Xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn): Vươn lên đơn vị khá của huyện

(Baonghean) - 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Trung đã vận dụng các điều kiện lợi thế tập trung đầu tư phát triển, đạt kết quả khá toàn diện, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...
 
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã, sự vào cuộc triển khai thực hiện quyết liệt của hệ thống chính trị và nhân dân, nên xã Nghĩa Trung cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 132 tỷ đồng, tăng 148% so đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 9,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, từng bước tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người trên 16 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách và các loại quỹ trên 6,6 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5%.
 
Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dấu ấn rõ nét là đã lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 08 - CT/TU của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng ở 18 xóm. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ KHKT, các giống cây trồng mới đưa vào sản xuất cho năng suất cao; tổng sản lượng lương thực cả nhiệm kỳ đạt 12.966 tấn, bình quân 369 kg/người/năm, tăng 27 kg so đầu nhiệm kỳ. Thương mại - dịch vụ tăng số lượng cơ sở kinh doanh từ 74 hộ lên 104 hộ. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước hình thành được các cơ sở sản xuất mộc dân dụng tập trung, cơ khí sửa chữa nhỏ và nghề xây dựng tư nhân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông và các hồ, đập phục vụ sản xuất và giao thương đi lại cho nhân dân. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB trong nhiệm kỳ đạt 28,13 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp 3,1 tỷ đồng...
 
Mô hình trồng bí xanh cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Đặng Thanh Hải ở xóm Diễn Đồng, xã Nghĩa Trung.
Văn hóa - xã hội có nhiều kết quả tiến bộ. Đời sống tinh thần của nhân dân cũng ngày càng nâng lên, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu; hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 73%. Công tác giáo dục - đào tạo được chú trọng với nhiều giải pháp nâng chất lượng dạy và học ở các cấp học; trong nhiệm kỳ đã đầu tư trên 7,7 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho các trường, trong đó nguồn huy động xã hội hóa trên 1,5 tỷ đồng. Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác phòng, chống dịch bệnh, năm 2012 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác chính sách xã hội được Đảng ủy, chính quyền quan tâm đúng mức, làm tốt công tác chăm sóc cho các đối tượng chính sách, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 135 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa 5 nhà tình nghĩa.
 
Do chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo từ 417 hộ (tỷ lệ 23,4%) đầu nhiệm kỳ đến nay còn 138 hộ (7,5%). Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đảng ủy chăm lo công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/ĐU về xây dựng đảng bộ, chi bộ TSVM. Do vậy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt, từ 11/24 chi bộ đến nay là 18/24 chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ 3 năm đạt danh hiệu đảng bộ TSVM. Có thể nói, để đạt được kết quả khá toàn diện trong nhiệm kỳ qua, bài học rút ra đó là cần phải đề ra nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế, lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, coi trọng sự đoàn kết trong Đảng, hệ thống chính trị, cũng như toàn dân làm cơ sở và quyết tâm chính trị cao.
 
Bước sang nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghĩa Trung tiếp tục phát huy lợi thế nằm giữa trung tâm kinh tế, văn hóa lớn huyện Nghĩa Đàn và Thị xã Thái Hòa, có tiềm năng đất đai, hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, nguồn lực lao động dồi dào... Với tinh thần “đoàn kết - dân chủ - đổi mới - sáng tạo - trách nhiệm”, địa phương quyết tâm phấn đấu trở thành đơn vị khá của khu vực trung tâm huyện vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau: 
 
Trên lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp: Tập trung chuyển đổi cơ bản các loại cây trồng  có năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế cao. Xây dựng các mô hình tổ hợp tác sản xuất  nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy trong sản xuất, kinh doanh, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng dần quy mô chăn nuôi, cải tạo con giống, hướng dẫn nông dân quy hoạch chuồng trại hợp lý gắn với chống ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi. Chú trọng phát triển kinh tế rừng; vận động nhân dân cải tạo trồng mới rừng phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy chế biến gỗ MDF. Chỉ đạo chuyển dịch cây trồng số diện tích đất vườn, đất đồi sang trồng cây ăn quả, phấn đấu đạt 40 ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. 
 
Phát triển 3 vùng có điều kiện đặc thù phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt theo đề án nông thôn mới theo hướng sau: Các xóm từ Đập Bể đến Tân Trung phát triển dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, vùng trồng hoa, rau sạch và thí điểm mô hình nuôi cá - lúa. Các xóm vùng trong Bắc sông Sào phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ nhỏ, duy trì diện tích mía hiện có từng bước chuyển đổi cây trồng, cải tạo và trồng rừng nguyên liệu, tận dụng lợi thế phát triển chăn nuôi bò và dê nhốt hàng hóa. Các xóm Nam sông Sào tập trung chuyển đổi trồng cây ăn quả, cây màu, cải tạo và trồng rừng nguyên liệu, tận dụng lợi thế phát triển chăn nuôi đàn bò và dê nhốt hàng hóa.      
 
Mô hình trồng bí xanh cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Đặng Thanh Hải ở xóm Diễn Đồng, xã Nghĩa Trung.
Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản: Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mạnh các cơ sở sản xuất và sửa chữa cơ khí có quy mô vừa và đào tạo nghề phù hợp cho lao động trẻ, mở ra các ngành nghề, dịch vụ mới mà thị trường có nhu cầu. 
 
Lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Phát huy lợi thế gần trục đường giao thông, khuyến khích đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đa dạng các dịch vụ cung ứng vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, thu mua nông sản, khuyến khích mở các dịch vụ phục vụ khu vực Nhà máy sữa TH và các dự án khu công nghiệp của huyện giáp ranh địa bàn, mở rộng các điểm dịch vụ tiêu dùng tổng hợp, dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ và các dịch vụ khác.
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện, phấn đấu đến năm 2018 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II, từng bước hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn ở trường THCS và giữ vững danh hiệu trường chuẩn ở mầm non. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia trên địa bàn, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn cao. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đang thực hiện xuống còn 5%, quan tâm công tác xuất khẩu lao động, dự kiến số lao động mới có từ 200 - 300 người và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Thường xuyên làm tốt công tác an sinh xã hội, chính sách xã hội, chăm sóc đối tượng chính sách...
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Chú trọng tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng các chương trình, đề án khả thi cao trong thực tiễn, dựa trên những tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu xây dựng xã Nghĩa Trung thành đơn vị khá của huyện Nghĩa Đàn. 
 
Bùi Huy Trụ 
(Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trung)
 
 
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2020 CỦA XÃ NGHĨA TRUNG
 
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt: 11 đến 12%.
 
2. Tổng giá trị sản xuất;
 
+ Giá trị hiện hành 282.229.000.000 đồng. 
 
3. Cơ cấu kinh tế:
 
+  Nông, lâm nghiệp chiếm 48%.  
 
+  Công nghiệp - xây dựng  25%.  
 
+ Thương mại - dịch vụ 27%.  
 
4. Tổng thu ngân sách trên địa bàn; 1,5 tỷ đồng. 
 
5. Giá trị thu nhập bình quân đạt 35.000.000 đồng/người/năm.
 
6. Sản lượng lương thực đến năm 2020: 3.396 tấn.
 
7. Tỷ lệ hộ nghèo 5%.
 
8. Xã được công nhận xã NTM vào năm 2018.
 
9. Hàng năm đạt cơ sở ATLC- SSCĐ vững mạnh toàn diện. 
 
10. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thế hàng năm đạt vững mạnh, xuất sắc.