Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển

(Baonghean.vn) - Chiều 25/7, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ II và tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 - 2020. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo kinh tế tập thể chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng, chỉ đạo các huyện, thành, thị thành lập BCĐ phát triển kinh tế tập thể và xây dựng đề án phát triển kinh tế tập thể của địa phương; Đến nay có 7/21 huyện, thành, thị thành lập BCĐ. Chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh xây dựng dự thảo Quy trình chuyển đổi HTX và Hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX theo Luật HTX 2012; Chỉ đạo 75 HTX chuyển đổi sang hoạt động theo Luật HTX 2012, thành lập mới  9 HTX và đang hướng dẫn làm hồ sơ thành lập mới 5 HTX; đang xây dựng dự án giai đoạn 2015 – 2017 và xúc tiến tham gia dự án Tăng cường chức năng HTX của JICA...

Tuy vậy vẫn còn một số đơn vị chưa thành lập BCĐ phát triển kinh tế tập thể của địa phương; Các huyện, thành, thị, xã chưa quyết liệt xây dựng và ban hành đề án đổi mới phát triển kinh tế tập thể; Nhiệm vụ phát triển HTX mới đạt chưa cao... Trong thời gian qua, việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các sở, ban, ngành triển được khai thực hiện tích cực và có kết quả: Việc trao đổi tình hình tham mưu cho UBND tỉnh đề ra các chủ trương, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển; công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cơ sở được phát huy ngày một tốt hơn. Nhờ vậy, kinh tế tập thể tỉnh nhà từng bước phát triển, tạo nhiều việc làm cho người nông dân, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành tập trung thảo luận các nội dung gồm: Nội dung phối hợp, kế hoạch triển khai chương trình và đề xuất các giải pháp để thực hiện việc phối hợp trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

Đại diện các sở, ngành ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2014, các thành viên Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo các huyện, thành, thị hoàn thành việc thành lập BCĐ phát triển kinh tế tập thể; Tổ chức nghiêm túc kế hoạch số 35 của UBND tỉnh về kế hoạch tuyên truyền phổ biến luật HTX 2012 và Đề án đổi mới phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 – 2020; Tư vấn cho các HTX tiếp cận các chính sách hiện hành. Nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc chỉ đạo thực hiện các kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.

Quỳnh Lan