Xây dựng Nghệ An thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Sáng nay 3/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn một số chương trình, đề án quan trọng.

 

Mở đầu phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện NQ 20, giai cấp công nhân Nghệ An phát triển nhanh về số lượng, cơ cấu đa dạng, là lực lượng chủ yếu vận hành công cụ sản xuất và chuyển giao công nghệ mới. Tính đến năm 2012, tổng số công nhân lao động có gần 260 ngàn người, tăng hơn 175 ngàn người so với năm 2007.

Số công nhân có tay nghề tăng từ 32,6% năm 2008 lên 45% năm 2012, số có tay nghề cao tăng từ 3,9% năm 2008 lên 5,54% năm 2012. Điều kiện làm việc cũng như đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động trong các doanh nghiệp từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề việc làm, thu nhập, chế độ bảo hiểm cho người lao động, nhất là chế độ cho lao động nữ ở một số doanh nghiệp chưa bảo đảm. Tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ công nhân thấp. Tỷ lệ công nhân lao động qua đào tạo mới đạt 45% (chỉ tiêu 60-70%)… 

                   Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung xây dựng các công trình nhà ở xã hội; Thu hút đầu tư để tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; quan tâm phát triển, đề bạt cán bộ xuất thân từ giai cấp công nhân, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các trường, trung tâm đào tạo nghề hướng tới xây dựng Vinh thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực.

 

Tiếp theo phiên họp sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Về tiến độ thực hiện các đề án theo Kết luận số 20, đến nay đã có 15 đề án thực hiện đảm bảo tiến độ, 14 đề án, dự án đang tiếp tục được thực hiện; 3 đề án được điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch theo yêu cầu phát triển mới, bao gồm: Khu công nghiệp Cửa Lò, KCN Phủ Quỳ và Nhà máy Sô đa.


Để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 20, Nghệ An kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị tiếp tục hỗ trợ các chương trình, đề án đã được Bộ Chính trị xác định; Đưa vào quy hoạch vùng Phủ Quỳ thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cả nước. Đồng ý cho Nghệ An được thực hiện chính sách đặc thù liên quan lĩnh vực văn hóa theo chương trình văn hóa lớn và chương trình mục tiêu quốc gia; Hỗ trợ, phát triển Nghệ An thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Bắc Trung Bộ; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn đã được Trung ương kết luận.

 

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về “Đề án phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2020”.


Khánh Ly