Xã Khánh Sơn (Nam Đàn): Hướng mạnh "đích" nông thôn mới vào năm 2018

(Baonghean) - Trong 5 năm qua, bằng nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng cùng các tầng lớp nhân dân, xã Khánh Sơn có bước tăng trưởng kinh tế khá, tạo động lực chuyển biến toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bình quân thu nhập đầu người đạt 24,8 triệu đồng/năm…
Đến nay, tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 203,79 tỷ đồng, tốc độ tăng GTSX bình quân hàng năm đạt 7,8%. Trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp: 102,38 tỷ đồng; TTCN -  xây dựng: 64,7 tỷ đồng; dịch vụ - thương mại: 36,7 tỷ đồng… Có được kết quả đó, trong sản xuất nông nghiệp về cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, tích cực áp dụng tiến bộ KHKT, nhất là các loại giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng lương thực đã đạt 6.581 tấn (đạt 86%/chỉ tiêu nghị quyết đại hội); nhiều mô hình kinh tế có thu nhập khá ngày càng được nhân rộng như: trồng rau an toàn, trồng dưa hấu, bí xanh, ớt lai, mô hình vườn nhà, vườn đồng… Kinh tế trang trại phát triển, toàn xã có 23 trang trại, trong đó 3 trang trại chăn nuôi kết hợp cho thu nhập khá. Nuôi trồng, khai thác nguồn lợi thủy sản thực hiện có hiệu quả, diện tích nuôi trồng tăng từ 39,0 ha (năm 2010) lên 42,0 ha (năm 2015).
Khám bệnh cho nhân dân tại trạm y tế xã Khánh Sơn.
Khám bệnh cho nhân dân tại trạm y tế xã Khánh Sơn.
Lĩnh vực công nghiệp - TTCN phát triển khá, nhanh cả về số lượng, quy mô và ngành nghề, nhiều cơ sở đã thu hút, tạo việc làm cho người lao động và sản xuất có hiệu quả như gạch nung lò tuynel, khai thác cát, sỏi, may mặc, chế biến lương thực. Sản xuất TTCN hiện có 88 cơ sở giải quyết việc làm cho 115 lao động. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển khá nhanh và đa dạng. Số cơ sở kinh doanh thương mại tăng, đến nay có 185 cơ sở, với doanh thu dự tính năm 2015 là 7,2 tỷ đồng.
Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, toàn xã đã đầu tư 53,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3 tỷ đồng. Nhiều hộ dân đã tự nguyện phá dỡ tường rào, cây cối, hiến đất, để xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2015 xã đạt 12/19 tiêu chí NTM.  
Nhiệm kỳ qua, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được địa phương quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học và phổ cập trung học cơ sở, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Có 2 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà hàng năm trên 99,3%, học sinh giỏi 21%. Tỷ lệ huy động các cháu vào nhà trẻ đạt 67%  (374 cháu năm 2011 lên 460 cháu năm 2015); trẻ 5 tuổi đạt 100% (năm 2015).  Số học sinh thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng 5 năm (2010 - 2015) có 385 em (tăng 8 em so với  nhiệm kỳ trước). Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các tổ chức, các ngành, hội khuyến học xã, xóm và một số dòng họ quan tâm. Kết quả trong 5 năm đã vận động được: 79,340 triệu đồng, trao thưởng cho hơn 702 lượt giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong học tập và thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng bước đầu có hiệu quả khá. 
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2; các chương trình quốc gia về y tế, chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện có hiệu quả, 100% trẻ dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí; 73% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, tăng 20% so với năm 2010. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp thực hiện bằng nhiều biện pháp kết hợp có hiệu quả. Nhiều xóm trong năm không có người sinh con thứ 3 trở lên... Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt 11,3%.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá 82,5%;  tỷ lệ đơn vị, khối, xóm văn hoá 84,7%.
Các chính sách xã hội trên địa bàn xã được thực hiện đảm bảo theo quy định. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Nhân đạo từ thiện", góp Quỹ “Vì người nghèo” luôn được khơi dậy và thực hiện có hiệu quả, trong 5 năm đã quyên góp vào Quỹ tình nghĩa 290.650 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo 133,238 triệu đồng, ủng hộ bão lụt 115 triệu đồng, Quỹ phụng dượng người cao tuổi 197,450 triệu đồng; thực hiện tốt việc vay vốn từ Ngân hàng CSXH giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn 5,3% (giảm 245 hộ so với năm 2010). Công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em hàng năm đều được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác đào tạo nghề được chú trọng hơn, số lao động qua tập huấn, đào tạo chiếm 50% tổng số lao động; tạo việc làm cho 2.405 lao động (vượt 160,3% mục tiêu đại hội nhiệm kỳ), trong đó có 700 lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
Bước sang nhiệm kỳ 2015 - 2020, với mục tiêu xây dựng xã Khánh Sơn phát triển toàn diện, bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tốc độ tăng giá trị cơ bản trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là từ 7,7 - 8,0%/ năm; trong đó: nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,9%; dịch vụ tăng 10,1 %; thu nhập bình quân đầu người: 47-50 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3,5 - 4,0 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 6,6 - 6,7 ngàn tấn; phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào năm 2018. Về văn hóa, xã hội phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2- 3%; lao động qua đào tạo, tập huấn đạt 70%; tạo việc làm bình quân hàng năm  250 - 300 lao động; có 85 - 88% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 75 - 80%  xóm, 85 - 90% cơ quan đạt danh hiệu văn hoá; có 100% xóm có thiết chế văn hoá, thể thao đạt chuẩn Quốc gia…
Cao Thanh Yên
(Bí thư Đảng ủy xã Khánh Sơn)

