Xã Nghi Đức (TP.Vinh): Tạo bước phát triển nhanh, bền vững

(Baonghean) - Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Đức (TP. Vinh) đã đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra; có 30/34 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.
 
Về phát triển kinh tế có bước tăng trưởng khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 9,2%. Cơ cấu kinh  tế chuyển dịch đúng hướng. So với đầu nhiệm kỳ, năm 2015, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 34,68% xuống 22,88 % , dịch vụ, thương mại tăng từ 41,78% lên 45,78%, công nghiệp, xây dựng tăng từ 23,55% lên 31,34%. Đã duy trì tổng đàn, phát huy hiệu quả mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại như gà thịt, gà đẻ trứng, bò sinh sản và bò vỗ béo, đưa thu nhập hàng năm từ chăn nuôi đạt trên 13 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt  27 triệu đồng/năm, tăng 14 triệu đồng/người so với đầu nhiệm kỳ.        
Sân chơi ở Trường Mầm non Nghi Đức.
Các công trình phúc lợi công cộng, công trình tư nhân, ngành nghề dịch vụ, xây dựng, buôn bán ngày càng phát triển. Hiện toàn xã có 7 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động, 1 làng nghề truyền thống (nấu rượu) được UBND thành phố công nhận làng nghề, 322 hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Một số dịch vụ có quy mô đầu tư lớn như  buôn bán hàng tạp hóa, thức ăn gia súc, gia cầm phát triển mạnh, tạo việc làm cho người lao động và góp phần tăng thu nhập cho gia đình, xã hội.
 
Công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nề nếp, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xét, hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCN QSDĐ cho nhân dân.Tổng số hồ sơ đã đăng ký và kê khai là: 3.763 hồ sơ; đã xét duyệt được 3.137 hồ sơ kê khai, đạt 83,4%.; trình Thành phố thẩm định 2.372/2.774 hồ sơ xét đủ điều kiện đạt 86%; đã cấp 1.956 GCN, đạt 52% hồ sơ kê khai và đạt 70% hồ sơ đủ điều kiện. Tập trung lập hồ sơ quy hoạch 8 khu đất xen dắm để đấu giá gần 2,5 ha, tiếp nhận bàn giao gần 4 ha đất quân đội và trường học cũ và lập phương án quy hoạch đấu giá. Thực hiện tốt công tác đền bù GPMB, triển khai thực hiện các chương trình dự án trọng điểm trên địa bàn như: Đại lộ Vinh - Cửa Lò; các khu tái định cư... Có hơn 200 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi, với diện tích 29,13 ha, nhân dân đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng  để triển khai thực hiện dự án.
 
Trong xây dựng cơ bản, đã tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố, tập trung mọi nguồn lực xây dựng hơn 10 công trình bức thiết với giá trị đầu tư trên  30 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã gần 3 tỷ đồng. Đặc biệt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã huy động ngày công và đóng góp sức dân hơn 2 tỷ đồng triển khai xây dựng một số hạng mục công trình NTM, làm mới 4,5 km đường bê tông; 13 km điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá và xây dựng mới 10 sân bóng chuyền... Đến nay, xã  đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.
 
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh được đổi mới căn bản. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, cả 3 hệ học hàng năm đều được thành phố xếp loại tiên tiến; trường tiểu học giữ vững danh hiệu trường chuẩn, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I; có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; 343 em học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trong đó có 1 em đậu thủ khoa đại học. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, gia đình thể thao đạt 20%. Giữ vững danh hiệu xã chuẩn quốc gia y tế. Trong 5 năm đã hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 10 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với tổng giá trị 400 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,5% năm 2010 xuống còn 1,9%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2012 đạt loại giỏi. Phối hợp điều tra, xử lý 153 vụ việc, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về tạm trú, tạm vắng, về trật tự an toàn giao thông và các vi phạm khác, xử phạt  232 triệu đồng nộp về kho bạc Nhà nước, tiếp nhận và giải quyết 58 lượt đơn thư công dân, đạt 100%. 
 
Trang trại chăn nuôi gà của anh Phạm Đình Thảo, xóm 11, Nghi Đức cho thu nhập cao.
Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, số chi bộ đạt TSVM hàng năm chiếm 75%, có 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đảng viên xuất sắc bình quân hàng năm là 11,5%. Kết nạp 37 đảng viên mới, tôn vinh 9 tập thể và 36 cá nhân điển hình trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhiệm kỳ qua cấp ủy, UBKT đã tiến hành 72 lượt kiểm tra chi ủy, chi bộ, 132 đảng viên, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 9 đảng viên vi phạm, trong đó: khiển trách: 6 đồng chí; cách chức: 1 đồng chí; khai trừ: 1 đồng chí; xoá tên: 1 đồng chí.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Đức xác định các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 247 tỷ đồng, giá trị thu nhập bình quân đất nông nghiệp đạt 48 triệu đồng/ha; tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm tăng từ 10 - 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1,5%; tỷ lệ dân dùng nước sạch đạt 100%; gia đình văn hóa đạt 90%, 75% đạt xóm văn hóa, gần 200 lao động/năm được tạo việc làm, 100% chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 60%  chi bộ đạt trong sạch. Phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.  
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đó, cấp ủy, Chính quyền cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau: Thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu xã Nghi Đức đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Tập trung các biện pháp chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút các cơ quan, doanh nghiệp vào đầu tư, chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hoá. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, phát huy hiệu quả và vai trò quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ  và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Nguyễn Hồng Vy
(PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã)