Xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn): Đổi mới, phát triển nhanh, bền vững

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ, nhân dân xã Nghĩa Hội đã đạt được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ tới, xã quyết tâm đoàn kết, đổi mới, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của huyện Nghĩa Đàn.

Hướng dẫn Luật Giao thông cho các cháu Trường Mầm non Nghĩa Hội. Ảnh: s.m
Hướng dẫn Luật Giao thông cho các cháu Trường Mầm non Nghĩa Hội. Ảnh: SM

Xã Nghĩa Hội có lợi thế nằm ven thị trấn - trung tâm huyện, nên trong quá trình xây dựng phát triển huyện Nghĩa Đàn (mới) đã có tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, sự điều hành của UBND xã, kinh tế - xã hội của Nghĩa Hội đã đạt kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%; tổng giá trị sản xuất đạt 259.099 triệu đồng/166.766 triệu đồng (mục tiêu nghị quyết), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ. 

Dấu ấn trên lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp của Nghĩa Hội là chỉ đạo thực hiện đúng cơ cấu các loại cây trồng, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên năng suất cây trồng vật nuôi đều tăng. Về thương mại - dịch vụ, phát huy lợi thế trên địa bàn có chợ trung tâm phía Bắc (chợ Nghĩa Hội) mới được đầu tư nâng cấp, tạo việc làm cho trên 600 lao động tại chỗ, phục vụ tốt nhu cầu trao đổi hàng hóa, lưu thông cho toàn vùng.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, duy trì trên 30 cơ sở sản xuất kinh doanh, phát triển của làng nghề chổi đót Hòa Hội tạo việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, trong đó chú trọng phương châm xây dựng nông thôn mới trên các tiêu chí đảm bảo sự phát triển bền vững, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung làm giao thông thủy lợi, chỉnh trang đồng ruộng. Kết quả đã huy động sức dân với giá trị 6 tỷ đồng, các nguồn lực khác đầu tư gần 70 tỷ đồng và Nghĩa Hội đã đạt được 11/19 tiêu chí.

Làng nghề chổi đót ở Hòa Hội, Nghĩa Hội
Làng nghề chổi đót ở Nghĩa Hội

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo, có nhiều tiến bộ; triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng trường chuẩn quốc gia, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học, nhờ đó chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Tổng nguồn vốn đầu tư cho giáo dục trong nhiệm kỳ là gần 14,7 tỷ đồng, đã có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trường mầm non phấn đấu năm học 2015 - 2016 đạt chuẩn. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân khi khám và điều trị tại trạm y tế được đảm bảo; luôn chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm... Chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong xã hội... 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề, điều kiện thực tế để Nghĩa Hội tăng tốc, phát triển mạnh hơn trong giai đoạn 2015 - 2020 với mục tiêu: Phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn với hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu xây dựng Nghĩa Hội trở thành một cực tăng trưởng mới vùng Đông Bắc huyện Nghĩa Đàn, dựa trên những điều kiện mới: Nhà máy gỗ MDF chuẩn bị đi vào hoạt động; tuyến đường Đông Hồi đi Thị xã Thái Hòa thông tuyến khai thác sử dụng sẽ mở hướng để xã phát triển dịch vụ ăn uống, lưu trú...

Một số chỉ tiêu cụ thể chủ yếu trong nhiệm kỳ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8-9%; tổng giá trị sản xuất 420.539 triệu đồng; tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 49,53%, TTCN - XD 23,31% và thương mại – dịch vụ 27,16%; tổng thu ngân sách 16.949 triệu đồng; giá trị thu nhập bình quân/người/năm là 30,3 triệu đồng; sản lượng lương thực 4.920 tấn... Để thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu chủ yếu, đảng bộ, nhân dân xã nhà cần nỗ lực tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Trung tâm thương mại dịch vụ của xã
Trung tâm thương mại dịch vụ của xã

