Xây dựng các chỉ tiêu Đại hội: Cần bám sát thực tiễn và dự báo đúng

(Baonghean) - Nghị quyết đại hội Đảng các cấp là văn kiện có tính chất tổng thể, nội dung bao hàm việc đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, một số đại hội cấp trên cơ sở, việc xây dựng báo cáo chính trị, nhất là đưa ra mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu cần có những điều chỉnh, dự báo sát tình hình thực tiễn.

Đánh giá đúng thực tế
 
Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới”. Qua theo dõi quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, tinh thần chỉ đạo trên đã được các tổ chức cơ sở đảng quán triệt và thực hiện tương đối bài bản, tạo động lực và khí thế mới cho nhiệm kỳ mới. 
Một cơ sở chế biến lâm sản ở xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn).
Tại Đảng bộ xã Nghĩa Mỹ (Thị xã Thái Hòa), xuất phát điểm là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của thị xã. Tuy nhiên, trên tình thần bám sát các mục tiêu nghị quyết gắn với xây dựng NTM, nhiệm kỳ 2010 -2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, Nghĩa Mỹ đã có những giải pháp phát huy tốt nội lực, tận dụng hiệu quả ngoại lực để phát triển. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, xác định là xã thuần nông, phải đi lên bằng nông nghiệp vì gắn với cuộc sống của đại bộ phận nhân dân, địa bàn xã Nghĩa Mỹ đã hình thành thành cánh đồng mẫu 50 ha chuyên sản xuất lúa lai có năng suất, chất lượng cao; đồng thời triển khai các mô hình sản xuất rau màu như cây bí xanh năng suất đạt 70 tấn/ha; chăn nuôi chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức chăn nuôi gia trại, chăn nuôi bán công nghiệp… đã góp phần tăng giá trị trên đơn vị diện tích canh tác. Những chuyển biến về nông nghiệp đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã nhiệm kỳ 2010-2015: 21,8%, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu đặt ra, hơn thế nữa, xã cũng đã về đích xây dựng NTM năm 2014. Tuy nhiên, cũng qua đánh giá, BCH Đảng bộ xã đã nghiêm túc đánh giá, còn 2 chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội đề ra chưa đạt đó là Gia đình văn hóa mới, Làng văn hóa; về chỉ tiêu xây dựng Đảng cũng có 2 chỉ tiêu không đạt là Đảng bộ chưa liên tục đạt TSVM và việc kết nạp đảng viên mới chưa đạt 50% chỉ tiêu. Trên tinh thần đánh giá lại những kết quả đã đạt được và chưa được, Nghĩa Mỹ đã đề ra định hướng cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Văn Tựu, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Mỹ cho biết: “Đảng bộ xã cũng rất khách quan khi đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém, trên cơ sở đó đã thống nhất mục tiêu khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, tiếp tục nâng cao và làm bền vững bộ tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu là xã tốp đầu của Thị xã Thái Hòa”.
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Diễn Châu giải ngân nguồn vốn cho bà con xã Diễn Lâm.
Bước vào Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn) nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ, đảng viên ở đây rất phấn khởi bởi một nhiệm kỳ xã đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,5%/KH 15%, giá trị sản xuất bình quân đầu người 21,86 triệu đồng/KH 18,19%, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,9%/KH 5 - 7%... Ngoài ra Nghĩa Khánh trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 là xã đầu tiên của huyện Nghĩa Đàn thực hiện thành công dồn điền, đổi thửa, tăng cường đưa cơ giới hóa vào các công đoạn trong quá trình sản xuất, tạo chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương. Nghĩa Khánh hiện đang hoàn tất thủ tục thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cù Xuân Long chia sẻ: “Khi xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu đảng bộ xã đều tập trung trí tuệ và đều dựa trên điều kiện thực tế của địa phương như đất đai, lao động, khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế... đồng thời tham khảo ý kiến của lãnh đạo huyện, các phòng, ban chuyên môn để xây dựng. Theo đó Nghĩa Khánh trong nhiệm kỳ tới mục tiêu sẽ là Thị tứ trung tâm vùng Tây Nam huyện Nghĩa Đàn”.   
 
