Xã Xuân Lâm (Nam Đàn): Tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean) - Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Lâm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của Xuân Lâm phát triển và tăng trưởng khá, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đáng kể. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 153,257 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân hàng năm là 8,4%. Tỷ trọng nông nghiệp chiếm 47%; công nghiệp TTCN-XD chiếm 38,3%; dịch vụ thương mại chiếm 14,7%; thu nhập bình quân đầu người dự ước năm 2015 là 28 triệu đồng.
 
Sản xuất nông – lâm - thủy sản có bước phát triển đều, một số mũi tăng trưởng khá, giá trị năm 2015 ước đạt 72,035 tỷ đồng, đạt 92,6% chỉ tiêu đại hội; trong đó trồng trọt chiếm 60,79%, dịch vụ nông nghiệp chiếm 4,9%, chăn nuôi chiếm 27,26%. Việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất ngày càng được mở rộng, đưa vào sản xuất 100% diện tích lạc lai,  65 - 75% lúa lai trong vụ xuân; 40 - 50% diện tích sản xuất lúa chất lượng cao. Tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 2015 ước đạt 5.330 tấn, đạt 103,5% chỉ tiêu đại hội. Về chăn nuôi, với phương thức chủ yếu là hình thức bán công nghiệp, các mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, bò lai sind sinh sản, lợn hướng nạc từng bước phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn xã có tổng đàn trâu bò ước đạt 1.748 con, tổng đàn lợn ước đạt 880 con, tổng đàn gia cầm ước đạt 34.100 con...
 
Trụ sở UBND xã Xuân Lâm được xây dựng khang trang.
Về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã chỉ đạo tiến hành điều tra thực trạng phối hợp với đơn vị tư vấn, quy hoạch NTM giai đoạn 2010 – 2020 định hướng đến 2030. Đầu nhiệm kỳ, xã mới đạt 6/19 tiêu chí, đến năm 2014 đạt 11/19 tiêu chí. Với phương châm phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, xã huy động được hơn 25 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi xã hội. 
 
Công tác giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được phát huy, tỷ lệ học sinh giỏi huyện, tỉnh luôn được giữ vững và phát huy. Cơ sở vật chất của trường học được tăng cường, đảm bảo cho việc dạy và học, thực hiện tốt phổ cập giáo dục. Hội khuyến học xã và các chi hội khuyến học xóm, các dòng họ hoạt động có hiệu quả, kịp thời động viên con em thi đua học giỏi. Xã cũng tập trung xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 đúng lộ trình. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa được chú trọng; số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2015 ước đạt 82%. Toàn xã có 12 đơn vị đạt đơn vị văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng lên, các chương trình quốc gia về y tế thực hiện tốt. Công tác truyền thông, dịch vụ dân số - KHHGĐ luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, có 9/22 xóm không có người sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ước đạt 0,52%/chỉ tiêu đại hội 0,6%. Xã được huyện công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm 2014 được Sở Y tế khen thưởng đơn vị có thành tích trong phong trào thực hiện nhiệm vụ KHHGĐ.
 
Công tác chính sách xã hội từng bước được quan tâm. Phong trào “đền ơn, đáp nghĩa” được đảng bộ và nhân dân chăm lo; các hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được người dân chung sức thực hiện. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có nhiều tiến bộ, thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đầy đủ, kịp thời. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%.
 
Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hàng năm cấp ủy xây dựng kế hoạch và tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, không có chi bộ yếu kém.
 
Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Xuân Lâm tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, huy động mạnh mẽ nội lực trong nhân dân, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tập trung đầu tư phát triển nhanh các loại hình dịch vụ, thương mại và ngành nghề - TTCN, mở rộng mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tạo bước đột phá trong việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã đề ra các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,3%/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 234,62 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp: 37,61%; Dịch vụ, thương mại: 13,84%; TTCN, xây dựng: 48,55%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 từ 42 - 44 triệu đồng. Tỷ lệ dân số phát triển tự nhiên 0,4%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến năm 2020 còn 6,5%; Gia đình văn hóa 87%, đơn vị văn hóa 80%. Tỷ lệ hộ nghèo dưới mức bình quân của huyện. Phấn đấu xã về đích NTM vào năm 2017. Hàng năm Đảng bộ kết nạp từ 20- 25 đảng viên mới, 60 – 65% chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ hàng năm đạt TSVM; 100% đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
 
Nguyễn Văn Đạt
(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lâm)