Xã Nam Sơn (Đô Lương) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Sơn (Đô Lương) quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế- xã hội; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Ngày 11/6, Đảng bộ xã Nam Sơn khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương

Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2020- 2025 cho thấy: Nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của xã Nam Sơn đã có bước phát triển nhanh, bền vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, địa phương chú trọng về lợi thế phát triển kinh tế vườn đồi, cải tạo vườn tạp để xây dựng các mô hình. Hàng năm tổng sản lượng lương thực đạt từ  2.200 - 2.300 tấn.

Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Tỷ trọng cơ cấu ngành dịch vụ, thương mại của xã tăng từ 45,2% lên 52,3% so với đầu nhiệm kỳ (tăng 7,4%).

Đồng chí Trần Hữu Đức - Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng/năm (tăng hơn 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, cơ sở vật chất được tăng cường cả 3 bậc học theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn; xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được nhân dân hưởng ứng tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến nay 100% khu dân cư có nhà văn hóa, 83,7% hộ gia đình được công nhận Gia đình Văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,1% (năm 2015) xuống còn 3% (năm 2019).

Một góc xã Nam Sơn ngày nay. Ảnh: Ngọc Phương

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Nam Sơn xác định mục tiêu tập trung khai thác tốt tiềm năng kinh tế theo hướng đột phá “dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp”; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%; thu nhập đầu ng­ười 57,5 triệu đồng/năm; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%.

Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, phấn đấu xây dựng tr­ường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2022, trường THCS đạt chuẩn Quốc gia  mức độ 1, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2023; Có chính sách đào tạo việc làm cho 180 - 200 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động các n­ước từ  50 - 55 người/năm, qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,5% vào năm 2025; Đảng bộ hàng năm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với quyết tâm đến năm 2025, xã Nam Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Phương

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đã ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Sơn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần chỉ đạo chương trình hành động cụ thể để đạt mức thu nhập bình quân đầu người từ 36,5 triệu đồng/người/năm lên 57,5 triệu đồng/người/năm vào năm 2025. Thống nhất chương trình cụ thể trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp cánh đồng mẫu lớn, giao cho từng người thực hiện. Trong huy động sức dân cần đúc rút kinh nghiệm, tổng kết để phát huy hơn nữa. Thực hiện tốt Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cấp ngành làm tham mưu. Tập trung xây dựng chi bộ Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ xã tận tụy, tâm huyết.  

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Sơn nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Phương

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử, bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020- 2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức tái cử Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025.