Đảng bộ huyện Quế Phong là một trong những đảng bộ cấp trên cơ sở được BTV Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, dấu ấu nổi bật nhất của đảng bộ huyện vùng cao này chính là lĩnh vực nông nghiệp với nhiều mô hình được triển khai, nhân rộng hiệu quả, hình thành các sản phẩm mũi nhọn, cây, con đặc sản có giá trị kinh tế cao như: chanh leo, lúa Japonica… Những dấu ấn đó kết hợp với việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 59% năm 2010 xuống còn 34,36% năm 2015. Tuy nhiên, Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2015 -2020 cũng chỉ rõ: Tăng trưởng kinh tế đạt dưới mức tiềm năng, bình quân hàng năm chỉ đạt 17,83% (chỉ tiêu Đại hội từ 29-29,5%/năm). Một số chỉ tiêu kinh tế không đạt và đạt ở mức thấp, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng nhưng thiếu bền vững, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM còn chậm. Quế Phong vẫn chưa thoát khỏi huyện nghèo.
 
Còn tại Đảng bộ huyện Con Cuông, mặc dù trong giai đoạn 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nếu đánh giá chung vào tổng thể, một số mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra nhưng không đạt theo dự báo ban đầu, như: thủy điện, sản xuất bột giấy xuất khẩu, đầu tư xây dựng đô thị và các công trình giao thông. Một số sản phẩm đặt ra với quy mô lớn nhưng đạt thấp so với kế hoạch, như: chè 385 ha/KH 900 - 1.150 ha, sản lượng 4.088 tấn/KH 14.432 tấn. Sản xuất bột giấy xuất khẩu 45.000 tấn, sản xuất điện chưa đi vào hoạt động. Từ đó dẫn đến nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng không đạt mục tiêu Đại hội khóa XXV đề ra, cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ đạt 4,94%/16 - 17% mục tiêu đại hội. Thu ngân sách không đạt theo dự kiến 56 tỷ đồng/120 tỷ đồng mục tiêu đại hội. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt trên 2.000 tỷ đồng/8.000 - 9.000 tỷ đồng KH, chỉ đạt 28%. Qua trao đổi, đồng chí Vi Xuân Giáp, Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho biết: “Những hạn chế trên là do cả tác động chung của suy thoái kinh tế, bên cạnh đó Chính phủ tạm dừng chia tách và thành lập mới đô thị Thị xã Trà Lân, do đó tỉnh chưa ưu tiên đầu tư xây dựng đô thị trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Tây Nam tỉnh Nghệ An. Trong khi đó kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Bên cạnh đó, việc xác định và đề ra một số chỉ tiêu quá cao không sát với thực tế, khả năng và nguồn lực. Các chương trình, đề án được lập có tính khả thi thấp”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những hạn chế này đã được Đảng bộ huyện Con Cuông nghiêm túc rút kinh nghiệm và đưa vào Báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Tầm nhìn và khả năng dự báo cả giai đoạn 
 
Qua một vài dẫn chứng ở các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đã và đang tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020, có thể thấy, công tác xây dựng Báo cáo chính trị, đặc biệt là đánh giá kết quả thực hiện đã được các tổ chức cơ sở đảng thẳng thắn đánh giá nhìn nhận cả những ưu và khuyết điểm. Đó là việc làm cần thiết để đề ra những định hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ năm 5 tiếp theo “vừa bám sát thực tiễn, vừa đảm bảo tính tiến công”. Đơn cử, từ thực tế những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ huyện Quế Phong vừa qua xác định nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn là ưu tiên hàng đầu trong định hướng, chỉ đạo phát triển. Theo đó, nông nghiệp được xác định xây dựng phát triển toàn diện, hiệu quả, bền vững, đẩy mạnh việc gắn kết chặt chẽ “4 nhà”: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nước, trên cơ sở khai thác có hiệu quả giá trị những cây, con phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, đặc biệt là những giống cây, con bản địa… Đây cũng được xem là hướng chủ đạo để Quế Phong thoát nghèo như đồng chí Lữ Đình Thi, Bí thư Huyện ủy Quế Phong cho biết: “Nhiệm kỳ 2015 -2020, từ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, nhất là việc xây dựng các mô hình kinh tế, huyện Quế Phong phấn đấu vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững, đến năm 2020 trở thành một trong những huyện khá ở vùng miền núi cao của tỉnh Nghệ An”. Mục tiêu trên của Đảng bộ huyện Quế Phong được đánh giá là vừa bám sát được thực tiễn và đảm bảo tính tiến công, đúng sức phát triển cũng như yêu cầu và kỳ vọng phát triển mà tỉnh đặt ra cho huyện vùng biên này. Bởi nếu đặt trong tương quan so sánh với các huyện vùng núi cao của Nghệ An, đặc biệt là với hai huyện 30a còn lại của tỉnh là Kỳ Sơn và Tương Dương thì Quế Phong có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, xứng đáng là huyện tiên phong thoát khỏi huyện nghèo trong 3 huyện 30a của tỉnh.
 
