Xây dựng bản lĩnh đấu tranh, loại bỏ tư tưởng xấu độc

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng nhiều kênh thông tin, tuyên truyền các ấn phẩm văn hóa độc hại, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sai lệch giá trị tốt đẹp, bản chất, khoa học, cách mạng đúng đắn của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước… Điều đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, có khả năng “miễn dịch” đối với các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang câu kết với nhau triệt để lợi dụng không gian mạng, nhất là các phương tiện truyền thông như: Facebook, YouTube, Zalo, trang mạng điện tử, các đài tự do nước ngoài… để đưa nhiều bài viết, thông tin, hình ảnh, video sai lệch về tình hình ở Việt Nam. Âm mưu xuyên suốt của chúng là nhằm truyền bá, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ định quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phủ định giá trị lịch sử và thành quả của cách mạng; xuyên tạc, bóp méo các sự kiện chính trị. Chúng lợi dụng những vụ việc phức tạp, nhạy cảm nhằm hạ bệ thần tượng, bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ Đảng và Nhà nước… tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng xóa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta.

Xây dựng bản lĩnh đấu tranh, loại bỏ tư tưởng xấu độc ảnh 1
Các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để tung những tin xuyên tạc, không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước ta. Ảnh minh họa: Tư liệu

Đây là một trong những nguy cơ, thách thức mà đã được Đảng ta xác định và đề ra nhiều chủ trương biện pháp để ngăn chặn đẩy lùi. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, bên cạnh những biện pháp “chống”, đấu tranh trực diện, chúng ta cần hết sức quan tâm “xây”, trước hết là xây dựng thế trận lòng dân. Bởi mục tiêu của các thế lực thù địch phản động là dùng các thủ đoạn thông tin, hình ảnh, văn hóa phẩm xấu độc tác động vào tư tưởng, tình cảm, của những cán bộ đảng viên và người dân thiếu hiểu biết, các phần tử cơ hội, biến chất, bất mãn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kích động, lôi kéo người dân chống đối phủ nhận về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trị lịch sử của thành quả cách mạng Việt Nam, về đường lối đổi mới xây dựng đất nước, về con đường đi lên xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản ở nước ta.

Thực tiễn cho thấy những yếu kém trong nhận thức tư tưởng, chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân là “môi trường tốt”, “mảnh đất màu mỡ” cho các mầm mống tư tưởng xấu độc sinh sôi, nảy nở, phát sinh. Đó cũng là những yếu tố gây ra bất ổn, tạo ra những điểm nóng về mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Do đó để việc đấu tranh phòng chống đạt hiệu quả vững chắc, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta phải sớm xóa bỏ mảnh đất màu mỡ đó, thiết lập một môi trường mang hệ “miễn dịch” vững chắc. Muốn vậy, theo tôi, chúng ta cần làm tốt một số biện pháp sau:

Thứ nhất, thường xuyên có kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng cách mạng, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh sớm giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên - người chủ tương lai của đất nước tiếp thu được bản chất khoa học, cách mạng, giá trị tốt đẹp, đúng đắn của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó vừa góp phần tăng cường củng cố quan điểm lập trường chính trị, vừa giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân sớm được trang bị phương pháp luận khoa học, tư duy lô-gic, nhìn nhận đánh giá sự vật hiện tượng một cách biện chứng, đúng đắn, tránh bị dao động lung lay về tư tưởng chính trị trước tác động các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và phản động. Mỗi khi lòng tin vào Đảng, Nhà nước được củng cố vững chắc thì những thông tin xuyên tạc và bịa đặt, bóp méo… của bọn phản động thù địch sẽ bị nhận diện, phơi bày, phản bác một cách có hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tốt hơn. Để việc bồi dưỡng, giáo dục có hiệu quả, cần phải nghiên cứu, phân loại, đổi mới phương pháp giáo dục bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, tránh máy móc, hình thức, khô cứng, nhàm chán, thiếu cảm hứng trong tiếp thu.

Xây dựng bản lĩnh đấu tranh, loại bỏ tư tưởng xấu độc ảnh 2

Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Thứ hai, phải làm tốt việc chuyển tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thành tựu, khó khăn phức tạp, con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Việc làm này sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ giá trị lịch sử của thành tựu cách mạng cũng như các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối nội đối ngoại của Đảng ta. Qua đó, tăng cường sức “đề kháng” trước những quan điểm tư tưởng sai trái, phản động, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Thứ ba, phải thường xuyên cung cấp thông tin về những âm mưu, thủ đoạn tinh vi thâm độc xảo quyệt của các thế lực phản động, thù địch đang điên cuồng ra sức chống phá nền tảng tư tưởng, trong đó tập trung vào những âm mưu thủ đoạn chống phá Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; âm mưu, thủ đoạn chống phá công cuộc đổi mới đất nước xây dựng đất nước, nhất là âm mưu lợi dụng quyền tự do dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự; âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó cần làm rõ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời có những chủ trương, biện pháp đấu tranh để cán bộ đảng viên và nhân dân nắm bắt, cảnh giác, tích cực chủ động phòng ngừa.

