Xã Thanh Tiên: Hướng mục tiêu đơn vị đầu tàu...

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 xã Thanh Tiên (Thanh Chương) có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị và xây dựng Đảng bộ cả nhiệm kỳ đạt trong sạch vững mạnh. Đó là những tiền đề, động lực để xã phấn đấu trở thành đơn vị đầu tàu của huyện ở nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Nhiệm kỳ 2010 – 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Thanh Tiên đã xây dựng và ban hành 10 nghị quyết, 4 đề án liên quan đến phát triển kinh tế để chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó nền kinh tế của xã có bước phát triển toàn diện và đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt năm 2015 là 180,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 6,7%, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế nông - lâm  - ngư nghiệp chiếm 34,3%, giảm 20,7% so với chỉ tiêu đại hội; công nghiệp, xây dựng chiếm 27,2%, tăng 9,79% so với chỉ tiêu đề ra; dịch vụ - thương mại chiếm 38,5%, tăng 10,91% so với chỉ tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2015 đạt 24,7 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. 
Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng, như lúa đạt sản lượng 1.864 tấn/năm; ngô 1.320 tấn/năm; lạc 780 tấn/năm. Riêng cây dâu tằm từng bước được quan tâm theo hướng sản xuất hàng hóa và đem lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất, gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyển đổi ruộng đất đã khắc phục tình trạng ruộng đồng manh mún, đạt bình quân 1-2 vùng/hộ. Người dân cũng đã góp hơn 18 ha đất phục vụ mở rộng đường giao thông nội đồng, làm sân thể thao các xóm; đồng thời đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng chỉnh trang, lắp đặt hơn 1.000 cống trên đồng ruộng. 
Dự án Nhà máy may xuất khẩu Venture (Hà Lan) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào hoạt động trên địa bàn xã Thanh Tiên.
Dự án Nhà máy may xuất khẩu Venture (Hà Lan) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào hoạt động trên địa bàn xã Thanh Tiên.
Một hoạt động để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ, đó là xã đã huy động được nguồn nội và ngoại lực lớn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổng số nguồn lực thu hút trong 5 năm đạt 71,6 tỷ đồng, trong đó nội lực trong dân và con em xa quê đóng góp chiếm gần 60%. Từ nguồn lực huy động, xã đã đầu tư xây dựng trạm bơm và hệ thống tưới tiêu 14 tỷ đồng; đầu tư 11 tỷ đồng xây dựng 2 trường: THCS và tiểu học đạt chuẩn quốc gia và 1,2 tỷ đồng nâng cấp trường mầm non đạt chuẩn mức độ II; đầu tư 1,4 tỷ đồng nâng cấp 13/13 nhà văn hóa xóm; xây dựng nghĩa trang liệt sỹ của xã với 6 tỷ đồng và hệ thống giao thông nông thôn với hàng chục km.... Từ sự đầu tư về cơ sở hạ tầng gắn với triển khai các nội dung trong từng tiêu chí, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành được 17/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015 này.
Cùng với thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng, xã cũng đã phối hợp cùng với huyện thu hút được dự án nhà máy may xuất khẩu vào địa bàn là Dự án Venture (Hà Lan) có tổng nguồn vốn đầu tư 200 tỷ đồng và quy mô 2.000 lao động... Mặc dù là địa phương không có nhiều lợi thế, nhưng hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại vẫn được xã khuyến khích, tạo mọi điều kiện để người dân phát triển. Xã đang xây dựng làng có nghề và phát triển làng nghề trồng dâu, nuôi tằm, Sản xuất gạch không nung trên địa bàn xã ước đạt năm 2015 là 18 triệu viên; có 3 bến khai thác cát, sạn; 18 máy cày đa chức năng; 55 máy xay xát; 9 ki-ốt sửa chữa cơ khí điện lạnh.... Toàn xã có 300 hộ tham gia buôn bán nhỏ cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình và địa phương.
Trường THCS Thanh Tiên đạt chuẩn quốc gia trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: Mai Hoa
Trường THCS Thanh Tiên đạt chuẩn quốc gia trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. 
Mô hình trồng dâu nuôi tằm theo hướng hàng hóa đem lại nguồn thu nhập đáng kế cho người dân. Ảnh: Mai Hoa
Mô hình trồng dâu nuôi tằm theo hướng hàng hóa đem lại nguồn thu nhập đáng kể. 
Nhiều hộ gia đình ở Thanh Tiên phát triển chăn nuôi gia súc có hiệu quả.
Nhiều hộ ở Thanh Tiên phát triển chăn nuôi gia súc có hiệu quả.              Ảnh: Mai Hoa
 
