Xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

Ngày 1/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội thảo tham gia ý kiến dự thảo đề cương Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả."

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Hội thảo có sự tham gia của các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên, khu vực miền Nam và một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Minh Chính khẳng định trong hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Nhiều nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã đạt được kết quả nhất định. Tuy vậy, hạn chế, khuyết điểm chung hiện nay là chủ trương, giải pháp đề ra nhiều nhưng chưa tạo được đột phá; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, có nơi triển khai tích cực, có nơi làm cầm chừng...

Nhận định những hạn chế, yếu kém đó đã được Đại hội XII của Đảng nêu rõ, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Đây là vấn đề rất khó vì liên quan đến cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, nên rất cần sự hiến kế của các đại biểu trên cơ sở rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn.

Theo ông Phạm Minh Chính, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ nghe và quyết định về Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả."

Vì vậy, hội thảo lần này tập trung thảo luận các nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng như thế nào để trong điều kiện một Đảng cầm quyền, Đảng tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, bảo đảm cho đất nước luôn ổn định và phát triển bền vững, lâu dài, đạt đươc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bên cạnh đó, các đại biểu cần tập trung thảo luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó tập trung các nội dung về tổ chức Đảng ủy khối ở Trung ương và địa phương; về mối quan hệ giữa Đảng ủy với Ban cán sự hoặc Đảng đoàn; về tổ chức cơ sở Đảng; về các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Đảng; tổ chức bộ máy của Nhà nước; về Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội... 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ Trung ương tới địa phương trên cơ sở nghiên cứu, rà soát tổng thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác..., trong đó nhấn mạnh tới việc tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp tình hình mới. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để các đơn vị, địa phương phát huy vai trò chủ động, tăng tính tự chủ gắn với quy định rõ trách nhiệm trong phạm vi, thẩm quyền được giao; các cơ quan Trung ương tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Các đại biểu cho ý kiến về việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, quy định rõ hơn về chính quyền ở đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.../.

Theo Vietnamplus

Tin mới

Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

(Baonghean.vn) - Trong màn khai sân đầu Xuân Quý Mão 2023, người hâm mộ đang theo dõi khá kỹ từng bước đi của đội bóng Thủ đô Hà Nội FC, đội bóng từng 6 lần vô địch V.League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022) và tiếp tục là ứng viên sáng giá cho "ngôi vua" mùa giải mới.
Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện

Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện

(Baonghean.vn) - Vụ việc “Người đàn bà 21 năm khiếu kiện đất đai ở Anh Sơn” được Báo Nghệ An thông tin qua 3 bài viết: “Nghệ An: Người đàn bà 21 năm kêu kiện chuyện đất đai”; “Người đàn bà 21 năm khiếu kiện đất đai ở Anh Sơn: Vẫn mỏi mòn chờ công lý”; “Thu hồi “bìa đỏ” cấp không đúng quy định”.