tin mới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

(Baonghean.vn) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá XVIII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận.

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

(Baonghean.vn) - Chiều 19/2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 18 để thực hiện các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm an ninh năng lượng quốc gia; triển khai một số dự án giao thông, đô thị có tính kết nối cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Bằng những chỉ thị, nghị quyết kịp thời, sâu sát, huyện Kỳ Sơn đã ghi được những dấu ấn đậm nét năm 2023. Trong đó, có việc hoàn thành 1.800 căn nhà cho hộ nghèo; đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, tăng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Thu Lam (sinh năm 2000), cô giáo trẻ nhất tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, quyết định rời quê nhà Kiên Giang để gắn bó với đảo Thổ Chu, chuyên chở con chữ, tri thức đến với các học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

(Baonghean.vn) - Đó là những người đáng kính, cả về tuổi đời và cống hiến cho cuộc sống. Cụ ít tuổi nhất năm nay đã 86, cụ cao tuổi nhất bước sang tuổi 100. Các cụ đều là những nhà giáo rất đỗi giản dị nhưng đã gieo vào chúng tôi những cảm xúc vô cùng lớn lao.

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất sát với thế mạnh của từng địa phương, cơ sở, huyện Quế Phong đã triển khai các đề án và mô hình phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân...

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Những năm trước đó, thời bình, khi tiếp các đoàn khách thiếu nhi Bác dành ra nhiều giờ, nhưng lần ấy chúng tôi được ở bên Bác chỉ chừng hơn nửa tiếng. Bác dặn dò khuyên bảo chung chúng tôi, Bác chia kẹo cho từng đứa, rồi thì do công việc khẩn cấp, Bác nói lời tạm biệt.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem như là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá phát triển trong thời gian tới. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ban, ngành TW.

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

(Baonghean.vn) -Vượt cung đường quanh co, uốn lượn quanh sườn núi, ghé bản Thằm Thẩm, xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương), hỏi thăm Trưởng bản Và Bá Ca, người dân chỉ vào ngôi nhà có vườn cải vàng rực trong nắng Xuân và nói: “Nhà của người nói được, làm được ở Thằm Thẩm đấy”!

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

(Baonghean.vn) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới chính là đổi mới xã hội nông thôn “sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc” và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để người dân lao động có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc...

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

(Baonghean.vn) - Với mong muốn tạo động lực, giúp người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở “an cư lạc nghiệp”, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, cùng sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng xã hội, nhiều hộ trên địa bàn tỉnh đã được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp, hạnh phúc.

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

Hưng Nguyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

Hưng Nguyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Với sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng tâm, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; huyện Hưng Nguyên đã, đang vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào đầu năm 2024.

Lòng Dân yêu Đảng

Lòng Dân yêu Đảng

(Baonghean.vn) - Trong chặng đường chiến đấu, trưởng thành đầy hy sinh, gian khổ gần một thế kỷ qua, Đảng ta sinh ra từ Nhân dân, Đảng là con nòi dân tộc. Vì lẽ đó, Đảng ở giữa lòng Dân, Dân chở che, nuôi nấng, sẵn sàng chết vì Đảng.

Mùa Xuân, biết ơn và khát vọng!

Mùa Xuân, biết ơn và khát vọng!

(Baonghean.vn) - Cách đây 94 năm, có một mùa Xuân rất đặc biệt. Mùa Xuân 1930 không chỉ là mùa Xuân của quy luật vận hành đất trời mà là mùa Xuân của lý tưởng, tình yêu, khát vọng hạnh phúc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IX

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IX

(Baonghean.vn) - Tối 1/2, tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức giải đã phát động Giải Búa Liềm Vàng lần thứ IX.