Xã Lăng Thành: Chú trọng nâng cao đời sống nhân dân

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Lăng Thành (Yên Thành) đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lăng Thành. 
 
 
P.V: Với nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã Lăng Thành đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Nguyễn Bá Hùng: Nhiệm kỳ qua, Lăng Thành ổn định phát triển kinh tế. Cụ thể giá trị sản xuất theo năm cuối nhiệm kỳ ước đạt 148,2 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 bình quân hàng năm đạt 10,25%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông - lâm - thuỷ sản phát triển ổn định, công nghiệp - xây dựng từ 9,84% năm 2011 tăng lên 16,11% năm 2015; thương mại - dịch vụ từ 21% năm 2011 tăng lên 26,01% năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,2 triệu đồng/năm. 
 
Nông dân xã Lăng Thành chăm sóc dứa nguyên liệu. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Về sản xuất nông nghiệp, xã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ đúng hướng; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, diện tích gieo trồng bình quân 934ha, trong đó diện tích lúa lai chiếm 70 - 85%, năng suất bình quân 65 - 70 tạ/ha; lương thực có hạt đạt 4.700 tấn/năm; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi  đạt 27,263 tỷ đồng. Trong công tác quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ và trồng mới rừng, diện tích trồng rừng tập trung 2257,5ha, trồng cây phân tán mỗi năm 40 - 70ha; giá trị sản xuất từ lâm nghiệp đạt gần 15 tỷ đồng/năm;  các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển mạnh, như nghề gạch ngói, dịch vụ máy cày, máy gặt, đóng táp lô... Ngoài ra, có 1.395 lao động làm việc ở các tỉnh, 505 lao động xuất khẩu, hàng năm đem về 86,738 tỷ đồng. 
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng được quan tâm; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như chèo, dân ca ví, giặm; câu lạc bộ chèo. Xã đạt chuẩn quốc gia về thiết chế văn hoá - thể thao, cơ sở vật chất trạm y tế được tu sửa, nâng cấp, xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020; triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Xã thực hiện tốt công tác chính sách xã hội như tạo điều kiện vay vốn phát triển các ngành nghề phụ, dịch vụ tại địa phương để phát triển kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo và giải quyết lao động dư, thừa, tính đến nay số dư tại các ngân hàng 29,1 tỷ đồng, quỹ tín dụng 10 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 25% (tổng số lao động 3.280 người), lao động có việc làm thường xuyên là 2.934 người... Nhờ đó, hộ nghèo từ 16,2% năm 2010 đến nay còn 5,8%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. 
 
Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết các cấp của Đảng  nghiêm túc và chất lượng. Thực hiện tốt giao ban tư tưởng để nắm bắt tình hình thông tin 2 chiều và định hướng dư luận xã hội. Làm tốt công tác quy hoạch, bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý. Trong nhiệm kỳ đã kiện toàn, luân chuyển, bổ sung cơ bản các chức danh của Đảng, chính quyền, MTTQ, một số tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát công tác Đảng, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí. Nhân dân tự nguyện hiến 26,44 ha đất làm giao thông thủy lợi, tổng đầu tư cho chuyển đổi ruộng đất và làm giao thông thủy lợi trị giá 3.458 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và hiến đất 2.201 tỷ đồng, ngân sách xã 1.257 tỷ đồng. Dự kiến năm 2015 đạt thêm 3 tiêu chí gồm trường học, y tế, văn hóa, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn lên 15/19 tiêu chí.
 
 
Mở rộng đường giao thông nông thôn ở Lăng Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
 
P.V: Xin đồng chí cho biết, quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đạt được những kết quả nêu trên, Đảng bộ, chính quyền xã nhà rút ra những bài học kinh nghiệm nào?
 
Đồng chí Nguyễn Bá Hùng: Để đạt được những mục tiêu trên, Lăng Thành đúc kết những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua: Thứ nhất, ban hành chủ trương, nghị quyết phải sát đúng tình hình; xây dựng các chương trình, hành động phải có giải pháp cụ thể, làm tốt công tác chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, sơ tổng kết kịp thời. Thứ hai, phải biết khai thác thế mạnh về tiềm năng tài nguyên sẵn có của quê hương gắn với việc bảo vệ môi trường sinh thái. Phát huy dân chủ cơ sở, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ đầu tư dự án của trên. Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực dám nghĩ, dám làm. Thứ tư, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trên cơ sở Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiên kỷ cương, nề nếp, đồng bộ; cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Thứ năm, phải giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong BCH, trong đội ngũ cán bộ, trong toàn Đảng bộ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng, tạo sự đồng tình ủng hộ và đồng thuận trong nhân dân.
 
P.V: Để tăng tốc phát triển, Đảng bộ xã xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện như thế nào trong nhiệm kỳ 2015 - 2020? 
 
Đồng chí Nguyễn Bá Hùng: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Lăng Thành đặt mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 213.082 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7,3%, bình quân thu nhập đầu người trên 30 triệu đồng/năm; phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%, làng văn hóa 12/13 làng, đạt 92%; 100% trường đạt chuẩn Quốc gia, giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, giảm hộ nghèo xuống 4,5%, tỷ lệ dân dùng nước hợp vệ sinh là 95%, 100% khu dân cư có tổ thu gom rác thải, bố trí bãi rác thải hợp lý...
 
Xây cống làm giao thông nội đồng ở xã Lăng Thành (Yên Thành). Ảnh: Xuân Hoàng
 
 
Đảng bộ cũng đã xây dựng 10 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, như: Bổ sung quy hoạch và phấn đấu giữa nhiệm kỳ đạt 19 tiêu chi về xây dựng nông thôn mới; hình thành các vùng chuyên canh (vùng đồi núi phát triển vùng nguyên liệu giấy, cây lấy gỗ, sắn và chăn nuôi; khu vực rừng lim nguyên sinh và rú Chùa chuyển sang rừng đặc dụng phục vụ du lịch sinh thái; vùng trung du, hồ đập phát triển rau màu, trang trại kết hợp chăn nuôi; vùng đồng bằng hình thành cánh đồng mẫu tập trung đầu tư thâm canh sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao... ); quản lý, phát huy di tích kiến trúc nghệ thuật đình Sừng, đền Làng Giáp, các đền, chùa kết hợp môi trường sinh thái rừng Lim, rú Chùa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân, phát triển dịch vụ du lịch sinh thái…
 
Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng ủy xã Lăng Thành xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò quản lý điều hành của chính quyền, làm tốt công tác vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Phát huy nội lực, tranh thủ hỗ trợ đầu tư của cấp trên, tập trung khai thác các tiềm năng tài nguyên sẵn có của quê hương; Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện và phát triển nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện xoá đói, giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội, phối hợp giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển ngành nghề, dịch vụ; phát triển văn hóa thể thao đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Văn Trường (Thực hiện)