Xây dựng lực lượng công an xã từng bước chính quy, hiện đại

(Baonghean.vn)-Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVI, chiều 23/6, Ban pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức thẩm tra và thống nhất các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

 Dự buổi thẩm tra có đồng chí: Lê Xuân Đại-Uỷ viên Ban Thường vụ-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện một số sở, ban ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc
Đại diện Công an tỉnh báo cáo công tác phòng chống tội phạm

Tại cuộc họp, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra, cho ý kiến vào 4 báo cáo, tờ trình dự thảo gồm: Báo cáo kết quả khảo sát công tác thi hành án hình sự; Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân và Tờ trình, nghị quyết về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho công an xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại- Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh góp ý nội dung dự thảo tờ tình cần quy định định mức, cách thức trang bị cho lực lượng công an xã phù hợp

Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp thống nhất nội dung báo cáo khảo sát công tác thi hành án hình sự và báo cáo công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh góp ý báo cáo công tác thi hành án dân sự

Riêng đối với tờ trình, nghị quyết về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho công an xã, các ý kiến đều cho rằng việc xây dựng lực lượng công xã theo hướng hiện đại, chính quy là việc làm cần thiết nhưng từ trước tới nay chưa được quan tâm đúng mức. Việc trang bị đồng bộ góp phần phát huy hiệu quả công việc của lực lượng công an xã gắn với hoạt động chính quyền cấp xã, đưa lực lượng công an xã từng bước chính quy hơn. Tuy nhiên, cần có sự xem xét, khảo sát thực tế của từng địa phương để trang bị hợp lý.

Đồng chí Trương Hồng Phúc- Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhấn mạnh cần xem xét, khảo sát thực tế từng địa phương để trang bị cho lực lượng công an xã

 Đối với Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân, Ban pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Tờ trình như: đối tượng áp dụng, tỷ lệ trích nộp lệ phí và sớm hoàn thiện để trình HĐND tỉnh./.

Thanh Lê