Xã Thanh Tiên: Hướng mục tiêu đơn vị đầu tàu...

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 xã Thanh Tiên (Thanh Chương) có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị và xây dựng Đảng bộ cả nhiệm kỳ đạt trong sạch vững mạnh. Đó là những tiền đề, động lực để xã phấn đấu trở thành đơn vị đầu tàu của huyện ở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXI, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Thanh Tiên đã xây dựng và ban hành 10 nghị quyết, 4 đề án liên quan đến phát triển kinh tế để chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó nền kinh tế của xã có bước phát triển toàn diện và đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt năm 2015 là 180,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 6,7%, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế nông - lâm  - ngư nghiệp chiếm 34,3%, giảm 20,7% so với chỉ tiêu đại hội; công nghiệp, xây dựng chiếm 27,2%, tăng 9,79% so với chỉ tiêu đề ra; dịch vụ - thương mại chiếm 38,5%, tăng 10,91% so với chỉ tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2015 đạt 24,7 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. 

Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng, như lúa đạt sản lượng 1.864 tấn/năm; ngô 1.320 tấn/năm; lạc 780 tấn/năm. Riêng cây dâu tằm từng bước được quan tâm theo hướng sản xuất hàng hóa và đem lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất, gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyển đổi ruộng đất đã khắc phục tình trạng ruộng đồng manh mún, đạt bình quân 1-2 vùng/hộ. Người dân cũng đã góp hơn 18 ha đất phục vụ mở rộng đường giao thông nội đồng, làm sân thể thao các xóm; đồng thời đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng chỉnh trang, lắp đặt hơn 1.000 cống trên đồng ruộng. 

Dự án Nhà máy may xuất khẩu Venture (Hà Lan) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào hoạt động trên địa bàn xã Thanh Tiên.
Dự án Nhà máy may xuất khẩu Venture (Hà Lan) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào hoạt động trên địa bàn xã Thanh Tiên.

Một hoạt động để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ, đó là xã đã huy động được nguồn nội và ngoại lực lớn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổng số nguồn lực thu hút trong 5 năm đạt 71,6 tỷ đồng, trong đó nội lực trong dân và con em xa quê đóng góp chiếm gần 60%. Từ nguồn lực huy động, xã đã đầu tư xây dựng trạm bơm và hệ thống tưới tiêu 14 tỷ đồng; đầu tư 11 tỷ đồng xây dựng 2 trường: THCS và tiểu học đạt chuẩn quốc gia và 1,2 tỷ đồng nâng cấp trường mầm non đạt chuẩn mức độ II; đầu tư 1,4 tỷ đồng nâng cấp 13/13 nhà văn hóa xóm; xây dựng nghĩa trang liệt sỹ của xã với 6 tỷ đồng và hệ thống giao thông nông thôn với hàng chục km.... Từ sự đầu tư về cơ sở hạ tầng gắn với triển khai các nội dung trong từng tiêu chí, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành được 17/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015 này.

Cùng với thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng, xã cũng đã phối hợp cùng với huyện thu hút được dự án nhà máy may xuất khẩu vào địa bàn là Dự án Venture (Hà Lan) có tổng nguồn vốn đầu tư 200 tỷ đồng và quy mô 2.000 lao động... Mặc dù là địa phương không có nhiều lợi thế, nhưng hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại vẫn được xã khuyến khích, tạo mọi điều kiện để người dân phát triển. Xã đang xây dựng làng có nghề và phát triển làng nghề trồng dâu, nuôi tằm, Sản xuất gạch không nung trên địa bàn xã ước đạt năm 2015 là 18 triệu viên; có 3 bến khai thác cát, sạn; 18 máy cày đa chức năng; 55 máy xay xát; 9 ki-ốt sửa chữa cơ khí điện lạnh.... Toàn xã có 300 hộ tham gia buôn bán nhỏ cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình và địa phương.

Trường THCS Thanh Tiên đạt chuẩn quốc gia trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: Mai Hoa
Trường THCS Thanh Tiên đạt chuẩn quốc gia trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. 
Mô hình trồng dâu nuôi tằm theo hướng hàng hóa đem lại nguồn thu nhập đáng kế cho người dân. Ảnh: Mai Hoa
Mô hình trồng dâu nuôi tằm theo hướng hàng hóa đem lại nguồn thu nhập đáng kể. 
Nhiều hộ gia đình ở Thanh Tiên phát triển chăn nuôi gia súc có hiệu quả.
Nhiều hộ ở Thanh Tiên phát triển chăn nuôi gia súc có hiệu quả.              Ảnh: Mai Hoa
 

Đảng bộ còn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa. Đến nay, toàn xã có 9/13 xóm, 3/3 trường học và trạm y tế xã đạt đơn vị văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,5%, vượt chỉ tiêu đại hội 0,5%. Công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài được chăm lo. Chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên. Công tác y tế, DS - KHHGĐ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. An ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, tạo động lực phát triển chung. Công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt và được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quần chúng của xã đều được đánh giá và xếp loại xuất sắc của huyện; Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh. 

Có được những kết quả nêu trên, Thanh Tiên đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải thường xuyên chăm lo công tác tư tưởng, sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là nhận thức về sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường, hội nhập. Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại... 

Thứ hai, cấp ủy, chính quyền phải luôn nắm chắc thực trạng, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương; xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và các ngành gắn với quy hoạch của huyện và vùng liên quan. Bên cạnh ban hành chủ trương đúng phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, chỉ đạo tập trung, dứt điểm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Tập trung huy động nội lực, đồng thời tranh thủ các nguồn ngoại lực để đầu tư phát triển.

Thứ ba, quan tâm giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị, làm hạt nhân cho sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Công khai, dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; phát huy trí tuệ và sức mạnh của tập thể là khâu quyết định cho sự đoàn kết trong Đảng, tạo niềm tin cho nhân dân.

Thứ tư, thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đổi mới phong cách lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát để khắc phục kịp thời các khuyết điểm, sai sót. Quan tâm đúng mức đến việc lựa chọn, quy hoạch, bố trí đúng cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và cán bộ xóm. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân...

Đại hội Đảng bộ xã khóa XXXII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đang đặt ra cho Thanh Tiên những mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cao hơn. Trong đó tiếp tục phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Quan tâm đồng bộ đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,8 triệu đồng/năm. Xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tiên tiến, đậm đà bản sắc; ổn định quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; trước mắt tập trung đẩy nhanh tốc độ để sớm về đích nông thôn mới trong năm 2015. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh; chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trên tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, với quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, sự ủng hộ của con em xa quê..., tin rằng Thanh Tiên sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội khóa XXXII đề ra, tạo những thành quả mới toàn diện, trở thành một trong những đơn vị đầu tàu của huyện Thanh Chương.

Nguyễn Văn Loan

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tiên

Tin mới

GS Đặng Hùng Võ: Trí thức thì nhiều mà bằng phát minh hữu dụng không được bao nhiêu

GS Đặng Hùng Võ: Trí thức thì nhiều mà bằng phát minh hữu dụng không được bao nhiêu

(Baonghean.vn) - Lẽ sống xã hội hiện nay là nâng cao giá trị tri thức nhưng mắc phải nhược điểm rất lớn là tri thức chỉ như một cuộc chơi về độ thông minh sách vở, không góp gì đáng kể cho phát triển kinh tế. Đến nay, tư duy dạy và học đã thay đổi nhiều ở các nước công nghiệp mới, nhưng nếp cũ vẫn chi phối sự phát triển rất nhiều. Đỗ đạt rồi mà vẫn chỉ loanh quanh chữ nghĩa suông.
ĐT Việt Nam đã tăng 1 bậc, từ hạng 97 lên hạng 96 thế giới.

HAGL và Thanh Hóa được cấp phép dự V.League 2023 nhưng bị phạt; BXH FIFA tháng 10/2022: Việt Nam tăng 1 bậc, bỏ xa Thái Lan

(Baonghean.vn) - CLB là HAGL và Thanh Hóa được cấp phép dự V.League 2023 kèm biện pháp phạt; Trong Bảng xếp hạng FIFA được công bố mới nhất trong tháng 10, ĐT Việt Nam tăng 1 bậc lên vị trí 96 thế giới, tiếp tục bỏ xa Thái Lan. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Đội trẻ Sông Lam Nghệ An sẵn sàng cho Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia 2022

Đội trẻ Sông Lam Nghệ An sẵn sàng cho Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia 2022

(Baonghean.vn) -Đây là năm đầu tiên Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thành lập thêm đội trẻ để tham gia vào Giải bóng đá Hạng ba Quốc gia 2022, dự kiến ngày 11/10 tới đây đội sẽ có trận đấu mở màn ở bảng A khu vực phía Bắc. Đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tập thể đội bóng quyết tâm sẽ mang đến một mùa giải thành công, tạo tiền đề để bóng đá xứ Nghệ phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Lũ Kỳ Sơn: Sạt lở nghiêm trọng, giao thông ở xã Tây Sơn vẫn bị chia cắt

Lũ Kỳ Sơn: Sạt lở nghiêm trọng, giao thông ở xã Tây Sơn vẫn bị chia cắt

(Baonghean.vn) -  Trong đợt lũ quét vừa qua, tuyến đường Tây Sơn - Mường Xén bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt đoạn qua bản Sơn Hà. Dòng nước lũ từ khe Mú Loong đổ xuống bản đã cắt ngang mặt đường, tạo thành khe rộng, sâu cả chục mét. Các phương tiện giao thông không thể lưu thông. Mưa lũ còn khiến hàng nghìn mét khối đất đổ xuống mặt đường, cô lập xã Tây Sơn nhiều ngày nay.
Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

(Baonghean.vn) - Ký ức miên man của Nguyễn Thu Hà đã mô tả những cơn bão nhưng không trực tiếp nhắc đến gió mưa gào rú. Ngược lại, biết “bão luôn là những mất mát, đau thương” đấy, nhưng tác giả dành chỗ trong trái tim mình để nhớ về những kỉ niệm ấm áp lưu luyến, khi nghe tiếng loa xóm báo bão, khi ăn món ăn dân dã mà “xa xỉ” trong đêm mất điện, khi quấn trong chăn nghe kể chuyện, khi chui nấp dưới gầm giường ướt như chuột lột, khi dọn dẹp sau bão… 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/10

(Baonghean.vn) - Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giúp nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai; UBND tỉnh họp giao ban với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hội doanh nghiệp; Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng tại xã Quỳnh Giang; Khởi tố, bắt khẩn cấp chủ tịch xã lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa xóm... là những nội dung chính trong ngày 6/10.
Chủ tịch UBND tỉnh: Thấy khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết chứ không phải để giải trình

Chủ tịch UBND tỉnh: Thấy khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết chứ không phải để giải trình

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu, các sở, ngành, địa phương phải luôn xác định tinh thần, trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với các doanh nghiệp; bởi doanh nghiệp phát triển là tỉnh phát triển, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh.
Từ trái qua phải các bị can Nguyễn Duy Hùng, Cao Đăng Chương và Trần Khắc Tú. Ảnh: Hồng Ngọc

Khởi tố thêm 03 bị can liên quan tới sai phạm xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương

(Baonghean.vn) - Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuỷ lợi Bắc Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can.
Chuyện V-League và các đội trẻ

Chuyện V-League và các đội trẻ

(Baonghean.vn) - Nhiều đội bóng chỉ đủ “nuôi” đội 1, còn các tuyến trẻ thì đến đâu hay đó mà vẫn cứ tồn tại dai dẳng ở V-League nhờ vô vàn những cách thức co kéo.
Khoảnh khắc xe tải và xe ca va chạm khiến 24 người bị thương

Khoảnh khắc xe tải và xe ca va chạm khiến 24 người bị thương ở Tân Kỳ, Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Vào lúc 6h30 sáng 06/10, tại ngã tư Tân Đồng - Tân Phú, huyện Tân Kỳ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ca mang biển kiểm soát: 37F-002,06 chở công nhân Nhà máy may Minh Anh (đi hướng Quỳ Hợp xuống Tân Kỳ) va chạm với xe đầu kéo, biển kiểm soát: 37R- 03876 đi hướng ngược lại.