Xây dựng dữ liệu bản đồ, địa giới hành chính hiện đại, khoa học

(Baonghean.vn) - Ngày 21/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 513 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (viết tắt là Dự án 513) trên địa bàn tỉnh. 
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án 513; bà Cao Thị Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban đồng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Dự án 513 của tỉnh Nghệ An và các văn bản chỉ đạo thực hiện Quyết định 513 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính; hướng dẫn kỹ thuật phân định địa giới hành chính trên đất liền, sông suối, kênh rạch, biển đảo và hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã mang tính hiện đại theo Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000; xác định phạm vi quản lý theo đơn vị hành chính của tỉnh Nghệ An với các tỉnh khác có liên quan, giữa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tỉnh đảm bảo tính khoa học, chính xác, đầy đủ pháp lý và thống nhất, làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Quang cảnh hội nghị
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:  Để đảm bảo thực hiện Dự án 513 có hiệu quả, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, giám đốc các sở, ngành phải chủ trì tổ chức thực hiện Dự án 513. Đề nghị các huyện, thành, thị, các cơ quan, địa phương tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu biết về thực hiện Dự án 513, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, anh ninh quốc phòng ở khu vực nông thôn.
 
Sau cuộc họp này, yêu cầu UBND các huyện, thành, thị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án 513 tại địa phương. Đối với những xã có nhiều tranh chấp thì cấp xã cũng phải thành lập ban chỉ đạo để xử lý. Đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết tranh chấp đất đai do lịch sử để lại, tổ chức hiệp thương giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết dứt điểm trong năm 2014. Đây là dịp hoàn thiện lại hồ sơ địa giới hành chính để có ranh giới ổn định và bền vững, do đó đề nghị các huyện phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, đơn vị thi công rà soát cắm mốc địa giới hành chính. Các sở, ngành phải chủ động hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các địa phương. Đối với các huyện ven biển, rà soát các bãi sông, bãi bồi, bãi cạn… Trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu các địa phương báo cáo về UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc để có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời…
 
                                                                    Tin, ảnh: Quỳnh Lan