Xây dựng gần 100 mô hình trình diễn khuyến nông

(Baonghean.vn) - Chiều 8/4, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. 
 
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện phong trào thi đua, từ 2010-2014, thông qua nguồn ngân sách đầu tư của Trung ương, tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công tác khuyến nông và xây dựng  gần 100  mô hình trình diễn khuyến nông về trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản.... Tổ chức nhiều lớp tập huấn khuyến nông cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở. 

Đơn vị cũng đã tổ chức gần 200 lớp đào tạo nghề, thu hút trên 4.000 lao động nông thôn. Chỉ đạo thực hiện trên 160 mô hình trình diễn tại các xã xây dựng NTM. Trong phong  trào thi đua lao động sáng tạo, giai đoạn 2010-2015, có 49 cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài KH có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Trong giai đoạn 2016-2020, Trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chuyên môn đối với các phong trào thi đua và công tác khen thưởng…

Lãnh đạo Trung tâm khuyến nông tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.
 
Tại hội nghị, Trung tâm cũng đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015. 
 
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015
 
Cũng trong dịp này, Trung tâm khuyến nông đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015.
 
Hoàng Vĩnh