Xã Nam Lĩnh (Nam Đàn): Đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững

10/06/2015 09:26

(Baonghean) - Quê hương Nam Lĩnh (Nam Đàn) hôm nay có nhiều đổi thay vượt bậc về diện mạo nông thôn mới. Hạ tầng thiết yếu như các công trình trụ sở làm việc của xã, trường học, trạm y tế đàng hoàng, khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đường làng, ngõ xóm được mở rộng phong quang…

Một nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ xã năng động, đoàn kết, thống nhất cao, linh hoạt nắm bắt và vận dụng đúng đắn chủ trương và nghị quyết của cấp trên, dám nghĩ, dám làm để khai thác thế mạnh tài nguyên đất đai của địa phương và huy động nguồn lực trong nhân dân phát triển kinh tế. Trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ở mức 8,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng... Tổng giá trị sản xuất năm 2015 dự kiến đạt 137.125 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm. Từ năm 2011 đến nay xã vận động được 83 triệu đồng quỹ vì người nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,9% (giảm bình quân 1,2%/năm)...

Trong sản xuất nông nghiệp, xã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh lúa lai, lúa chất lượng cao, lạc phủ ni-lon vụ xuân hàng năm đạt từ 50 - 60%. Đến nay, 100% diện tích đất nông nghiệp đạt giá trị sản xuất từ 50 triệu đồng/ha/năm trở lên, trong đó có 50 - 60% diện tích đạt giá trị từ 75 triệu đồng/ha/năm trở lên. Tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 2015 ước đạt 4.597,8 tấn. Trong phát triển chăn nuôi, tổng đàn trâu, bò có 1.300 con, tổng đàn lợn 2.300 con, đàn gia cầm gần 70.000 con; sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng trên 100 tấn, thịt lợn hơi xuất chuồng 550 tấn; sản lượng cá đạt 200 tấn; toàn xã có 55 trang trại vừa và nhỏ....

Trụ sở UBND xã Nam Lĩnh.  Ảnh: Lương Mai
Trụ sở UBND xã Nam Lĩnh. Ảnh: Lương Mai

Ngành nghề TTCN tiếp tục phát triển khá, tập trung vào các ngành nghề lợi thế như: gạch, ngói không nung, chế biến nông - lâm sản, mộc, nề, gò hàn; tổng giá trị sản xuất ngành nghề TTCN năm 2015 đạt 50.723 triệu đồng (tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm là 16%). Về xây dựng kết cấu hạ tầng, tổng vốn đầu tư xây dựng toàn xã hội đạt 35.450 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 60%; đã làm được 8,5 km đường cứng; tu sửa và nâng cấp 1,2 km kênh mương bê tông; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc xã; quy hoạch và xây mới chợ; xây dựng mới 3 nhà văn hoá xóm. Ngoài ra, một số hạng mục công trình trường học, trạm y tế tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Qua hơn 4 năm thực hiện xây dựng NTM, nhân dân đã hiến 2.750m2 đất ở, góp 22,89 ha đất sản xuất, tháo dỡ 65m tường rào, đóng góp 4.100 ngày công, đầu tư 7,3 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các thiết chế văn hóa,... Đến nay xã đạt 11/19 tiêu chí NTM.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã cũng có chuyển biến rõ nét. Toàn xã có 7 xóm đạt xóm văn hóa. Các thiết chế văn hoá, thể thao tiếp tục được đầu tư, 13/13 xóm có nhà văn hoá, trong đó 9/13 xóm có nhà văn hoá đạt chuẩn. Công tác giáo dục và đào tạo, quy mô, mạng lưới trường lớp phát triển đúng kế hoạch, chất lượng dạy học được nâng lên với 2 trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng, 13/13 xóm đều có quỹ khuyến học, các dòng họ đều xây dựng quỹ khuyến học. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, DS/KHHGĐ có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát, giải quyết kịp thời các ý kiến của đảng viên và nhân dân. Phát huy tốt dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong hoạt động của chính quyền và các đoàn thể. Nhiều đảng viên đã gương mẫu, đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự, môi trường, thực hiện tốt quy ước của địa phương. Hệ thống chính trị được củng cố và phát triển, năng lực lãnh đạo, quản lý có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ trưởng thành trong cơ chế mới.

Trang trại tổng hợp của ông Nguyễn Văn Dũng ở xóm 2, xã Nam Lĩnh.
Trang trại tổng hợp của ông Nguyễn Văn Dũng ở xóm 2, xã Nam Lĩnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Nam Lĩnh xác định tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, phát huy nội lực, lợi thế để kinh tế phát triển nhanh và bền vững; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, với chất lượng ngày càng cao, Đảng bộ đạt vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu; hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 70 - 80% chi bộ trong sạch vững mạnh; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; chính quyền vững mạnh; MTTQ, các đoàn thể xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Mục tiêu kinh tế cụ thể: Bình quân 5 năm tới tăng tưởng từ 9 - 10%; tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 198.870 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40 - 45 triệu đồng/năm; tăng vòng quay của đất để đạt hệ số lần trồng từ 2 - 3 lần; sản lượng lương thực đạt ổn định 5.970 tấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2 - 3%. Về văn hóa – xã hội: phấn đấu 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế mức độ II....

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy tính dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Nam Lĩnh khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự tập trung cao của ý chí, nguyện vọng, sức mạnh nội lực, khắc phục khó khăn, thách thức, quyết tâm đưa địa phương phát triển vững chắc, trở thành xã khá của huyện Nam Đàn.

Nguyễn Văn Thành

(Bí thư Đảng ủy xã Nam Lĩnh)

Xã Nam Lĩnh (Nam Đàn): Đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO