Xã Khánh Sơn (Nam Đàn): Hướng mạnh "đích" nông thôn mới vào năm 2018

(Baonghean) - Trong 5 năm qua, bằng nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng cùng các tầng lớp nhân dân, xã Khánh Sơn có bước tăng trưởng kinh tế khá, tạo động lực chuyển biến toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bình quân thu nhập đầu người đạt 24,8 triệu đồng/năm…
 
Đến nay, tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 203,79 tỷ đồng, tốc độ tăng GTSX bình quân hàng năm đạt 7,8%. Trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp: 102,38 tỷ đồng; TTCN -  xây dựng: 64,7 tỷ đồng; dịch vụ - thương mại: 36,7 tỷ đồng… Có được kết quả đó, trong sản xuất nông nghiệp về cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, tích cực áp dụng tiến bộ KHKT, nhất là các loại giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng lương thực đã đạt 6.581 tấn (đạt 86%/chỉ tiêu nghị quyết đại hội); nhiều mô hình kinh tế có thu nhập khá ngày càng được nhân rộng như: trồng rau an toàn, trồng dưa hấu, bí xanh, ớt lai, mô hình vườn nhà, vườn đồng… Kinh tế trang trại phát triển, toàn xã có 23 trang trại, trong đó 3 trang trại chăn nuôi kết hợp cho thu nhập khá. Nuôi trồng, khai thác nguồn lợi thủy sản thực hiện có hiệu quả, diện tích nuôi trồng tăng từ 39,0 ha (năm 2010) lên 42,0 ha (năm 2015).
Khám bệnh cho nhân dân tại trạm y tế xã Khánh Sơn.
Lĩnh vực công nghiệp - TTCN phát triển khá, nhanh cả về số lượng, quy mô và ngành nghề, nhiều cơ sở đã thu hút, tạo việc làm cho người lao động và sản xuất có hiệu quả như gạch nung lò tuynel, khai thác cát, sỏi, may mặc, chế biến lương thực. Sản xuất TTCN hiện có 88 cơ sở giải quyết việc làm cho 115 lao động. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển khá nhanh và đa dạng. Số cơ sở kinh doanh thương mại tăng, đến nay có 185 cơ sở, với doanh thu dự tính năm 2015 là 7,2 tỷ đồng.
 
Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, toàn xã đã đầu tư 53,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3 tỷ đồng. Nhiều hộ dân đã tự nguyện phá dỡ tường rào, cây cối, hiến đất, để xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2015 xã đạt 12/19 tiêu chí NTM.  
 
Nhiệm kỳ qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được địa phương quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học và phổ cập trung học cơ sở, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Có 2 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà hàng năm trên 99,3%, học sinh giỏi 21%. Tỷ lệ huy động các cháu vào nhà trẻ đạt 67%  (374 cháu năm 2011 lên 460 cháu năm 2015); trẻ 5 tuổi đạt 100% (năm 2015).  Số học sinh thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng 5 năm (2010 - 2015) có 385 em (tăng 8 em so với  nhiệm kỳ trước). Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các tổ chức, các ngành, hội khuyến học xã, xóm và một số dòng họ quan tâm. Kết quả trong 5 năm đã vận động được: 79,340 triệu đồng, trao thưởng cho hơn 702 lượt giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong học tập và thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng bước đầu có hiệu quả khá. 
 
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2; các chương trình quốc gia về y tế, chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện có hiệu quả, 100% trẻ dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí; 73% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, tăng 20% so với năm 2010. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp thực hiện bằng nhiều biện pháp kết hợp có hiệu quả. Nhiều xóm trong năm không có người sinh con thứ 3 trở lên... Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt 11,3%.
 
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá 82,5%;  tỷ lệ đơn vị, khối, xóm văn hoá 84,7%.
 
Các chính sách xã hội trên địa bàn xã được thực hiện đảm bảo theo quy định. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Nhân đạo từ thiện", góp Quỹ “Vì người nghèo” luôn được khơi dậy và thực hiện có hiệu quả, trong 5 năm đã quyên góp vào Quỹ tình nghĩa 290.650 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo 133,238 triệu đồng, ủng hộ bão lụt 115 triệu đồng, Quỹ phụng dượng người cao tuổi 197,450 triệu đồng; thực hiện tốt việc vay vốn từ Ngân hàng CSXH giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn 5,3% (giảm 245 hộ so với năm 2010). Công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em hàng năm đều được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác đào tạo nghề được chú trọng hơn, số lao động qua tập huấn, đào tạo chiếm 50% tổng số lao động; tạo việc làm cho 2.405 lao động (vượt 160,3% mục tiêu đại hội nhiệm kỳ), trong đó có 700 lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
 
Bước sang nhiệm kỳ 2015 - 2020, với mục tiêu xây dựng xã Khánh Sơn phát triển toàn diện, bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tốc độ tăng giá trị cơ bản trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là từ 7,7 - 8,0%/ năm; trong đó: nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,9%; dịch vụ tăng 10,1 %; thu nhập bình quân đầu người: 47-50 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3,5 - 4,0 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 6,6 - 6,7 ngàn tấn; phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào năm 2018. Về văn hóa, xã hội phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2- 3%; lao động qua đào tạo, tập huấn đạt 70%; tạo việc làm bình quân hàng năm  250 - 300 lao động; có 85 - 88% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 75 - 80%  xóm, 85 - 90% cơ quan đạt danh hiệu văn hoá; có 100% xóm có thiết chế văn hoá, thể thao đạt chuẩn Quốc gia…
 
Cao Thanh Yên
(Bí thư Đảng ủy xã Khánh Sơn)