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế: Chuyển đổi cơ cấu các loại cây trồng thành vùng chuyên canh sản xuất có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Liên kết với Trung tâm Khuyến nông huyện, tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn về thay đổi tạo nguồn giống mới có giá trị, chịu hạn, chống sâu bệnh, có năng suất chất lượng cao. Tiến hành củng cố, nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức hoạt động HTX nông nghiệp theo hướng cổ phần giữa HTX với người nông dân, tạo những tổ hợp sản xuất có hiệu quả, tăng cường đưa cơ giới hóa vào các công đoạn trong quá trình sản xuất nông nghiệp; nâng cao hoạt động làng nghề, đưa sản phẩm làng nghề trở thành hàng hóa có thương hiệu... Phát triển thương mại dịch vụ: Tiếp tục đầu tư nâng cấp chợ Nghĩa Hội để xứng tầm chợ khu vực; đồng thời đa dạng hóa các dịch vụ cung ứng vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, thu mua nông sản, mở rộng chất lượng dịch vụ vận tải, khuyến khích đầu tư xây dựng phòng trọ phục vụ công nhân trong khu vực công nghiệp, mở rộng các điểm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ ăn uống theo tuyến đường Đông Hồi đi qua địa bàn xã. 

Một góc chợ Nghĩa Hội
Một góc chợ Nghĩa Hội

 Lĩnh vực văn hóa – xã hội: Tổ chức tốt các phong trào VHVN - TDTT và các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phấn đấu đến 2020 trên 80% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, lũy kế 13 làng văn hóa, cơ quan xã được công nhận đơn vị văn hóa. Quản lý tốt các dịch vụ văn hóa trên địa bàn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuẩn quốc gia từ xã đến các xóm. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường. Phấn đấu đến năm 2016 trường mầm non đạt chuẩn, trường tiểu học đạt chuẩn giai đoạn 2, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, khám, điều trị tại trạm y tế và các chương trình y tế quốc gia. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Làm tốt công tác giải quyết việc làm, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. 

Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh đảm bảo cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, đề án cụ thể, phát triển toàn diện dựa trên những tiềm năng, lợi thế của địa phương

Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt cả nhiệm kỳ: “Tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, phát triển nhanh, bền vững”, trước mắt  phấn đấu xây dựng xã Nghĩa Hội sớm về đích xây dựng nông thôn mới.

Bùi Văn Lam 

(Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hội)

Tin mới

Nghệ An hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

Nghệ An hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

(Baonghean.vn) - Lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình" nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội hội tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chúc mừng nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt Giải Diên Hồng lần thứ nhất; Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An...
Mỹ che giấu lợi ích thực sự gì từ xung đột Nga-Ukraine?

Mỹ che giấu lợi ích thực sự gì từ xung đột Nga-Ukraine?

(Baonghean.vn) - Mục đích của Mỹ không chỉ kiềm chế Nga, mà còn ứng phó dễ dàng hơn với Trung Quốc - quốc gia được xem là thách thức lâu dài và nghiêm trọng nhất với Mỹ. Tuy nhiên, ẩn đằng sau những mục đích rõ ràng đó, Mỹ đang che giấu những lợi ích lớn hơn mà Washington muốn chiếm lĩnh lâu dài.
'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

'Trùm' ma tuý dùng dao chống trả lực lượng vây bắt

(Baonghean.vn) - Trong số 07 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, Vi Xuân Thành (SN 1996) trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn là đối tượng cầm đầu, dùng dao chống trả quyết liệt khi bị lực lượng Công an bắt giữ.
Bệnh viện ĐKTP Vinh

Hàng nghìn người mắc bệnh lý sỏi tiết niệu được can thiệp ít xâm lấn mỗi năm tại Bệnh viện ĐKTP Vinh

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Bệnh viện ĐKTP Vinh là đơn vị tiên phong ứng dụng hiệu quả nhiều phương pháp can thiệp ít xâm lấn, với nhiều ưu điểm vượt trội; đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý sỏi đường tiết niệu, mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh.