Xã Xuân Lâm (Nam Đàn): Tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean) - Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Lâm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của Xuân Lâm phát triển và tăng trưởng khá, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đáng kể. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 153,257 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân hàng năm là 8,4%. Tỷ trọng nông nghiệp chiếm 47%; công nghiệp TTCN-XD chiếm 38,3%; dịch vụ thương mại chiếm 14,7%; thu nhập bình quân đầu người dự ước năm 2015 là 28 triệu đồng.
Sản xuất nông – lâm - thủy sản có bước phát triển đều, một số mũi tăng trưởng khá, giá trị năm 2015 ước đạt 72,035 tỷ đồng, đạt 92,6% chỉ tiêu đại hội; trong đó trồng trọt chiếm 60,79%, dịch vụ nông nghiệp chiếm 4,9%, chăn nuôi chiếm 27,26%. Việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất ngày càng được mở rộng, đưa vào sản xuất 100% diện tích lạc lai,  65 - 75% lúa lai trong vụ xuân; 40 - 50% diện tích sản xuất lúa chất lượng cao. Tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 2015 ước đạt 5.330 tấn, đạt 103,5% chỉ tiêu đại hội. Về chăn nuôi, với phương thức chủ yếu là hình thức bán công nghiệp, các mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, bò lai sind sinh sản, lợn hướng nạc từng bước phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn xã có tổng đàn trâu bò ước đạt 1.748 con, tổng đàn lợn ước đạt 880 con, tổng đàn gia cầm ước đạt 34.100 con...
Trụ sở UBND xã Xuân Lâm được xây dựng khang trang.
Trụ sở UBND xã Xuân Lâm được xây dựng khang trang.
Về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã chỉ đạo tiến hành điều tra thực trạng phối hợp với đơn vị tư vấn, quy hoạch NTM giai đoạn 2010 – 2020 định hướng đến 2030. Đầu nhiệm kỳ, xã mới đạt 6/19 tiêu chí, đến năm 2014 đạt 11/19 tiêu chí. Với phương châm phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, xã huy động được hơn 25 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi xã hội. 
Công tác giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được phát huy, tỷ lệ học sinh giỏi huyện, tỉnh luôn được giữ vững và phát huy. Cơ sở vật chất của trường học được tăng cường, đảm bảo cho việc dạy và học, thực hiện tốt phổ cập giáo dục. Hội khuyến học xã và các chi hội khuyến học xóm, các dòng họ hoạt động có hiệu quả, kịp thời động viên con em thi đua học giỏi. Xã cũng tập trung xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 đúng lộ trình. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa được chú trọng; số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2015 ước đạt 82%. Toàn xã có 12 đơn vị đạt đơn vị văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng lên, các chương trình quốc gia về y tế thực hiện tốt. Công tác truyền thông, dịch vụ dân số - KHHGĐ luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, có 9/22 xóm không có người sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ước đạt 0,52%/chỉ tiêu đại hội 0,6%. Xã được huyện công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm 2014 được Sở Y tế khen thưởng đơn vị có thành tích trong phong trào thực hiện nhiệm vụ KHHGĐ.
Công tác chính sách xã hội từng bước được quan tâm. Phong trào “đền ơn, đáp nghĩa” được đảng bộ và nhân dân chăm lo; các hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được người dân chung sức thực hiện. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có nhiều tiến bộ, thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đầy đủ, kịp thời. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%.
Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hàng năm cấp ủy xây dựng kế hoạch và tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, không có chi bộ yếu kém.
Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Xuân Lâm tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, huy động mạnh mẽ nội lực trong nhân dân, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tập trung đầu tư phát triển nhanh các loại hình dịch vụ, thương mại và ngành nghề - TTCN, mở rộng mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tạo bước đột phá trong việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã đề ra các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,3%/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 234,62 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp: 37,61%; Dịch vụ, thương mại: 13,84%; TTCN, xây dựng: 48,55%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 từ 42 - 44 triệu đồng. Tỷ lệ dân số phát triển tự nhiên 0,4%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến năm 2020 còn 6,5%; Gia đình văn hóa 87%, đơn vị văn hóa 80%. Tỷ lệ hộ nghèo dưới mức bình quân của huyện. Phấn đấu xã về đích NTM vào năm 2017. Hàng năm Đảng bộ kết nạp từ 20- 25 đảng viên mới, 60 – 65% chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; Đảng bộ hàng năm đạt TSVM; 100% đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Nguyễn Văn Đạt
(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lâm)

tin mới

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.