Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh”, các đơn vị đã xây dựng chương trình, giải pháp hành động cụ thể. Trên cơ sở đó hướng tới, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, uy tín, tận tụy phục vụ người dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, toàn thể cán bộ, nhân viên của ngành Y tế Nghệ An thời gian qua phải căng mình thực hiện nhiệm vụ nòng cốt trong phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tất cả các cơ sở y tế đồng thời phải đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân và hoàn thành các yêu cầu của doanh nghiệp, người dân liên quan đến lĩnh vực y tế. Trong hoàn cảnh đó, lãnh đạo ngành Y tế quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, y, bác sỹ và người lao động phải xác định: “Nhiệm vụ giai đoạn hiện nay đối với ngành Y giống như người lính ra trận trong chiến tranh. Mỗi người phải nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ, vì sức khỏe của người dân”.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở xã Diễn Bích (Diễn Châu). Ảnh tư liệu: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở xã Diễn Bích (Diễn Châu). Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trong điều kiện phải căng mình vì nhiệm vụ chung, càng cho thấy những hiệu quả, tác động tích cực của công tác cải cách hành chính. Theo đồng chí Nguyễn Trung Thành - Chánh Văn phòng Sở Y tế, mọi công việc trong giai đoạn này đang được vận hành chuyên nghiệp, thông suốt của các đầu mối đơn vị và mỗi cán bộ, nhân viên. Đó là nhờ quá trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của ngành, đem đến kết quả thiết thực, tăng tính hiện đại, của các bệnh viện, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, công khai minh bạch trong quản lý khám, chữa bệnh. Điều dễ nhận thấy là các đơn vị khám, chữa bệnh đang nỗ lực phục vụ tốt bệnh nhân; công tác tiếp đón, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người bệnh về quy trình khám, chữa bệnh, địa điểm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh hoặc các thủ tục hành chính, chế độ, chính sách về khám, chữa bệnh... đã được các đơn vị khám, chữa bệnh thực hiện tận tình, chu đáo hơn so với trước.

Nhiều đơn vị khám, chữa bệnh đã áp dụng công nghệ thông tin vào đăng ký khám bệnh trực tuyến; triển khai việc cấp phát và sử dụng thẻ khám bệnh thông minh giúp người dân đăng ký lấy số khám bệnh từ xa, giảm sự chờ đợi, giảm ùn tắc chờ đợi cho bệnh nhân; một số đơn vị đã thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng của đơn vị để tư vấn, hướng dẫn qua điện thoại; website…

Cán bộ, công chức các sở, ngành tăng cường trau dồi nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc (Ảnh chụp tại Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế). Ảnh: Nguyên Nguyên
Cán bộ, công chức các sở, ngành tăng cường trau dồi nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc (Ảnh chụp tại Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế). Ảnh: Nguyên Nguyên

Cũng theo đồng chí Nguyễn Trung Thành, với những kết quả tích cực nêu trên, Sở Y tế đang tích cực triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong các cơ quan cấp tỉnh” (Nghị quyết về CCHC). Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị vận hành tốt đề án vị trí việc làm; ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT- ioffice từ Sở Y tế đến các đơn vị trong ngành; rút ngắn thời gian xử lý văn bản, thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành và CCHC trong ngành Y tế. Quá trình thực hiện, Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị phải lấy mục tiêu hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong toàn ngành. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc những nội dung của công tác CCHC.

Thời gian qua, Sở Y tế đã rà soát và giảm thời gian cấp phép mới chứng chỉ hành nghề Dược từ 15 ngày xuống 13 ngày (13,3%); giảm thời gian cấp mới chứng chỉ hành nghề Y từ 30 ngày xuống 27 ngày (10%). Tất cả các thủ tục hành chính của Sở Y tế thực hiện đúng thời gian quy định. Cổng thông tin điện tử ngành Y tế hoạt động có hiệu quả, giảm bớt các văn bản báo cáo, giấy mời gửi đi và đến các đơn vị. Đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành, thông báo... lên cổng thông tin điện tử của ngành…

Đối với Sở Giao thông vận tải, thực hiện Nghị quyết về CCHC của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đơn vị đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về CCHC gắn với phát động phong trào thi đua trong toàn đảng bộ sở. Trong các nhiệm vụ đặt ra, Sở Giao thông vận tải quán triệt: “Bản thân mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức và xem công tác cải cách hành chính là trách nhiệm của bản thân; tích cực tham mưu các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả để tăng năng suất lao động, chất lượng công việc; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu: CTV
Thanh tra Sở GTVT kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh tư liệu: CTV

Sở Giao thông vận tải cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc chức năng, nhiệm vụ giải quyết của mình, qua đó, đề xuất loại bỏ các thành phần hồ sơ, quy trình không hợp lý, giảm thời gian giải quyết; nâng cấp, áp dụng hình thức Dịch vụ công mức độ 4 để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Cùng đó, thường xuyên đánh giá, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, qua đó, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, ban, đơn vị nếu có sự chồng chéo, chưa hợp lý.

Đảm bảo nguyên tắc một việc chỉ giao cho một phòng, ban, đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội. Hướng tới nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức công vụ, nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với xây dựng cơ chế để khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung của Nhà nước, cơ quan và xã hội”.

Việc triển khai Nghị quyết về CCHC của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã được mỗi sở, ngành thực hiện với những giải pháp đồng bộ. Qua theo dõi, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết: “Tất cả các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối đã triển khai bài bản, từ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đến quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức.

Về cơ bản, công tác CCHC được các sở, ngành kế thừa, phát huy trong giai đoạn vừa qua, từ đó nâng cao hiệu quả để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Rõ ràng công tác CCHC chưa có điểm kết thúc, bởi yêu cầu của doanh nghiệp, người dân ngày càng cao hơn, điều đó càng đòi hỏi nỗ lực CCHC để phục vụ tốt hơn ở các sở, ngành. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác CCHC ở các đơn vị theo những nội dung Nghị quyết 02 đã đề ra…”.

Người dân chờ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê
Người dân chờ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 12/4/2021 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ 2021 - 2025. Mục tiêu xuyên suốt của Nghị quyết là: Các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch; tạo đột phá trong thực thi công vụ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng bộ máy cơ quan đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, có khát vọng, tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, uy tín, tận tụy phục vụ người dân và tổ chức.

tin mới

20h Bác sĩ đây rồi

Chương trình livestream mới '20h Bác sĩ đây rồi'

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phối hợp Bệnh viện ĐKTP Vinh thực hiện chương trình livestream “20h Bác sĩ đây rồi” với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao để tư vấn, giải đáp các thắc mắc về bệnh lý của người dân...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/2

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án; Hơn 800 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon 'Ky Son Win Vietnam Moutain 2024'; Thị trường vàng nhộn nhịp những ngày đầu năm... là những nội dung đăng tải trong ngày.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 19 công trình, dự án

(Baonghean.vn) - Nội dung này đã được UBND tỉnh Nghệ An trình Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định (dự kiến kỳ họp tổ chức vào ngày 19/02/2024).

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay 17/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có chuyến kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm quốc gia tại Nghệ An. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng có cuộc làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia

(Baonghean.vn) - Chiều 17/2, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhằm đốc thúc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng.

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

Sẽ xem xét thông qua đồ án quy hoạch khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu, do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lập quy hoạch, có tổng hơn 686 ha; niên độ thực hiện từ năm 2023 đến năm 2040.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/2

(Baonghean.vn) - Hôm nay ngày 16/2 tức mùng Bảy tháng Giêng, theo phong tục cổ truyền là ngày khai hạ. Sau ngày khai hạ, mọi sinh hoạt của người dân trở lại bình thường sau dịp Tết. Đối với các cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, công việc đã bắt nhịp từ vài ngày trước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm về giao thông và an ninh năng lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 16/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/2

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy nghe kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ; Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An... là những nội dung đăng tải trong ngày.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/2

(Baonghean.vn) - Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa; Trang trọng Lễ khai bút đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ; Sôi động trồng rừng vụ xuân ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 14/2

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường, thúc đẩy tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường, thúc đẩy tiến độ 2 dự án cao tốc trọng điểm

Chiều 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; làm việc với các cơ quan liên quan về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và phương án đầu tư mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/2

(Baonghean.vn) - Thị trường hàng hóa trên địa bàn Nghệ An sôi động, đa dạng trong những ngày đầu năm mới; Thú vui ngày Tết của đồng bào vùng cao xứ Nghệ, Chàng trai Nghệ nổi bật nhất tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6... là những thông tin đăng tải trong ngày.

Người Nghệ với chủ quyền biển, đảo

Người Nghệ với chủ quyền biển, đảo

(Baonghean.vn) - Trong số 5 trước tác đầu tiên viết về “Bãi Cát Vàng” thì đã có tới 4 trước tác do người Nghệ An là tác giả (hoặc đồng tác giả). Đây thực sự là niềm tự hào lớn lao của đất và người xứ Nghệ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/2

(Baonghean.vn) - Hàng nghìn du khách hành hương về quê Bác trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn; Nhiều chợ dân sinh, cửa hàng, dịch vụ tại TP Vinh đã mở cửa trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 11/2.

Để đất nước có cơ hội hóa rồng

Để đất nước có cơ hội hóa rồng

(Baonghean.vn) - Hình như chưa ai nói chắc là từ “rồng” xuất hiện trong ngôn ngữ dân tộc từ bao giờ; càng không có người nào dám cả quyết là mình đã thấy con rồng, nhưng nó lại được nói tới một cách trọng vọng, là niềm ao ước của nhiều người.