Xã Kim Liên Chung kết cuộc thi tìm hiểu về chương trình xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) - Chiều 12-10, tại Nhà Văn hoá xã Kim Liên (Nam Đàn), UBND xã kim Liên tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Tham gia hội thi có 25 chi hội nông dân của 25 xóm trên địa bàn xã. Nội dung cuộc thi được thực hiện dưới 2 hình thức thi viết và thi bằng sân khấu hoá. Riêng phần thi trên sân khấu chia làm 3 phần thi: lời chào nông dân, tìm hiểu chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới và phần thi tài năng nông dân.
 
Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về những nội dung cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới, cũng như vai trò hội viên trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên quê Bác.


Lương Mai