Xã Nam Sơn (Quỳ Hợp):Tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu

(Baonghean) - Với tinh thần đoàn kết, vượt khó cao, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, quản lý điều hành của chính quyền, phối hợp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng cùng sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, xã Nam Sơn (Quỳ Hợp) có bước tăng trưởng kinh tế khá, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng;  phong trào xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới chuyển biến đáng kể; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, bình quân thu nhập đầu người đạt 10,882 triệu đồng/năm…
 
Đến nay, tổng giá trị sản xuất nội xã đạt 16,2898 tỷ đồng. Giá trị dịch vụ - thương mại: 478,8 triệu đồng. Giá trị nông - lâm nghiệp: 15,184 tỷ đồng. Giá trị xây dựng cơ bản: 627 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 954,8 tấn... Có được kết quả đó là nhờ tăng cường đưa khoa học kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất. Chăn nuôi đại gia súc, gia cầm phát triển khá, mang lại hiệu quả kinh tế cao; đến nay toàn xã có 609 con trâu, 392 con bò, 9.411 con gia cầm. Trong 5 năm qua xã đã phát động toàn dân trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; năm 2014 trồng mới được 197,5 ha, tăng 92,3ha so với năm 2010, cùng với đó khoanh nuôi, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn, hạn chế cơ bản được nạn khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép, không còn phát đốt rừng làm rẫy, đốt than; độ che phủ của rừng đạt 85%, tăng 6,8% so với năm 2010, đạt 100% so với nghị quyết.
 
Làm sân nhà văn hóa ở xã Nam Sơn.
Sau gần 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Nam Sơn đã huy động nguồn lực trong nhân dân, hoàn thành trụ sở UBND xã, bê tông hoá được 300m đường nông thôn, sân 2 nhà cộng đồng, 500m kênh mương; tổng giá trị xây dựng cơ bản: 875.600.000đ, trong đó nhân dân đóng góp 316 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động.
 
Công tác giáo dục - đào tạo được nâng lên rõ nét, cơ sở vật chất trường, lớp đáp ứng nhu cầu dạy và học. Hàng năm huy động học sinh trong độ tuổi vào học mầm non và tiểu học, THCS đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp bình quân hàng năm đạt: Tiểu học 100% so chỉ tiêu NQ; THCS đạt 97,9% so chỉ tiêu NQ; giảm được học sinh bỏ học, hàng năm các trường đạt khá trở lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh đã được đầu tư cơ bản; truyền thông dân số KHHGĐ được đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biển rộng rãi, người dân có ý thức hơn nên hạn chế được các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2014 giảm còn 0,96%, đạt 104% so với nghị quyết đại hội, trẻ em suy dinh dưỡng giảm qua các năm (năm 2014 tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng là 13,7%, giảm 8,6% so với năm 2010). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhất là phong trào xây dựng gia đình, làng bản văn hoá phát triển rộng khắp, đã thu hút được mọi người dân tham gia, đến nay có 6/6 bản văn hóa, 228 gia đình văn hóa.
 
Trụ sở UBND xã Nam Sơn.
Các chế độ chính sách xã hội đối với người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh được quan tâm chăm lo. Việc chi trả lương, phụ cấp cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ và kịp thời. Chương trình xóa đói giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, 5 năm qua nhà nước hỗ trợ xoá nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo là 8 nhà, trợ cấp 90 tấn gạo cùng nhiều vật nuôi giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách góp phần cải thiện, nâng cao đời sống.
 
Kết quả nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng, tạo thế và lực mới để Đảng bộ và nhân dân xã Nam Sơn tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; cụ thể: Tổng giá trị sản xuất nội xã đạt: 23,7 tỷ đồng, tăng 6,5%, trong đó: giá trị nông - lâm nghiệp: 21,56568 tỷ đồng, tăng 6,2%, xây dựng cơ bản: 1,34 tỷ đồng, tăng 13,5%, dịch vụ - thương mại: 794,32 triệu đồng, tăng 7,5%; tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 1.250,5 tấn, tăng 4,6%... Bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020: 15.700.000đồng/năm, tăng bình quân hàng năm là 6,3%. Về văn hóa  xã hội: Huy động trẻ đến trường 100%, học sinh thi đậu tốt nghiệp vào các cấp học, trong đó: Tiểu học 100%, THCS 98,5%, THPT 90%.  Phấn đấu không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống 8%; đến năm 2020 giảm  hộ nghèo xuống còn 15,6%;  có 100% người dân được dùng nước hợp vệ sinh...
 
Mạc Văn Bình
(Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn)