lao động xây dựng, nông nghiệp, xay xát, vật tư phân bón, giống các loại… Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, kinh tế Hùng Tiến chuyển dịch đúng hướng, năm 2015 tỷ trọng ngành Nông nghiệp chiếm 59,8%/chỉ tiêu đại hội 61,6,%; Công nghiệp - TTCN tăng lên 19,6%/chỉ tiêu đại hội là 18,9%; Dịch vụ tăng lên là 20,6%/chỉ tiêu đại hội 19,5%. Đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người dự ước đạt 28 triệu đồng/chỉ tiêu đại hội 27 triệu đồng...
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Hùng Tiến đã triển khai quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gắn với công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị, đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Qua 3 năm thực hiện xây dựng NTM, nhân dân đã hiến 1.798 m2 đất ở, góp 31,6 ha đất sản xuất, tháo dỡ 1.573m tường rào, 4.500 cây các loại, đóng góp 7.000 ngày công, 17,3 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, bê tông hóa kênh mương, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ.
 
Trong 5 năm qua, Hùng Tiến đã xây dựng được 14,3 km đường cứng, 20,8 km kênh xây các thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng được tăng cường như đầu tư xây dựng: Trụ sở UBND xã, Nhà Văn hóa xã, xây dựng mới 5 nhà văn hóa xóm. Ngoài ra một số công trình trường học, trạm y tế tiếp tục được đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm cho công tác dạy và học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đồng thời góp phần đạt chuẩn quốc gia về y tế và giáo dục. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, thu nhập của người dân ngày một tăng cao nên xây dựng cơ bản trong nhân dân phát triển mạnh, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn; đến nay xã Hùng Tiến đã đạt 15/19 tiêu chí NTM.
 
Đảng bộ Hùng Tiến cũng quan tâm lãnh đạo công tác văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được phát huy, tỷ lệ học sinh giỏi huyện, tỉnh luôn được khẳng định là một trong những trường tốp đầu của huyện; xây dựng Trường THCS Tân Dân đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 đúng lộ trình đã xác định. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa ngày càng được quan tâm. Số gia đình đạt tiểu chuẩn gia đình văn hóa ngày càng tăng, năm 2015 ước đạt 82%. Toàn xã có 13 đơn vị đạt đơn vị văn hóa, các thiết chế văn hóa, thể thao tiếp tục được tăng cường, 19/19 xóm có nhà văn hóa.
 
Các chính sách xã hội được tổ chức thực hiện tốt, trong 5 năm qua đã vận động đóng góp vào quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, các quỹ nhân đạo, từ thiện trên 285 triệu đồng. Các giải pháp giảm nghèo như tín chấp vay vốn, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, tập huấn trồng trọt, chăn nuôi cho hộ nghèo… được thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,9%, thấp hơn mức bình quân chung của huyện. Những năm qua, xã phối hợp tốt với các tổ chức có liên quan hướng nghiệp, dạy nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, hàng năm tạo việc làm mới cho hơn 100 lao động. 
Nhân dân xã Hùng Tiến làm đường GTNT. Ảnh: Thanh Lê
 
Đảng bộ cũng đã chú trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên nên đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ 4 năm được Huyện ủy công nhận Đảng bộ TSVM. Công tác quy hoạch cán bộ, bố trí cán bộ hàng năm được thực hiện tốt, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý và lý luận chính trị cho cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hùng Tiến sẽ tiếp phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, huy động mạnh mẽ nội lực trong nhân dân, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, ứng dụng nhanh và có hiệu quả các tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, tập trung đầu tư phát triển nhanh các loại hình dịch vụ, thương mại và ngành nghề - TTCN, mở rộng mô hình kinh tế trang trại, tiểu trang trại kết hợp, tạo bước đột phá trong xây dựng nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới... đồng thời với thực hiện tốt công tác đảng và giành thành tựu mới trên các lĩnh vực khác, phấn đấu đưa Hùng Tiến về đích nông thôn mới vào năm 2016. 
 
Nguyễn Đình Việt
(Bí thư Đảng ủy xã Hùng Tiến)