Xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám, chữa bệnh

(Baonghean.vn) - Chiều 13/10, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với các ngành và đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND và Quyết định 72/2012/QĐ-UBND quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế Nghệ An trình bày dự thảo Nghị quyết sửa đổi. Theo đó, các giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn hiện đang được thực hiện theo Quyết định 72/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức giá nhiều dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện cao hơn hoặc thấp hơn so với chi phí thực tế và nhiều dịch vụ kỹ thuật mới chưa có quy định giá gây khó khăn, lúng túng trong việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh yêu cầu việc sửa đổi mức giá phải căn cứ trên chi phí thực
 
Sở Y tế Nghệ An và tổ công tác xây dựng dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung 197 danh mục kỹ thuật. Trong đó, có 62 danh mục kỹ thuật đề nghị sửa giá (8 danh mục giảm giá), 11 kỹ thuật đề nghị sửa đổi giá và tên (2 danh mục giảm giá), 17 dịch vụ đề nghị sửa đổi tên và giữ nguyên giá, 12 dịch vụ bãi bỏ do trùng tên, 95 dịch vụ kỹ thuật mới cần bổ sung giá.
 
Sau khi nghe ý kiến góp ý của các ngành và đơn vị liên quan, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đồng ý với sự cần thiết của việc bãi bỏ NQ 56/2012/NQ-HĐND và Quyết định 72/2012/QĐ-UBND và ban hành lại quy định mức giá dịch vụ kỹ thuật. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị liên quan cần xây dựng mức giá trên cơ sở kiểm tra thực tế để tính chi phí thực. Việc sửa đổi mức giá trình HĐND quyết định cần đảm quyền lợi cho người bệnh, vừa tạo điều kiện để phát triển chuyên môn kỹ thuật, hạn chế việc chuyển tuyến ra Trung ương, làm sao để người bệnh nghèo ở Nghệ An được thụ hưởng những kỹ thuật cao, cũng như khuyến khích BHYT toàn dân./.
 
Thanh Sơn