Xây dựng quy chế nêu gương “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(Baonghean.vn) - Sáng 11/1, tại Tp.Vinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Tô Hồng Hải - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
 
Báo cáo do đồng chí Thái Khắc Thư - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, năm qua trong điều kiện khó khăn chung của toàn cầu, trong nước và trong tỉnh, nhưng KTXH- QPAN ở Nghệ An tiếp tục ổn định, bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả đó có sự góp phần của hoạt động Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh. Năm 2011, Ban Tuyên giáo các cấp đã làm tốt 8 nội dung công tác, trong đó, triển khai tốt về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Đại diện Ban tuyên giáo các huyện tham luận

Đồng chí Tô Hồng Hải trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011

Công tác tuyên truyền năm qua, nhất là quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho gần 80 lớp cho hơn 900 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, gần 18000 cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Công tác thông tin và dư luận xã hội, thông tin về thời sự trên nhiều lĩnh vực cho gần 1000 báo cáo viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành 12 kỳ thông tin nội bộ hơn 170.000 bản phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Công tác giáo dục lý luận chính trị ở các cấp mở hơn 1580 lớp về nghiệp vụ tuyên giáo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kết nạp đảng, đảng viên mới cho gần 172.000 học viên.
 
Công tác Văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác khoa giáo nâng cao chất lượng tham mưu, kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Tuyên giáo các cấp đã tham mưu tốt về tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Tuy nhiên, công tác tuyên giáo còn những hạn chế cần khắc phục về tuyên truyền lĩnh vực kinh tế, gương người tốt việc tốt, về vai trò tham mưu, nắm diễn biến tư tưởng, quản lý hoạt đông của cơ quan đại diện thường trú, trả lời thông tin báo chí chưa kịp thời, việc đặt mua sử dụng báo, tạp chí của Đảng chưa đúng quy định của Trung ương và của tỉnh.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Tô Hồng Hải ghi nhận công tác tuyên giáo năm 2011 đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân tỉnh nhà phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KTXH, giữ vững QP-AN, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2012, tuyên giáo các cấp cần làm tốt các nội dung công tác tuyên giáo, đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện tốt hơn Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách tự giác, thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng; xây dựng quy chế nêu gương, nhân rộng điển hình làm theo Bác, có cơ chế để nhân dân giám sát việc làm theo của cán bộ, đảng viên.
 
Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khen thưởng 48 đơn vị tuyên giáo và TT bồi dưỡng chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.


PN