Thứ tư, thường xuyên nắm bắt, phát hiện ngăn chặn kịp thời, những tư tưởng, nhận thức chính trị sai trái, lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, bởi nhận thức sai trái, mơ hồ về tư tưởng chính trị, dao động về lập trường, tư tưởng, bảo thủ, hẹp hòi, đố kỵ… sẽ là cơ hội để các thế lực thù địch phản động lợi dụng, làm ngòi nổ tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì thế, với vài trò là hạt nhân chính trị, tổ chức Đảng phải tăng cường nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn, kịp thời đẩy lùi các quan điểm tư tưởng sai trái, lệch lạc trong nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin mới

Phải chăng Ukraine bắt đầu 'đếm ngược' đến ngày thất bại trước Nga?

Phải chăng Ukraine bắt đầu 'đếm ngược' đến ngày thất bại trước Nga?

(Baonghean.vn) - Dù tuyên bố sẵn sàng phản công, song Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn phải thừa nhận rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine chắc chắn sẽ hứng chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự giờ đây tin chắc rằng, cuộc phản công của Ukraine chẳng khác nào một cuộc tự sát.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn; Những hình ảnh xua tan áp lực mùa thi; Người dân Nghi Lộc bức xúc vì trại gà gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư... là những thông tin chính trong ngày.
Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIV: Giang Cận 1,2,3

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIV: Giang Cận 1,2,3

(Baonghean.vn) - Giang Cận - từ một Bí thư Chi đoàn, cán bộ lớp học giỏi, luôn bài xích chuyện đánh nhau của các bạn, vô tình rơi vào trường hợp bất khả kháng, buộc phải nói chuyện với nhau bằng nắm đấm, không ngờ biến một con người ngoan hiền, chuẩn mực bỗng trở thành bị cảm hóa ngược.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương, các sở, ban, ngành cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục đầu tư, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường... để hoạt động khai thác khoáng sản đạt hiệu quả cao nhất.
Đội tuyển Quế Phong sẽ nỗ lực để lại nhiều ấn tượng ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023

Đội tuyển Quế Phong sẽ nỗ lực để lại nhiều ấn tượng ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023, hai đội bóng Thiếu niên và Nhi đồng Quế Phong chủ yếu chia đội tổ chức thi đấu giao hữu để tăng tính cọ xát, bản lĩnh trong thi đấu cho các cầu thủ.
Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXV - năm 2023: Nhi đồng Con Cuông nỗ lực vượt qua vòng bảng

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXV - năm 2023: Nhi đồng Con Cuông nỗ lực vượt qua vòng bảng

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu vượt qua vòng bảng, Đội Nhi đồng Con Cuông đang nỗ lực tập luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật để vượt qua đối thủ trong mỗi trận đấu. Sự nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ luôn nhận được sự ủng hộ của Ban huấn luyện, lãnh đạo địa phương và các bậc phụ huynh.
Bài học đắt giá cho thói côn đồ

Bài học đắt giá cho thói côn đồ

(Baonghean.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Hoàng vội chạy về nhà vác súng đến quán ăn đêm để “nói chuyện” với bạn và 3 phát súng vang lên chát chúa đã khiến 2 người bị thương. Hành vi phạm tội giết người của Hoàng để lại bài học đắt giá về thói côn đồ của một bộ phận người trẻ.
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao SLNA: Các cầu thủ xuất sắc đều xuất phát từ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao SLNA: Các cầu thủ xuất sắc đều xuất phát từ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An qua nhiều năm, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An khẳng định đây là giải bóng trẻ chuyên nghiệp, cung cấp cho Sông Lam Nghệ An nhiều cầu thủ trẻ tài năng.
Ngày hè của trẻ em vùng cao

Ngày hè của trẻ em vùng cao

(Baonghean.vn) - Với trẻ em miền núi, trong những ngày hè các em dành phần lớn thời gian, phụ giúp bố mẹ công việc gia đình. Ngoài trông em để cha mẹ lên nương rẫy, các em còn lên nương lấy củi, nấu ăn, thêu thùa... và không quên giải trí bằng các trò chơi dân gian.