Cũng liên quan đến các mục tiêu đại hội, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu. Mặc dù không thuộc danh sách các huyện 30a nhưng Quỳ Châu vẫn là một trong những địa phương nghèo nhất tỉnh. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu khóa XXIV, nhiệm kỳ 2010 -2015 là đáng khích lệ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các đại biểu dự duyệt Đại hội, kinh tế Quỳ Châu vẫn chưa có bước đột phá, chưa tạo được điểm nhấn, các mô hình kinh tế chưa rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo mặc dù giảm nhưng vẫn còn đến 36%. Vì vậy, trước mục tiêu của BCH Đảng bộ huyện về việc đưa huyện Quỳ Châu thoát nghèo vào năm 2020, BTV Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến đóng góp về định hướng phát triển cho địa phương như tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp với các làng nghề, làng có nghề; sản xuất nguyên liệu gắn chế biến, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc kết hợp xây dựng các mô hình du lịch… Từ đó, thống nhất mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới, Quỳ Châu phấn đấu thoát nghèo bền vững, tiến tới thoát khỏi huyện nghèo.
 
Hay như trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Quỳ Hợp do đồng chí Phan Đình Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày tại buổi duyệt đại hội của BTV Tỉnh ủy vừa qua cho thấy: Trong mục tiêu tổng quát của giai đoạn 5 năm tiếp theo, Quỳ Hợp đặt mục tiêu “phấn đấu có nền công nghiệp phát triển năng động, hiệu quả, trở thành huyện khá nhất vùng Tây Bắc Nghệ An”. Đây là mục tiêu có sức tiến công mạnh mẽ, phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của Quỳ Hợp, nhất là phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn, sau một nhiệm kỳ được đánh giá là khá khởi sắc với việc thu hút và đi vào sản xuất của một số dự án lớn trong sản xuất nông nghiệp đã tạo được bước chuyển khá mạnh mẽ trong tư duy cũng như thực tế để khai thác hiệu quả vùng đất giàu tiềm năng này. Cùng với đó, Nghĩa Đàn đã được Trung ương, tỉnh chọn xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, do vậy mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện xác định phấn đấu trở thành Trung tâm kinh tế vùng Tây Bắc, đạt huyện nông thôn mới. Cùng mục tiêu đạt huyện nông thôn mới với Nghĩa Đàn còn có 4 huyện cũng đã xác định đến năm 2020 sẽ đạt gồm: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hưng Nguyên và Yên Thành. Rõ ràng đây là một sự quyết tâm chính trị cao, phù hợp với sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nguyện vọng của toàn dân. 
 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp chính là “linh hồn”, tập trung tinh hoa, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân để cùng nhìn nhận lại và định hướng những bước đi cơ bản, trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Đặc thù đó đòi hỏi việc xây dựng nghị quyết phải thực sự khách quan, có tầm nhìn, gắn bó mật thiết với tình hình, đặc điểm của mỗi địa phương, ngành và bám sát mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đó, sau Đại hội phải xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện. Có như vậy, mục tiêu tổng quát của nghị quyết mới thực sự là kim chỉ nam cho phương châm hành động của tổ chức cơ sở đảng; mỗi mục tiêu cụ thể đặt ra là một mốc phấn đấu cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, để mỗi nhiệm kỳ 5 năm trôi qua là một chặng đường chứng kiến quê hương, đơn vị, phát triển, đổi thay toàn diện.
 
Hữu Nghĩa - Thành Duy