Đảng bộ còn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa. Đến nay, toàn xã có 9/13 xóm, 3/3 trường học và trạm y tế xã đạt đơn vị văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,5%, vượt chỉ tiêu đại hội 0,5%. Công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài được chăm lo. Chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên. Công tác y tế, DS - KHHGĐ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. An ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, tạo động lực phát triển chung. Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt và được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quần chúng của xã đều được đánh giá và xếp loại xuất sắc của huyện; Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh. 
Có được những kết quả nêu trên, Thanh Tiên đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:
Thứ nhất, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải thường xuyên chăm lo công tác tư tưởng, sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là nhận thức về sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường, hội nhập. Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại... 
Thứ hai, cấp ủy, chính quyền phải luôn nắm chắc thực trạng, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương; xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và các ngành gắn với quy hoạch của huyện và vùng liên quan. Bên cạnh ban hành chủ trương đúng phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, chỉ đạo tập trung, dứt điểm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Tập trung huy động nội lực, đồng thời tranh thủ các nguồn ngoại lực để đầu tư phát triển.
Thứ ba, quan tâm giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị, làm hạt nhân cho sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Công khai, dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; phát huy trí tuệ và sức mạnh của tập thể là khâu quyết định cho sự đoàn kết trong Đảng, tạo niềm tin cho nhân dân.
Thứ tư, thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đổi mới phong cách lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát để khắc phục kịp thời các khuyết điểm, sai sót. Quan tâm đúng mức đến việc lựa chọn, quy hoạch, bố trí đúng cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và cán bộ xóm. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân...
Đại hội Đảng bộ xã khóa XXXII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đang đặt ra cho Thanh Tiên những mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cao hơn. Trong đó tiếp tục phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Quan tâm đồng bộ đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng/năm. Xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tiên tiến, đậm đà bản sắc; ổn định quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; trước mắt tập trung đẩy nhanh tốc độ để sớm về đích nông thôn mới trong năm 2015. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh; chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Trên tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, với quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, sự ủng hộ của con em xa quê..., tin rằng Thanh Tiên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội khóa XXXII đề ra, tạo những thành quả mới toàn diện, trở thành một trong những đơn vị đầu tàu của huyện Thanh Chương.
Nguyễn Văn Loan
Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tiên

tin mới

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Bằng những chỉ thị, nghị quyết kịp thời, sâu sát, huyện Kỳ Sơn đã ghi được những dấu ấn đậm nét năm 2023. Trong đó, có việc hoàn thành 1.800 căn nhà cho hộ nghèo; đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, tăng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Thu Lam (sinh năm 2000), cô giáo trẻ nhất tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, quyết định rời quê nhà Kiên Giang để gắn bó với đảo Thổ Chu, chuyên chở con chữ, tri thức đến với các học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

(Baonghean.vn) - Đó là những người đáng kính, cả về tuổi đời và cống hiến cho cuộc sống. Cụ ít tuổi nhất năm nay đã 86, cụ cao tuổi nhất bước sang tuổi 100. Các cụ đều là những nhà giáo rất đỗi giản dị nhưng đã gieo vào chúng tôi những cảm xúc vô cùng lớn lao.

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất sát với thế mạnh của từng địa phương, cơ sở, huyện Quế Phong đã triển khai các đề án và mô hình phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân...

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Những năm trước đó, thời bình, khi tiếp các đoàn khách thiếu nhi Bác dành ra nhiều giờ, nhưng lần ấy chúng tôi được ở bên Bác chỉ chừng hơn nửa tiếng. Bác dặn dò khuyên bảo chung chúng tôi, Bác chia kẹo cho từng đứa, rồi thì do công việc khẩn cấp, Bác nói lời tạm biệt.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem như là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá phát triển trong thời gian tới. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ban, ngành TW.

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

‘Người đứng mũi’ ở Thằm Thẩm

(Baonghean.vn) -Vượt cung đường quanh co, uốn lượn quanh sườn núi, ghé bản Thằm Thẩm, xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương), hỏi thăm Trưởng bản Và Bá Ca, người dân chỉ vào ngôi nhà có vườn cải vàng rực trong nắng Xuân và nói: “Nhà của người nói được, làm được ở Thằm Thẩm đấy”!

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

Phấn đấu xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống

(Baonghean.vn) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới chính là đổi mới xã hội nông thôn “sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc” và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để người dân lao động có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc...

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

Đón Tết về trong những ngôi nhà hạnh phúc

(Baonghean.vn) - Với mong muốn tạo động lực, giúp người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở “an cư lạc nghiệp”, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, cùng sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng xã hội, nhiều hộ trên địa bàn tỉnh đã được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp, hạnh phúc.

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

Hưng Nguyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

Hưng Nguyên quyết tâm hoàn thành huyện nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Với sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng tâm, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; huyện Hưng Nguyên đã, đang vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới vào đầu năm 2024.

Lòng Dân yêu Đảng

Lòng Dân yêu Đảng

(Baonghean.vn) - Trong chặng đường chiến đấu, trưởng thành đầy hy sinh, gian khổ gần một thế kỷ qua, Đảng ta sinh ra từ Nhân dân, Đảng là con nòi dân tộc. Vì lẽ đó, Đảng ở giữa lòng Dân, Dân chở che, nuôi nấng, sẵn sàng chết vì Đảng.

Mùa Xuân, biết ơn và khát vọng!

Mùa Xuân, biết ơn và khát vọng!

(Baonghean.vn) - Cách đây 94 năm, có một mùa Xuân rất đặc biệt. Mùa Xuân 1930 không chỉ là mùa Xuân của quy luật vận hành đất trời mà là mùa Xuân của lý tưởng, tình yêu, khát vọng hạnh phúc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IX

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IX

(Baonghean.vn) - Tối 1/2, tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức giải đã phát động Giải Búa Liềm Vàng lần thứ IX.