Xác tàu buôn hơn 2.000 năm chìm dưới biển Hy Lạp

Các nhà nghiên cứu ở Hy Lạp tìm thấy 5 xác tàu chứa đầy hàng hóa và một mỏ neo lớn ở vùng biển gần đảo Levitha trong chuyến lặn tháng 6.

vnexpress.net